Persberichten 2014

Wintertentoonstelling: Wijkermeerpolder van nat naar droog

De IJ-polders zijn allang opgeslokt door woningbouw, industrie of recreatie. Alleen de Wijkermeerpolder is – goeddeels – agrarisch gebleven. Museum Kennemerland wijdt zijn wintertentoonstelling aan het land dat in 1873 droogviel. Te zien zijn foto’s, kaarten,  films en landbouwproducten: van kool tot suikerbiet. Vanaf zaterdag 25 oktober.
De tentoonstelling ‘Wijkermeer nat en droog’ belicht de groene landbouwbuffer tussen Beverwijk en Assendelft vanaf het Oer-IJ, rond het begin van de jaartelling. Het Wijkermeer is een staartje van de vroegere noordtak van de Rijn, die tussen beide plaatsen door naar zee stroomde.

Siem Steijn op de Ford 2000 deze staat achter op kooiwielen. Han Mol achterop de zaaimachine. Op de achtergrond de Kagerweg.

Siem Bax op de Ford 2000 deze staat achter op kooiwielen. Han Mol achterop de zaaimachine. Op de achtergrond de Kagerweg.

Jan (Gelders), Siem Bax van oom Adriaan, vader Aart Bax, broer Siem Bax en Willem vd Broek (Gelders). Zij zijn hier bezig met een zelfbinder met drie paarden ervoor en de garven worden gelijk op een schoof gezet.

Jan (Gelders), Siem Bax van oom Adriaan, vader Aart Bax, broer Siem Bax en Willem vd Broek (Gelders). Zij zijn hier bezig met een zelfbinder met drie paarden ervoor en de garven worden gelijk op een schoof gezet.

Via de opkomst van de bewoning en het opwerpen van dijken maken de samenstellers een grote stap naar de Gouden Eeuw toen rijke kooplieden uit Amsterdam neerstreken langs de oevers van het Wijkermeer. Om daar hun prachtige lusthoven te bouwen.
Al twee eeuwen gingen er stemmen om het Wijkermeer droog te leggen. Pas met de aanleg van het Noordzeekanaal, dwars door het gebied, was de tijd rijp. Drie jaar voor de opening van het kanaal werd het nieuw veroverde land uitgegeven. Dat was in 1873. Tot op heden gedijt de landbouw op de vette, vruchtbare klei.
De tentoonstelling toont de boerderijen en  de bewerking van het land met de paarden, later de tractors en nu de reusachtige combines. Er zijn portretten van de boerengezinnen. Andere onderwerpen zijn de Stelling van Amsterdam, de Tweede Wereldoorlog, café De Klomp, alsmede de bedreigingen. Zoals de – tot nu toe afgeslagen – plannen voor een insteekhaven in de Wijkermeerpolder.
De wanden van de tentoonstellingsruime zijn voorzien van prachtige landkaarten en nostalgische foto’s van het werken en wonen in de polder. Ter verlevendiging dienen oude gereedschappen en een uitstalling van de agrarische producten van eigen bodem: aardappel, biet, kool,  graan. De Boerenlandwinkel uit de polder zorgt voor een regelmatige verversing. Verder zijn er enkele archeologische vondsten te zien: verloren vissersgerij.
De aanleiding was de tweedaagse expositie, jongstleden mei in een loods van firma Van der Stelt midden in de polder. Verzorgd door de historische genootschappen Assendelft en Midden-Kennemerland samen. De belangstelling was enorm. Toch heeft lang niet iedereen de expositie gezien. Daarvoor duurde hij te kort.
Zonde van zoveel moeite, bedacht het museum dat in overleg met de initiatiefnemers besloot een vervolg te geven de Wijkermeerexpositie. Met gebruikmaking van het reeds bijeengebrachte materiaal. Met enkele nieuwe elementen en met een andere presentatie.
De tentoonstelling ‘Wijkermeerpolder nat en droog’ is op zaterdag 25 oktober voor het eerst te zien. Hij blijft tot 29 maart 2015. In deze periode zijn af en toe extra, nader aan te kondigen activiteiten. Zoals lezingen en presentaties.
Museum Kennemerland, Westerhoutplein 1 in Beverwijk, is in de wintermaanden open op zaterdag en zondag 14.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijs €4.
Persbericht van 17 oktober 2014

