Geschiedenis van het museum

Geschiedenis van het museum

Een in 1927 gehouden tentoonstelling ter herdenking van 650 jaar marktrechten van Beverwijk was aanleiding om een museum op te richten.
In 1930 werden gelden bijeengebracht om de toenmalige gemeentesecretaris
J.W.A.C. van Loenen te huldigen. Met deze gelden werd in:

  • 1931 de Kennemer Oudheidkamer geopend.
  • De Oudheidkamer is in de loop der tijd in diverse gebouwen gevestigd, onder meer in het raadhuis van Beverwijk aan de Breestraat (1930-1946),
  • de voormalige Huishoud- en Industrieschool in de Raadhuisstraat 5 (1946-1955),
  • het Regthuis te Uitgeest (1955-1963),
  • de Zeewijkschool aan de Romerkerkweg 36 (1963-1967)
  • en de buitenplaats Scheybeeck (1967-1989).
  • De Oudheidkamer moest in 1989 Scheybeeck verlaten en
  • kreeg het voormalige raadhuis van Wijk aan Zee en Duin toegewezen.

Over het in gebruik geven van de na 1950 toegevoegde aanbouw zou na enige jaren beslist worden. Het gebouw is voor de verhuizing gerenoveerd en aangepast aan een aantal museale eisen op het gebied van conservering, beveiliging en presentatie. Het nieuwe onderkomen werd officieel in gebruik genomen in december 1991.
Bij de ingebruikname van het nieuwe pand werd de naam gewijzigd in
Museum Kennemerland.

Oprichting op 3 november 1930

Geschiedenis van het museum (bronnen Gisteren was ooit Vandaag)

Op 3 november 1930 is de Oudheidkamer, de Kennemer Oudheidkamer en het Historisch Genootschap Midden Kennemerland opgericht.

akte1Op 2 oktober 1930 wordt de akte voor het Historisch Genootschap ondertekend en op de jubileumdag van Van Loenen – 3 november 1930 – passeert tijdens een feestelijke bijeenkomst ten stadhuize de stichtingsakte voor de Kennemer Oudheidkamer. Burgemeester Strick van Linschoten, de wethouders G.A. Zwager en K. Steyn en de 11 leden van het huldigingscomité plaatsen hun handtekening. Op 30 september daaraan voorafgaand heeft de gemeenteraad al via een vertrouwelijke raadsvoordracht goedkeuring gegeven aan het initiatief voor de Oudheidkamer.

 

kennemer_oudheidkamer

 

gemeenteraad_beverwijk

Het oude Rechthuis te Uitgeest

regthuys

Oudheidkamer in 1963 terug in Beverwijk

Als de Oudheidkamer in 1963 weer terugkeert in Beverwijk – eerst een tussenstop
op de Romerkerkweg en daarna in Huize Scheybeeck.

Naar Huize Scheijbeeck 1967 – 1991

Na al enkele malen verhuisd te zijn, werden in 1967 de oudheden van de Kennemer Oudheidkamer ten toon gesteld in Huize Scheijbeeck.
Vanaf 1991 is het museum gehuisvest in het voormalige raadhuis aan het Westerhoutplein.

scheijbeeck

« Page 1 »