Nieuws 2009

Opening tentoonstelling F.J. IJserinkhuijsen

opening_ijserinkhuijsen_200Op donderdag 23 april is het druk in Museum Kennemerland. De heer Jos Dekker vestigingsmanager van Pré Wonen Beverwijk opent de nieuwe tentoonstelling ‘De IJsbeer in Midden Kennemerland’ met etsen van Frans J. IJserinkhuijsen over Midden-Kennemerland.

Voorzitter van Museum Kennemerland mw. Riny Conijn verwelkomt de genodigden en begroet een speciale gast, wethouder mw. J. Dorenbos.
In haar openingswoord bedankt zij de vrijwilligers van het museum voor de samenstelling van de fraaie tentoonstelling. De voorzitter meldt tevens dat het de eerste tentoonstelling is onder het predicaat ‘Geregistreerd Museum”.

Daarnaast wijst zij nog op de vernieuwde website van het museum.

De heer Jos Dekker presenteert IJserinhuijsen, een begenadigd tekenaar, die met zijn gezin vele vakanties doorbracht in Kennemerland. Landschappen, kerken en boerderijen zijn fraai getekend. Jos benoemt het speurwerk van de tentoonstellingssamenstellers. Er is materiaal uit het
Stadsarchief van de gemeente Amsterdam en er zijn diverse prenten uit particulier bezit. De samenstellers combineren de etsen van IJserinkhuijsen met fraaie foto’s van huidige locaties in deze streek. We maken kennis met een ambachtelijk en veelzijdig tekenaar en leraar.

Foto’s Lees verder »

‘Speurtocht’ groep 8 C van de basisschool Anjelier

Op donderdag 16 april kwam groep 8 C van basisschool de Anjelier uit Beverwijk langs voor een speurtocht door het museum.
22 Jongens en meisjes met hun leerkracht maakten, vaak voor de eerste keer, aan de hand van de speurtocht een rondgang door het museum. Het idee voor het bezoek was van Ruben Brinkman. Hij had een spreekbeurt gehouden over de geschiedenis van Beverwijk die hem een negen en een half opleverde!

‘In Beverwijk gebeurt er altijd wat’

krantcafe29 maart 2009 Op zondag 29 maart installeerde het Noordhollands Dagblad een KrantCafé in Beverhof.

Jan de Wildt vertegenwoordigde het museum onder het motto: “In Beverwijk gebeurt er altijd wat!”
Jan stapte met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van Beverwijk Lees verder »

Afscheid van de heer F. Berkhout.

afscheid_f_berkhout27 maart 2009  Op vrijdag 27 maart 2009 nam Museum Kennemerland afscheid van de heer Fries Berkhout. Fries heeft vele jaren eerst als provinciaal museumconsulent en later als bestuurslid en vrijwillig conservator veel tijd en energie gegeven aan het museum. Lees verder »

Museum Kennemerland is Geregistreerd Museum

geregistreerd_museum24 maart 2009 Het bestuur van Museum Kennemerland meldt met gepaste trots dat het museum op 24 maart 2009 het certificaat Geregistreerd Museum heeft verkregen. De landelijke adviescommissie van de Stichting  Het Nederlands Museumregister heeft de aanmelding zorgvuldig bekeken en is verheugd te kunnen melden dat Museum Kennemerland in aanmerking komt voor opname in het museumregister. De commissie is op grond van de volgende overwegingen tot haar besluit gekomen. Lees verder »

Rondje cultuur voor de Bethelschool.

rondje_cultuur_bethel_200926 jan. 2009 Deze ochtend zijn de leerlingen van groep 5a en 5b aan de beurt om een speurtocht te houden door het museum. Voor veel van de 47 leerlingen is het de eerste keer dat ze Museum Kennemerland bezoeken. Ze zijn verrast door de enorme diversiteit aan spullen die in het museum aanwezig zijn.

Comité van aanbeveling

comite_van_aanbevelingjan. 2009 Museum Kennemerland werkt aan haar toekomst: “het Huis van
Geschiedenis”.
Een nieuw museum, inclusief historisch informatiecentrum in het gebouw aan de Schans 1 te Beverwijk.

De nieuwe plannen krijgen vorm en vele gesprekken, vergaderingen en bijeenkomsten staan op stapel. Ondertussen opteert Museum Kennemerland voor het certificaat “Geregistreerd Museum”. De aanvraag is onlangs de deur uitgegaan. Het certificaat is ook van belang voor de ontwikkelingen van het Huis van Geschiedenis aan de Schans. Lees verder »

« Page 1, 2 »