Nieuws 2015

Polderverhalen in het Museum Kennemerland

Op zaterdag 17 en zondag 18 januari wordt in het Museum Kennemerland een documentaire vertoond over het leven in de Wijkermeerpolder. Het is een interview met de 83-jarige Willem Schoorl, dat in juli 2013 – enkele maanden voor zijn overlijden – werd opgenomen. Schoorl vertelt hoe zijn voorouders zich in de polder vestigden, over zijn harde leerschool als jonge boer,de grote veranderingen in het boerenbedrijf, de oorlogstijd en de ruilverkaveling. Deze documentaire van een half uur is vervaardigd door Dirk Jongejans van het Historisch Genootschap Assendelft. Tijdens de openingsuren van het Museum van 14-17 uur zal de vertoning enkele malen worden herhaald. Tevens kan de tentoonstelling “Wijkermeer, nat en droog” worden bezichtigd.

Conservator Museum Kennemerland te gast bij Seniorencafé op 21 januari

Iedere derde woensdag van de maand is er in het leescafé bij bibliotheekvestiging Beverwijk van 10.00 – 11.30 uur het voor senioren gratis toegankelijke Seniorencafé. Inclusief gratis kopje koffie of thee. Tijdens de aanstaande maandelijkse bijeenkomst vertelt Jannie Polak, conservator van Museum Kennemerland, over het museum en de collectie.

Aan de orde komen de verschillende onderwerpen en collecties die in het museum te zien zijn, zoals de archeologische collectie, de blazoenen, objecten met betrekking tot de geschiedenis van de buitenplaatsen en de geschiedenis van Midden-Kennemerland. Ook zal ze spreken over belangrijke deelcollecties zoals het Velser aardewerk en de Kinheimtapijten.

tapijt_lion_cachetHier afgebeeld ziet u een door Lion Cachet ontworpen tapijt.
Kunsthistorica Jannie Polak studeerde in 2000 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam af met de scriptie Voorbeeldige vrouwen op 18de-eeuwse waaiers in Nederland. Abigaïl, Rebecca en Ruth als symbool van de bijbelse moraal.

Gespecialiseerd als ze is in de geschiedenis van de waaier, is ze lid van de waaiercommissie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in Amsterdam.

Van 1993 tot 2006 werkte ze als conservator bij Museum Beeckestijn in Velsen-Zuid en van 2007 tot 2010 bij Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam.

Naast haar werk als conservator schrijft Jannie publicaties, maakt ze tentoonstellingen over waaiers en geeft ze lezingen en rondleidingen.

« Page 1, 2, 3 »