Nieuws 2014

Winter op buitenplaats – 21 december

Ontdek Archeologie in Noord-Holland – gebied Oer – IJ

Vanaf 20 december  kan men de archeologie van Oer – IJ ontdekken!  De  mini-tentoonstelling komt in Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum te staan van 20 december t/m 5 januari. Daarna gaat deze mini tentoonstelling naar Huis van Hilde waar die samen met alle andere mini tentoonstellingen van Ontdek Archeologie in Noord-Holland de eerste tijdelijke tentoonstelling vormt in Huis van Hilde.
Bijgevoegd vindt u de fietsroute. Vanaf 20 december staat deze fietsroute online op www.huisvanhilde.nl, www.onh.nl en www.uitinnoordholland.nl.  Het Noordhollands Dagblad zal op zaterdag 20 december aandacht besteden aan deze route in de Vrijbijlage. Met behulp van alle input die is gegeven tijdens het overleg en na het overleg is de archeologie fietsroute Langs sporen van Oer-IJ bewoners gemaakt door Peter Saal en Ceciel Nyst.  De routepunten zijn definitief maar aan de tekst zijn we nog aan het schaven. Dus mocht u hier nog iets aan willen veranderen dan horen wij dat graag.
Graag geven wij via onze communicatiemiddelen (persbericht, facebook pagina van Huis van Hilde,  twitter en diverse websites)  aandacht aan de lokale activiteiten op het gebied van archeologie. Mocht u in de maand november een rondleiding hebben, een lezing of staat er bij u al een mooie tentoonstelling met aandacht aan archeologie. U kunt dit dan uiterlijk  10 december via e-mail doorgeven aan Geertje van Emmerik, communicatieadviseur: geertjevanemmerik@cultuurcompagnie.nl.

Nogmaals dank voor al uw informatie!   We zien uit naar de ontdekkingstocht in het Oer-IJ gebied.

Opening tentoonstelling Wijkermeer nat en droog

Vrijdag 25 oktober 2014 was er de opening van de nieuwe tentoonstelling.

Oude foto’s vertellen verhalen op 4 november

In het kader van de Senioracademie organiseren het HGMK en het Museum Kennemerland een nieuwe activiteit in de bibliotheek IJmond-Noord, Kerkplein 5 op dinsdagmiddag 4 november van 14 uur tot 15.30 uur.
Hebt u oude foto’s waarvan uw zich afvraagt wie of wat staat hier op? Of waar was dit eigenlijk precies?
Ga dan naar de Bibliotheek IJmond-Noord Kerkplein 5, 1941 HD Beverwijk  € 5 / € 4 SenZ/bibliotheekpas.
Links:  www.hgmk.nl , Seniorenacademie Beverwijk

Bewogen jaar voor Duitse ‘ridder’ Cor Bart (Jan Butter)

cor_bartMiep Gies en Rudi Carell hadden het Verdienstkreuz am Bande. Herman van Veen heeft er een. En nu ook Cor Bart. De Be­ver­wij­ker ver­dien­de de hoge Duit­se on­der­schei­ding voor het slui­ten van vriend­schap­pen – ‘over de oor­log heen’ – tus­sen Ne­der­lan­ders en Duit­sers. Een uit­vloei­sel van al zijn in­span­nin­gen om de raz­zia van Be­ver­wijk en Vel­sen-Noord, een dra­ma uit de Twee­de We­reld­oor­log. on­der de aan­dacht te bren­gen en te hou­den.

Bloe­men en ca­deaus
De huis­ka­mer van Nel en Cor Bart staat vol met bloe­men en ca­deaus. De te­le­foon rin­kelt keer op keer. De Duit­se ‘rid­der’ Cor Bart blijft glim­men van de hoge eer die hem don­der­dag ten deel viel op de Duit­se am­bas­sa­de. Hij haalt het klei­nood uit zijn doos­je. Een glan­zend rood kruis, met in het mid­den de Duit­se ade­laar. Als hij op in­ter­net de lijst van ge­de­co­reer­den ziet, wordt hij er ver­le­gen van.