Bewogen jaar voor Duitse ‘ridder’ Cor Bart (Jan Butter)

cor_bartMiep Gies en Rudi Carell hadden het Verdienstkreuz am Bande. Herman van Veen heeft er een. En nu ook Cor Bart. De Be­ver­wij­ker ver­dien­de de hoge Duit­se on­der­schei­ding voor het slui­ten van vriend­schap­pen – ‘over de oor­log heen’ – tus­sen Ne­der­lan­ders en Duit­sers. Een uit­vloei­sel van al zijn in­span­nin­gen om de raz­zia van Be­ver­wijk en Vel­sen-Noord, een dra­ma uit de Twee­de We­reld­oor­log. on­der de aan­dacht te bren­gen en te hou­den.

Bloe­men en ca­deaus
De huis­ka­mer van Nel en Cor Bart staat vol met bloe­men en ca­deaus. De te­le­foon rin­kelt keer op keer. De Duit­se ‘rid­der’ Cor Bart blijft glim­men van de hoge eer die hem don­der­dag ten deel viel op de Duit­se am­bas­sa­de. Hij haalt het klei­nood uit zijn doos­je. Een glan­zend rood kruis, met in het mid­den de Duit­se ade­laar. Als hij op in­ter­net de lijst van ge­de­co­reer­den ziet, wordt hij er ver­le­gen van.

,,Min­der dan twin­tig Ne­der­lan­ders heb­ben het Ver­dienst­kreuz. Dat zijn er niet veel. Nee, een Ne­der­lands lint­je heb ik niet. Hij is twee keer voor mij aan­ge­vraagd en twee keer ge­wei­gerd, zo heb ik be­gre­pen. Ik was nog te kort be­zig. Ik be­twij­fel of ik hem, als het ooit zo­ver komt, zal ac­cep­te­ren. Wel kreeg ik vo­rig jaar de leg­pla­quet­te van Be­ver­wijk. Ook prach­tig.’’

Lees verder »

Museum Kennemerland tijdelijk dicht voor verbouwing

Museum Kennemerland in Beverwijk sluit zondag 28 september om 17.00 uur zijn deur voor publiek. De reden is een interne verbouwing ten behoeve van de verwarming en de klimaatbeheersing.

De operatie neemt drie weken in beslag. Het museum gaat op zaterdag 18 oktober weer open.

Tijdens de korte verbouwing maken de vrijwilligers tevens een begin met de inrichting van een nieuwe tijdelijke tentoonstelling. Deze wintertentoonstelling, vanaf 25 oktober, heeft als onderwerp de drooglegging van het Wijkermeer.

Dit betekent dat de huidige oorlogstentoonstelling – over de grote razzia van Beverwijk en Velsen-Noord – voor het allerlaatst is te zien op zaterdag 27 en zondag 28 september, beide dagen van 14.00 tot 17.00 uur.

De toegangsprijs is € 4,-

Persbericht van 22 september 2014

De Razzia in bewegende beelden op 21 september

DVD-Hoes-Er-staan-Duitsers-voor-de-deur-kleinBEVERWIJK – Vanwege de grote belangstelling herhaalt Museum Kennemerland zondag 21 september de vertoning van twee documentaires over de razzia van Beverwijk en Velsen-Noord in de Tweede Wereldoorlog.

Het is een laatste kans. Datzelfde geldt voor de tentoonstelling over de razzia, eveneens in het museum. Die is nog twee weken te zien.

De documentaires geven elk op hun eigen manier een indringend beeld van de razzia in Beverwijk en Velsen-Noord op zondag 16 april 1944. De Duitse bezetter pakte – een represaille voor aanslagen van het verzet – 486 jongemannen op. Onder wie een groep geëvacueerde jongens uit IJmuiden. De razzia leidde tot de dood van 65 mannen. Veel overlevenden liepen voor altijd een oorlogstrauma op.

De film ‘Er staan Duitsers voor de deur’ is gemaakt door de Beverwijkse journalist Jacky de Vries (RTV Noord-Holland). Twee lotgenoten vertellen hierin over wat hen op die dramatische dag is overkomen. Ook hun ervaringen in de concentratiekampen komen aan bod.

