“Duinen en mensen”.

duinen_en_mensen_200Nieuwe archeologische inzichten, alle duinnatuur, nimmer gepubliceerde kaarten, artist’s  impressions …

Archeologie
5000 jaar lang lieten kustbewoners sporen achter in het zand van Kennemerland. Het boek werpt een nieuw licht op onze ontstaansgeschiedenis in de vroege middeleeuwen.
Natuur
De duinen: een oase van rust aan de rand van metropool Holland, met een natuurlijke rijkdom die Europees gezien onovertroffen is.
Historie
Graven van Holland maar ook rijke Amsterdammers.

Prijs: € 29,95