Nieuws 2010

Museum Kennemerland blijft op het Westerhoutplein

Museum Kennemerland blijft voorlopig op het Westerhoutplein in Beverwijk en zal niet verhuizen naar De Schans. Het bestuur van Museum Kennemerland heeft dit deze week besproken met de directie van Pré Wonen, hoofdsponsor van het museum, en met wethouder Erol van de gemeente Beverwijk. Ook de vrijwilligers van het museum zijn ingelicht.
Lees verder »

Expositie Velser Aardewerk

velser_aardewerk_de_kast_200Onder de titel “Alles uit de kast” opent Museum Kennemerland op 1 september een bijzondere tentoonstelling. Een groot aantal objecten van het beroemde Velser Aardewerk wordt voor deze gelegenheid uit het depot gehaald. Het museum bezit waarschijnlijk de grootste verzameling van Nederland, waarvan doorgaans slechts een klein deel in de permanente tentoonstelling te bewonderen is.

Het Velser Aardewerk is onderdeel van de kerncollectie van het museum. Het museum bezit ongeveer 300 objecten, waarvan een deel te zien is in de vaste opstelling, een deel in het open depot en ongeveer 200 objecten worden bewaard in het gesloten depot. Bijzondere gebruiksvoorwerpen worden nu uit de depotkast gehaald. De expositie wordt ondersteund met foto’s en documentatie.
Lees verder »

Gratis “De vlag uit”.

De tentoonstelling over 65 jaar bevrijding in Museum Kennemerland gaat alweer de laatste maand in. “De Vlag Uit” is nog te zien tot en met 30 juni. Doordat het museum meedoet met de actie “Beleef de IJmond” is de tentoonstelling aanstaande zondag (6 juni) zelfs gratis toegankelijk.
Lees verder »

Museum Kennemerland “De vlag uit”.

Vanaf zaterdag 17 april is in Museum Kennemerland een tentoonstelling te zien “De vlag uit!”. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de oorlogsgebeurtenissen in Midden-Kennemerland door de ogen van een kleine jongen.
Lees verder »

65 Jaar bevrijding

Museum Kennemerland zoekt materiaal

Museum Kennemerland werkt aan een tentoonstelling over 65 jaar bevrijding in deze regio. Nederland viert op 5 mei de bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog. In het hele land zal er dit jaar bijzondere aandacht zijn in de media en door middel van herdenkingsbijeenkomsten. Het museum wil voor deze gelegenheid een tentoonstelling inrichten gericht op Kennemerland. Voor dat doel zoekt het museum materiaal dat tijdelijk in bruikleen wordt afgestaan.
Lees verder »

Lezing over Jos Stam in Museum Kennemerland

Op zondag 14 februari, om 14.30 uur, vertelt de zoon van schilder Jos Stam over het leven en werk van zijn vader. De tentoonstelling van Jos Stam (1926-1985) is nog te zien tot begin maart in Museum Kennemerland aan het Westerhoutplein in Beverwijk.
Lees verder »

Museum Kennemerland: Verbouwing van Start

Op donderdag 4 februari start de verbouwing van Museum Kennemerland. Het museum en het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland krijgen een nieuwe plek aan De Schans in Beverwijk. Dit pand was jarenlang in gebruik als buurthuis en is inmiddels eigendom van Pré Wonen, hoofdsponsor van het museum. De start van de verbouwing wordt gevierd met een bijeenkomst met de vrijwilligers, andere genodigden zoals gedeputeerde mw. S. Baggerman, burgemeester Van Leeuwen van Beverwijk, wethouder Dorenbos en de directie van Pré Wonen.
Lees verder »

Provincie steunt Museum Kennemerland.

schans_200Het bestuur van Museum Kennemerland is bijzonder verguld met de toekenning van ruim € 700.000 provinciale subsidie. Het besluit van de Provincie werd vlak na de jaarwisseling bekend. Het museumbestuur deed de subsidieaanvraag eind vorig jaar met het oog op de aanstaande verhuizing van het Westerhoutplein naar De Schans in Beverwijk. Het geld mag worden besteed aan het gebruiksklaar  maken van het gebouw. De Schans was tot voor kort in gebruik als buurthuis en staat al enkele jaren leeg. Nu is het eigendom van Pré Wonen, die het aan het Museum wil verhuren.

Opening expositie “Gebouwen om van te houden”.

De tentoonstelling toont gemeentehuizen van Beverwijk door de jaren heen in oude prenten, foto’s documenten en ontwerptekeningen.
De uitgewerkte plannen voor de nieuwbouw geven de bezoeker een blik op de toekomst.

stadhuis_01_250 stadhuis_02_250

De tentoonstelling is een samenwerkingsverband tussen gemeente Beverwijk en Museum Kennemerland,
ter gelegenheid van de nieuwbouw van het Stadhuis voor Beverwijk.

stadhuis_03_250 stadhuis_04_250

Miep de Wildt-van Overmeeren bestuurslid van het museum heet de gasten van harte welkom tijdens de opening van de tentoonstelling “Gebouwen om van te houden”, een nieuw Stadhuis voor Beverwijk.

Gemeentevoorlichter Floris Roos in gesprek met Riny Conijn, voorzitter van het museum.
Floris Roos leverde de nodige informatie en materialen over het huidige, verouderde stadskantoor en het nieuwe stadhuis.

stadhuis_05_250 stadhuis_06_250

Lezingen over de opgravingen in de Broekpolder.