De andere heet ‘Oorlog tot in het graf’. Cineast Roy Dames geeft een voorvertoning van zijn film die nog in de maak is. De oud-Beverwijker houdt gesprekken met de laatste overlevenden en familie. Tevens toont hij beelden van herdenkingsactiviteiten, zowel in Beverwijk als in Duitsland.

Zondag worden de twee films, elk ongeveer een halfuur duren, achter elkaar vertoond. Dat gebeurt twee keer. Een sessie van twee films begint om 14 uur, de andere sessie van twee films is om 15.30 uur. Wie zeker wil zijn van een plek kan telefonisch reserveren: (0251) 243 000.

De bezoekers kunnen voor en na de filmvertoning de tentoonstelling bekijken. Te zien zijn tal van originele foto’s, brieven, dagboeken, documenten en voorwerpen, alsmede de maquettes van de concentratiekampen Zöschen en Spergau.

De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 28 september, elke woensdag, zaterdag en zondag (14 – 17 uur). Toegangsprijs € 4. Zie ook: www.museumkennemerland.nl.

Bron: Noord Hollands Dagblad (Jan Butter)

Museum boekt een bezoekersrecord (20 juli 2014)

Door Bart Vuijk – 18-7-2014 (bron Dagblad Kennemerland)

BEVERWIJK – Met de tentoonstelling over wijlen kunstenaar Jan van der Schoor heeft Museum Kennemerland vorig jaar een bezoekersrecord geboekt. Er kwamen meer dan duizend mensen op af. Daarmee is het de bestbezochte expositie ooit van het museum.

De expositie omvatte zoveel tekeningen, schilderijen en ander materiaal dat eenmalig de ruimte van de kunstuitleen in Huize Westerhout door de gemeente beschikbaar werd gesteld om alles te laten zien. In het museum aan de overkant van het Westerhoutplein was dat alles niet te herbergen. Bij de expositie hoorde ook een boekje dat in samenwerking met deze krant is gemaakt. Van der Schoor was decennialang verbonden aan de krant als cartoonist.

Museum Kennemerland, een stichting die door zo’n veertig vrijwilligers wordt gedreven, heeft een uitdijende collectie en beperkte expositieruimte. Om die reden wil de stichting graag een extra gebouw erbij huren. Dat kan alleen als de gemeente Beverwijk bijspringt, als eigenaar van dat pand, dat achter het museum is gelegen.

Gestegen

Het aantal bezoekers van het museum is in totaal ietwat gestegen ten opzichte van 2012. Toen werden er 2500 bezoekers geteld, in 2013 steeg dat een beetje naar 2530 mensen. Van de bezoekers betaalden 650 het volle entreegeld, 450 betaalden half geld en 1150 mensen kwamen gratis binnen. De leden van Historisch genootschap Midden-Kennemerland kwamen 275 keer over de vloer.

De meeste bezoekers kwamen uit de regio. Slechts drie procent kwam uit andere provincies. Op de website van het museum die onder meer een online beeldbank, een beeldbank van objecten uit de collectie en een bibliotheek omvat, kwam een veelvoud van het aantal fysieke bezoekers langs: 7330. Dit aantal is zonder de vermelde beeldbanken. Het aantal online bezoekers steeg nog sterker dan het aantal ’echte’ bezoekers. In 2012 wisten nog 5407 mensen de website van het museum te vinden.

Voor de objecten-beeldbank was de meeste belangstelling. Daar kwamen dik 8300 mensen op af. De online bibliotheek werd door bijna 1600 mensen geraadpleegd, en het aantal bezoekers van de online beeldbank – die is gevuld met afbeeldingen en oude foto’s – lag op 5315. Die bekeken samen bijna 183.000 foto’s.

Persbericht van 9 mei: Voorvertoning documentaire Roy Dames

De cineast Roy Dames, oud-Beverwijker, geeft bezoekers van Museum Kennemerland op zondag 18 mei een voorproefje van zijn documentaire ‘Oorlog tot in het graf’. Het onderwerp is de grote razzia van Beverwijk en Velsen-Noord van 16 april 1944. Over de razzia is in het museum momenteel een tentoonstelling.