,,Min­der dan twin­tig Ne­der­lan­ders heb­ben het Ver­dienst­kreuz. Dat zijn er niet veel. Nee, een Ne­der­lands lint­je heb ik niet. Hij is twee keer voor mij aan­ge­vraagd en twee keer ge­wei­gerd, zo heb ik be­gre­pen. Ik was nog te kort be­zig. Ik be­twij­fel of ik hem, als het ooit zo­ver komt, zal ac­cep­te­ren. Wel kreeg ik vo­rig jaar de leg­pla­quet­te van Be­ver­wijk. Ook prach­tig.’’

Lees verder »

Open Monumentendagen 13 en 14 september

omd-logoHet thema is op reis.
Het museum is zaterdag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is die dag gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt altijd op prijs gesteld.
Het museum heeft zondag de normale openstelling en heft dan de normale entreeprijs.

Museum boekt een bezoekersrecord (20 juli 2014)

Door Bart Vuijk – 18-7-2014 (bron Dagblad Kennemerland)

BEVERWIJK – Met de tentoonstelling over wijlen kunstenaar Jan van der Schoor heeft Museum Kennemerland vorig jaar een bezoekersrecord geboekt. Er kwamen meer dan duizend mensen op af. Daarmee is het de bestbezochte expositie ooit van het museum.

De expositie omvatte zoveel tekeningen, schilderijen en ander materiaal dat eenmalig de ruimte van de kunstuitleen in Huize Westerhout door de gemeente beschikbaar werd gesteld om alles te laten zien. In het museum aan de overkant van het Westerhoutplein was dat alles niet te herbergen. Bij de expositie hoorde ook een boekje dat in samenwerking met deze krant is gemaakt. Van der Schoor was decennialang verbonden aan de krant als cartoonist.

Museum Kennemerland, een stichting die door zo’n veertig vrijwilligers wordt gedreven, heeft een uitdijende collectie en beperkte expositieruimte. Om die reden wil de stichting graag een extra gebouw erbij huren. Dat kan alleen als de gemeente Beverwijk bijspringt, als eigenaar van dat pand, dat achter het museum is gelegen.

Gestegen

Het aantal bezoekers van het museum is in totaal ietwat gestegen ten opzichte van 2012. Toen werden er 2500 bezoekers geteld, in 2013 steeg dat een beetje naar 2530 mensen. Van de bezoekers betaalden 650 het volle entreegeld, 450 betaalden half geld en 1150 mensen kwamen gratis binnen. De leden van Historisch genootschap Midden-Kennemerland kwamen 275 keer over de vloer.

De meeste bezoekers kwamen uit de regio. Slechts drie procent kwam uit andere provincies. Op de website van het museum die onder meer een online beeldbank, een beeldbank van objecten uit de collectie en een bibliotheek omvat, kwam een veelvoud van het aantal fysieke bezoekers langs: 7330. Dit aantal is zonder de vermelde beeldbanken. Het aantal online bezoekers steeg nog sterker dan het aantal ’echte’ bezoekers. In 2012 wisten nog 5407 mensen de website van het museum te vinden.

Voor de objecten-beeldbank was de meeste belangstelling. Daar kwamen dik 8300 mensen op af. De online bibliotheek werd door bijna 1600 mensen geraadpleegd, en het aantal bezoekers van de online beeldbank – die is gevuld met afbeeldingen en oude foto’s – lag op 5315. Die bekeken samen bijna 183.000 foto’s.

Documentaire ‘Oorlog tot in het graf’ was indrukwekkend.

De documentaire ‘Oorlog tot in het graf’ werd op 18 mei twee maal vertoond in Museum Kennemerland, was indrukwekkend en nog lang niet af. De film die 35 minuten duurt, wordt nog uitgebreid tot 50 minuten en waarschijnlijk begin 2015 op de Nederlandse televisie vertoond, aldus Roy Dames.
Er waren ongeveer 40 aanwezigen in totaal bij de twee voorstellingen. Velen waren wat ouder en op de een of andere manier vanuit de familiegeschiedenis betrokken bij dit onderwerp.
De verhalen van de razzia in Beverwijk en Velsen-Noord zijn door de cineast Roy Dames in al hun verschrikking, rauw en realistisch in beeld gebracht. Ook waren er er enkele schaarse historische beelden te zien.
Mogelijk komt er in september in het museum nog een voorstelling.