In de jaren 1998 tot en met 2000 heeft de Universiteit van Amsterdam grootschalige opgravingen uitgevoerd in de Broekpolder van Beverwijk en Heemskerk. Het wetenschappelijk onderzoek is onlangs afgerond en gepubliceerd. De Stichting Welzijn Beverwijk heeft, in samenwerking met de Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk, een lezingenprogramma opgezet om de resultaten van het onderzoek voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Het programma ziet er als volgt uit: Lees verder »

Wandelpuzzeltocht en Wandelen langs de Westelijke Randweg.

Wandelpuzzeltocht op Koninginnedag

Ook dit jaar waren er op Koninginnedag tal van activiteiten door de 100 jarige Oranje Vereniging Beverwijk georganiseerd.
Een daarvan was de Wandelpuzzeltocht. De start was vanuit Cineac (Cineworld); de tocht was ongeveer 4,5 km lang.
Het museum was in de route opgenomen omdat daar een onderdeel van de opdracht uitgevoerd moest worden.
Jacob Brakenhoff, gastheer/rondleider van het museum, ontving de wandelaars en verwees ze naar de zaal waarin de oplossing gezocht moest worden.
Op deze leuke manier maakten wandelaars even kennis met het museum; om later nog eens langer terug te komen?!

Wandelen langs de Westelijke Randweg op 18 mei jl.

Door Jacob Brakenhoff was er namens het HGMK op 18 mei een wandeling langs de “nieuwe” Westelijke Randweg georganiseerd. Ongeveer dertig mensen liepen mee. Rondleiders/sprekers tijdens deze wandeling waren Joop Floor en Henk van Bourgogne.
Zij gaven toelichting over o.a. het veranderende landschap door deze Randweg.

Ingezonden brief n.a.v. de fototentoonstelling in “Huis ter Wijck”.

De fototentoonstelling werd gehouden op 23 april in “Huis ter Wijck”.

Hierbij volgt een klein verslag van de expositie in “Huis ter Wijck” die gehouden werd in de passage. De tentoonstelling werd druk bezocht en was voor de oudere mensen een blik van herkenning.

huis_ter_wijck_01_250 huis_ter_wijck_02_250

Ik had foto’s uitgezocht uit het boek “Praatjes over en Plaatjes van Beverwijkers” uit de albums van Klaas Groot. Zelf was ik hierbij aanwezig om uitleg en toelichting te geven.

Bij deze wil ik het bestuur, met name Riny Conijn en de fotowerkgroep in de persoon van Hans van Zuijlekom, hartelijk danken voor hun medewerking.

Groet Paul Frankhuizen

Veel scholen bezoeken het museum

19 april
4 groepen van de basisschool “Het Kraaiennest” worden door de heer J. van der Linden rondgeleid langs de bevrijdingstentoonstelling “De vlag uit'”.

kraaiennest

20 april
‘Rondje Cultuur’ Kennemer College Havo/VWO: 3 groepen bezoeken MK vanaf 9.30 tot 13.30 uur

22 en 23 april
Bassischool “De Vrijheit” bezoekt met 4 groepen het museum.

kennemercollege

Tentoonstelling ‘De vlag uit’ is geopend.

de_vlag_uit_01_200 Vrijdag 16 april 2010 opende burgemeester de tentoonstelling over 65 jaar bevrijding in Midden-Kennemerland.Jannie Polak, bestuurslid van Museum Kennemerland, heette de aanwezigen welkom en schetste een beeld van de totstandkoming van de tentoonstelling.
de_vlag_uit_02_200 De samenwerking met Jan van der Linden, van het Stadsarchief van de gemeente Beverwijk. De vele inzendingen van betrokken burgers die prachtig materiaal hebben aangeleverd en tot op de dag van de opening nog foto’s, kranten en gebruiksartikelen aandragen. Jannie prees de inzet van de vrijwilligers van het museum.
de_vlag_uit_03_200 Het is een prachtige tentoonstelling geworden die een goed beeld geeft van de 2de Wereldoorlog en die van de bevrijding in onze regio.

Film ‘Huis van Geschiedenis’ van Museum Kennemerland 3e plaats

Film van Gerben Sinjewel eindigde op een goede 3e plaats

sinjewel_200De filmclub IJmond hield op 9 maart een filmwedstrijd voor de leden van de vereniging. Een speciale geaccordeerde filmjury kwam een 6-tal films beoordelen. Producties van allerlei genres van reportage, vakantie belevenis tot documentaire werden bekeken.
Strekking:  Documentaire film over de noodzaak tot verhuizen van Museum Kennemerland.
Verhaalstructuur: We zien in een tijdlijn de gebeurtenissen die vooraf gaan aan deze verhuizing. De filmer maakt van deze tijdlijn de kapstok van de film. Dat de noodzaak voor verhuizen van dit museum aanwezig is, wordt prima duidelijk gemaakt. De 5 w’s zitten door de hele film heen en worden ingelost. De toeschouwer krijgt veel informatie aangereikt.
Samenvatting: Voor directe betrokkenen geeft deze film goed aan hoeveel werk er verzet is. Later zal blijken dat het ook een waardevol document is om nog eens naar terug te kijken.

De film was tijdens de feestelijke startbijeenkomst op 4 februari 2010 aan de Schans te zien.

« Page 1, 2 »