De oorlogsdocumentaire is nog in de maak. In de komende maanden filmt en monteert maker Roy Dames (1953) verder. Het is de bedoeling dat de Evangelische Omroep het eindproduct volgend jaar op de nationale televisie uitzendt. Dit ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding.

2014-9-mei-pertsb-tt-DSC09765

Roy Dames aan het filmen tijdens de recente herdenking-stocht op Pad van 16 april in Velsen-Noord. Foto Peter Wetzel

Vanwege de tentoonstelling in het museum gunt Dames het Beverwijkse publiek alvast een voorvertoning van 35 minuten. Met daarin de getuigenissen van enkele van de 486 jongemannen die op een zondagochtend in het oorlogsjaar 1944 door de Duitse bezetter werden opgepakt en afgevoerd. Ook de achtergebleven, angstige familieleden of geliefden komen aan het woord.

De cineast laat in zien wat de slachtoffers is overkomen in de concentratiekampen en in de  Duitse oorlogsindustrie waarin velen van hen werden ingezet. En welke invloed een en ander op hun verdere leven heeft gehad. In totaal 65 jongemannen hebben de razzia overigens niet overleefd.

Roy Dames heeft een gevestigde naam als documentairemaker. Hij maakte tal van films die op de Nederlandse en buitenlandse tv zijn vertoond. Vers in het geheugen ligt de persoonlijke documentaire ‘Mijn geniale broer Harry’  die in het najaar op tv was te zien. In deze film komen zijn overleden broer Harry en hun jeugd in Beverwijk aan de orde. Lees verder »

Persbericht 24 april 2014 – Grote razzia Beverwijk

Beklemmend. Dat gevoel bekruipt de bezoeker van de nieuwe tentoonstelling ‘De razzia van Beverwijk en Velsen-Noord’ in Museum Kennemerland. De aanstaande meidagen, vol oorlogsherdenkingen, zijn bij uitstek geschikt om een kijkje te nemen op deze kleine oorlogstentoonstelling.
De originele kamptekeningen van een onbekende gevangene – ze zijn ondertekend met de aanduiding Voza – geven een indringend beeld van het concentratiekamp waar vele jongemannen uit Beverwijk en Velsen-Noord in de Tweede Wereldoorlog na de razzia zijn opgesloten. De onderwerpen van de potloodtekeningen zijn dwangarbeid, straffen en dromen over thuis.
Lees verder »

Zomertentoonstelling Museum Kennemerland

Museum Kennemerland brengt de Razzia van Beverwijk en Velsen-Noord in beeld. Eén dag uit de oorlog met een traumatische nasleep. De tentoonstelling bestaat uit foto’s, documenten, film, geluid en objecten. Van originele tekeningen uit het concentratiekamp tot en met de bullenpees van de kampbewaker.
De datum 16 april 1944, precies zeventig jaar geleden, staat in het collectieve geheugen van Beverwijk en Velsen-Noord gegrift. Het is oorlog, zondagochtend. De Duitse bezetter pakt 486 jongens en mannen (18 tot 25 jaar) op en voert hen af. Voor het oog van familie en geliefden.
De razzia was in een roerige tijd. Met diverse aanslagen door het Beverwijkse verzet en represailles door de Duitsers. De razzia was een van de maatregelen.
Duitse soldaten sloten Beverwijk en Velsen-Noord hermetisch af. Ze haalden huis aan huis de jongemannen op. Onder hen een groep geëvacueerde IJmuidenaren. Diezelfde dag vertrokken de gijzelaars vanaf het station. Op naar het beruchte kamp Amersfoort, een onzekere toekomst tegemoet.
Lees verder »

Persbericht van 31 maart: cartoonwedstrijd en museumweekend

De winnaar van de Cartoonwedstrijd van het Museum Kennemerland is bekend!De winnaar van de cartoonwedstrijd is bekend. De jury, bestaande uit Annemiek Jansen van Dagblad Kennemerland, Anne Beekman van Museum Kennemerland en Marcia de Bruin en Miep de Wildt van de educatiewerkgroep van het museum hadden er een behoorlijke klus aan. De inzendingen hadden actuele onderwerpen  die vooral over het milieu en de leefomgeving gingen.
De keus viel uiteindelijk op de cartoon van Nina van der Meij uit groep 7 van basisschool de Vrijheit in Wijk aan Zee. Zij koppelde het verkeersexamen in haar dorp aan  het  Rondje Wijk aan Zee . Gefeliciteerd Nina! (Zie ook werkgroep educatie)