Voor het artikel uit de Beverwijker, klikt u hier

Documentaire ‘Oorlog tot in het graf’op 18 mei 2014

Zondag 18 mei 2014 wordt in het Museum Kennemerland de documentaire “Oorlog tot in het graf” van Roy Dames vertoond.
Deze film geeft in circa 35 minuten een beeld van de invloed, die de Razzia 1944 heeft gehad op de slachtoffers en hun familiedelen. Persoonlijke getuigenissen van betrokkenen.
De film wordt twee maal vertoond t.w. om 14.30 en 15.30 uur.
Er is gelegenheid tot een nagesprek met  regisseur Roy Dames en Cor Bart van de Stichting 16 april 1944.
Tevens kan de tentoonstelling over de Razzia 1944 worden bezichtigd.
Toegangsprijs € 4,–.

Vanwege de beperkte plaatsruimte is reserveren voor welk tijdstip u kiest, gewenst.
U kunt dit doen via e-mail: info@razziabeverwijk.nl of telefoon 0251-243000.

Nieuwe tentoonstelling: De razzia van 16 april 1944

Op 16 april a.s. is het zeventig jaar geleden, dat in Beverwijk en Velsen-Noord een grote razzia plaatsvond, waarbij 486 jongens en mannen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar door de bezetters werden opgepakt.

Op 16 april opende burgemeester Han van Leeuwen in Museum Kennemerland een tentoonstelling over deze ingrijpende gebeurtenis in de oorlogsjaren.

Voor deze expositie is ook bijzonder materiaal uit Duitsland verkregen. Het is een gezamenlijk initiatief van het Museum en de Stichting “16 april 1944”.

De tentoonstelling loopt tot en met 28 september.

Museumweekend 5 en 6 april

download (2)

Bijna 300 musea organiseren in het kader van het thema Doe een museum allerlei activiteiten. Naast de deelname aan het museumweekend is het ook mogelijk om een Selfie te maken en te uploaden. Maak een selfie bij een schilderij en upload deze op www.selfiemuseum.nl en vertel dat je bij Museum Kennemerland bent.

Aankomend weekend zal de Jan van der Schoor tentoonstelling in de ruimte van de kunstuitleen nog één weekend te bezichtigen zijn.
Zaterdag 5 april zal het Museum voor een speciaal tarief, te weten € 1,- en met speciale openingstijden namelijk vanaf 12.00 tot en met 17.00 uur geopend zijn. Zondag is een reguliere opening van 14.00 -17.00uur.

Cartoonwedstrijd – Winnaar

De winnaar van de cartoonwedstrijd is bekend. De jury, bestaande uit Annemiek Jansen van Dagblad Kennemerland, Anne Beekman  van Museum Kennemerland en Marcia de Bruin en Miep de Wildt van de educatiewerkgroep van het museum had er een behoorlijke klus aan.

De inzendingen  hadden actuele onderwerpen  die vooral over het milieu en de leefomgeving gingen.

cartoon-de-Vrijheit


De keus viel uiteindelijk op de cartoon van Nina van der Meij uit groep 7 van basisschool de Vrijheit in Wijk aan Zee. Zij koppelde het verkeersexamen in haar dorp aan  het  Rondje Wijk aan Zee .

nina-vd-meij-1-2
Gefeliciteerd Nina!

Persbericht van 31 maart: cartoonwedstrijd en museumweekend

De winnaar van de Cartoonwedstrijd van het Museum Kennemerland is bekend!De winnaar van de cartoonwedstrijd is bekend. De jury, bestaande uit Annemiek Jansen van Dagblad Kennemerland, Anne Beekman van Museum Kennemerland en Marcia de Bruin en Miep de Wildt van de educatiewerkgroep van het museum hadden er een behoorlijke klus aan. De inzendingen hadden actuele onderwerpen  die vooral over het milieu en de leefomgeving gingen.
De keus viel uiteindelijk op de cartoon van Nina van der Meij uit groep 7 van basisschool de Vrijheit in Wijk aan Zee. Zij koppelde het verkeersexamen in haar dorp aan  het  Rondje Wijk aan Zee . Gefeliciteerd Nina! (Zie ook werkgroep educatie)