Museumweekend 5 en 6 april

Aankomend weekend, 5 en 6 april, tevens museumweekend, zal de Jan van der Schoor tentoonstelling in de ruimte van de kunstuitleen nog één weekend te bezichtigen zijn. Zaterdag 5 april zal het Museum voor een speciaal tarief, te weten € 1,-  en met speciale openingstijden namelijk vanaf 12.00 tot en met 17.00uur geopend zijn. Zondag is een reguliere opening van 14.00 -17.00uur.

30 maart – ode aan Jan in Camille met Hap van de dag

Zon 30 maart                                                               17.00 uur in Camille

Tot Dan! Jan

Jan-van-der-SchoorHet werk van Jan van der Schoor siert in het museum Kennemerland en de kunstuitleen
Dat Jan zoveel moois en zo divers werk heeft nagelaten zegt wat over een man die altijd op zoek was naar uitdagingen en avontuur. Het zegt ook wat over de medewerkers van het museum die top werk hebben geleverd.
Zondag 30 maart gaat dit in Camille gevierd worden; om 17.00 uur sluit het museum en zal het podium in Camille open staan voor een ieder die ode aan Jan wilt brengen door een verhaal, muziek, gedicht, lied, foto’s, film alles kan en mag! De Hap van de dag is ja natuurlijk; kippensoep, kibbeling en vla toe.

We kunnen sowieso rekenen op leden van de  tekenclub, dichtgilde, Dockside en  de familie Van der Schoor.

Ik hoor het wel ! Tot Dan jose
Website http://www.cafecamille.nl/

16 Maart modeltekenclub Camille in het museum

2014 16 maart modeltekenclub

BEVERWIJK – De tekenclub Camille bezoekt zondag 16 maart de tentoonstelling van wijlen Jan van der Schoor in Museum Kennemerland in Beverwijk. De kunstenaars komen modeltekenen: ‘live’ tussen de tekeningen en schilderijen van hun vroegere collega. Voor de ogen van het publiek. Het museum doet de bezoekers daarbij een aantrekkelijk aanbod.

De dagen van de reeds druk bezochte tentoonstelling zijn geteld. Over een paar weken gaan alle kostelijke schilderijen, tekeningen en cartoons van Beverwijker Jan van der Schoor terug naar de ruim honderd particuliere eigenaren. Het werk verdwijnt daarmee – mogelijk voorgoed – uit het zicht.

Vandaar dat Museum Kennemerland de vele fans van de allerminst vergeten kunstenaar aanbeveelt om nog een laatste blik te werpen op zijn letterlijk fantastische werken. Ook als zij al een keer zijn geweest. Vooral de tekeningen zijn zo rijk aan details dat er nog genoeg is te ontdekken.

Jan van der Schoor was trouw lid van de tekenclub, die wekelijks bijeenkwam op de zolder van Café Camille. Altijd was er een model om te tekenen. De kunstenaar willen de sfeer van toen nog eens oproepen in het museum. Het optreden is tevens een saluut aan de meester. Vanaf 14 uur.

Entree cadeau
Het aanbod (boekje kopen, gratis toegang) is ook van kracht tijdens de allerlaatste twee weekeinden van de expositie: 22 + 23 maart en 29 + 30 maart.

Persbericht van 4 maart 2014

Laatste Rondleiding door Piet Vos op
aanstaande zondag 9 maart in het Museum Kennemerland

 pietvosVanwege eerdere volgeboekte rondleidingen zal door Piet Vos in de overzichtstentoonstelling van Jan van der Schoor in het Museum Kennemerland, aankomende zondag 9 maart de laatste rondleiding worden gehouden. Piet Vos, beeldend kunstenaar en goede vriend van Jan van der Schoor, zal vanaf 14.00 uur de rondleiding geven. In de schilderijen van Jan zitten vele (technische) details die Piet als geen ander aan het licht kan brengen. Het is een genot om zijn verhalen achter de schilderkunst te horen.

Voor een speciale prijs is deelnemen aan de rondleiding mogelijk, inclusief toegang tot het museum kost de rondleiding € 6,-. Er is nog plek om aan de rondleiding deel te nemen. Door een mail te sturen met naam, telefoonnummer en aantal personen naar mk@museumkennemerland.nl kan aan de rondleiding worden deelgenomen.

Tevens is bij het museum de Bundel ‘Tot dan’ door Jan Butter en Annemiek Jansen nog te koop t.w.v. € 7,50 en de Catalogus van de overzichtstentoonstelling twv € 19,50. De tentoonstelling loopt tot en met het Museum weekend begin april.

Kijk voor meer informatie over de overzichtstentoonstelling en activiteiten op onze vernieuwde website  www.museumkennemerland.nl. De overzichtstentoonstelling is te zien op zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur. De tentoonstelling loopt tot en met 31 maart 2014. Museum Kennemerland, Westerhoutplein 1 te Beverwijk.

 

 

Cartoons maken à la Jan van der Schoor

2014-7-feb-cartoons-maken

Museum Kennemerland roept scholieren uit de groepen 7 en 8 uit de IJmond op een cartoon te maken. Naar voorbeeld van de Beverwijkse kunstenaar Jan van der Schoor die voor zijn dood jarenlang cartoons maakte voor de krant.

Een van de cartoons van Jan van der Schoor die de Beverwijkse kunstenaar maakte vlak voor zijn dood in 2008.
Volledig Persbericht Noordhollands Dagblad van 7 februari 2014

Persbericht van 2 februari 2014

2e Rondleiding door Piet Vos in het Museum Kennemerland

pietvosVanwege een succesvolle eerste rondleiding door Piet Vos in de overzichtstentoonstelling van Jan van der Schoor in het Museum Kennemerland, zal aankomende zondag 9 februari een tweede rondleiding worden gehouden. Piet Vos, beeldend kunstenaar en goede vriend van Jan van der Schoor, zal vanaf 14.00 uur de rondleiding geven. In de schilderijen van Jan zitten vele (technische) details die Piet als geen ander aan het licht kan brengen. Het is een genot om zijn verhalen achter de schilderkunst te horen.

Voor een speciale prijs is deelnemen aan de rondleiding mogelijk, inclusief toegang tot het museum kost de rondleiding € 6,-. Er is nog plek om aan de rondleiding deel te nemen. Door een mail te sturen met naam, telefoonnummer en aantal personen naar mk@museumkennemerland.nl kan aan de rondleiding worden deelgenomen.

Volledig persbericht van 2 feb.: PERSBERICHT_Jan v d Schoor_2e Rondleiding

Persbericht van 27 januari 2014

Radio Beverwijk in het Museum Kennemerland en
2e rondleiding door Piet Vos, 9 februari

Afgelopen weekend heeft het Museum Kennemerland Radio Beverwijk op visite gehad voor een live uitzending van ‘Kijk Op De Wijk’.

25-jan-Live_radio-uitzending_MKVele onderwerpen zijn aangesneden, zoals het Rondje Cultuur dat is gekort, Educatie dat hoog op het lijstje van het Museum staat, de nieuwe tentoonstelling Razzia 1944 die vanaf half april van start gaat en de lancering van de nieuwe Website: www.museumkennemerland.nl

De website die door Kees Koopman en Marga Klous tot stand is gekomen, geeft een nog beter beeld van alles wat er in het Museum omgaat en welke tentoonstellingen op dit moment zijn te bezichtigen.

Daarnaast gaat, kunstenaar en goede vriend van Jan van der Schoor, Piet Vos een tweede rondleiding in het Museum verzorgen. Aankomende zondag, 9 februari vanaf 14.00uur zal Piet Vos de details van de kunstwerken van Jan aan het licht brengen. Het is nog mogelijk om aan de rondleiding deel te nemen.

Mail naar E: mk@museumkennemerland.nl en meld u aan! De rondleiding kost € 6,- Dit bedrag is inclusief toegang tot het Museum.

Volledig persbericht van 27 jan.: PERSBERICHT_JanvdSchoor_Rondleiding2

« Page 1, 2 »