Museumweekend 5 en 6 april

Aankomend weekend, 5 en 6 april, tevens museumweekend, zal de Jan van der Schoor tentoonstelling in de ruimte van de kunstuitleen nog één weekend te bezichtigen zijn. Zaterdag 5 april zal het Museum voor een speciaal tarief, te weten € 1,-  en met speciale openingstijden namelijk vanaf 12.00 tot en met 17.00uur geopend zijn. Zondag is een reguliere opening van 14.00 -17.00uur.

Lezing reizen in de Kennemerland op 11 maart jl.

Tijdens de boekenweek hield Jan de Wildt een lezing over Reizen en reizigers in de Kennemerland in bibliotheek van Beverwijk.

download download (1)

(Oorspronkelijk bericht)
Reizen in Kennemerland door de eeuwen heen.
Van 19:30 tot en met 22:00 op 11 maart 2014 Vestiging Beverwijk Toegang € 6,- (incl. toegangskaartje voor Museum Kennemerland)
In het kader van de Boekenweek 2014 presenteert het Museum Kennemerland in samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord een collage van historie en literatuur over het thema “Reizen”.
Wat voerde Willibrord, Joost van de Vondel, Betje Wolf en Aagje Deken, Daniël van Breen en Nicolas Abraham en Chr. Sepp naar onze streek?
En wat deden Tante Mina, een HEMAworst en Dik Trom op het Noordzeekanaal?
Waarom heeft Beverwijk zo’n armetierig station en van welke toeristenstroom droomde Burgemeester Bruinsma? Wat dachten Godfried Bomans, Gerben Hellinga, Connie Braam en Vonne van der Meer ervan?
Deze en andere vragen komen aan de orde in een afwisselende presentatie van woord en beeld, verzorgd door Jan de Wildt.
Stap in voor een reis door de tijd!

Boeken
Het grote geschiedenisboek van Kennemerland
De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart – Betje Wolff en Aagje Deken
(ook met heel veel aanvullende informatie beschikbaar als e-book!)
Joost van den Vondel

16 Maart modeltekenclub Camille in het museum

2014 16 maart modeltekenclub

Deze archieffoto is in januari 2000 gemaakt door Ronald Goedheer tijdens de wekelijkse modeltekenavond in café Camille met Jan van der Schoor (links) geconcentreerd in actie. De naam van het model is Nicolien

BEVERWIJK – De tekenclub Camille bezoekt zondag 16 maart de tentoonstelling van wijlen Jan van der Schoor in Museum Kennemerland in Beverwijk. De kunstenaars komen modeltekenen: ‘live’ tussen de tekeningen en schilderijen van hun vroegere collega. Voor de ogen van het publiek. Het museum doet de bezoekers daarbij een aantrekkelijk aanbod.

De dagen van de reeds druk bezochte tentoonstelling zijn geteld. Over een paar weken gaan alle kostelijke schilderijen, tekeningen en cartoons van Beverwijker Jan van der Schoor terug naar de ruim honderd particuliere eigenaren. Het werk verdwijnt daarmee – mogelijk voorgoed – uit het zicht.

Vandaar dat Museum Kennemerland de vele fans van de allerminst vergeten kunstenaar aanbeveelt om nog een laatste blik te werpen op zijn letterlijk fantastische werken. Ook als zij al een keer zijn geweest. Vooral de tekeningen zijn zo rijk aan details dat er nog genoeg is te ontdekken.

Jan van der Schoor was trouw lid van de tekenclub, die wekelijks bijeenkwam op de zolder van Café Camille. Altijd was er een model om te tekenen. De kunstenaar willen de sfeer van toen nog eens oproepen in het museum. Het optreden is tevens een saluut aan de meester. Vanaf 14 uur.

Entree cadeau
Het aanbod (boekje kopen, gratis toegang) is ook van kracht tijdens de allerlaatste twee weekeinden van de expositie: 22 + 23 maart en 29 + 30 maart.

« Page 1, 2 »