Nieuws 2017

Nieuwe tentoonstelling ‘Blik’: de conservenindustrie in Beverwijk

De conservenfabrieken boden tussen 1890 en 1960 werk aan honderden Beverwijkers. Op grote schaal verpakten zij groenten en fruit in blik. Thuis zaten hele gezinnen boon-tjes te doppen. De tentoonstelling ‘Blik’ in Museum Kennemerland gaat over de opkomst, bloei en ondergang van deze tak van industrie. Ook de toekomst komt aan bod.

Vreemd dat Museum Kennemerland nooit eerder een tentoonstelling wijdde aan de zo belangrijke conservenindustrie. Hoog tijd om daar iets aan te doen. Foto’s, verhalen en andere herinneringen zijn er genoeg. De bedrijfstak kwam niet voor niets tot bloei in Beverwijk, destijds het centrum van de tuinbouw bij uitstek. Met overvloedige oogsten aan onder meer aardbeien en sperziebonen.

Lees verder »

BLIK vanaf 23 september 2017

Over de conservenindustrie in de IJmond

De IJmond is rond 1900 een belangrijk tuinbouwgebied. Maar al dat vers aan groenten en fruit is maar beperkt houdbaar. De grote uitdaging is daarom: wat te doen met de overschotten van de oogst? Weggooien is natuurlijk zonde!
Huisvrouwen proberen de groenten en het fruit zo lang mogelijk te bewaren door ze bijvoorbeeld te conserveren in potten en weckflessen. Met de uitvinding van het conservenblik is het opeens mogelijk om op veel grotere schaal te gaan conserveren. De conservenindustrie komt op.
In het centrum van Beverwijk, waar de groenten ook geveild worden, worden twee grote conservenfabrieken opgericht: Bever Conserven en Docter. Lees verder »

Eerbetoon aan trouwe stadsdokter (NHD 22 juli 2017)

De ont­hul­ling van de dr. Jan Wil­lem Schuitfon­tein op 10 sep­tem­ber 1912 op het Be­ver­wijk­se Sta­ti­ons­plein le­ver­de een van de be­kend­ste fo­to’s op van de lo­ka­le be­roeps­fo­to­graaf J.C. Bel­ter­mann.
De drinkfon­tein was een eer­be­toon aan de kun­di­ge, ge­pro­mo­veer­de arts dr. Schuit (1840-1905), die veer­tig jaar lang de ‘dok­ter van de Wijk’ was. Hij sloeg een leer­stoel in Lei­den af om­dat hij zijn pa­tiën­ten – die hij met paard en wa­gen be­zocht – niet in de steek wil­de la­ten. De dank­ba­re stad richt­te na zijn dood de drinkfon­tein op. Al nam het eni­ge ja­ren in be­slag.

Ont­hul­ling
Doch­ter J. Lam­me-Schuit ver­richt­te ze­ven jaar la­ter de ont­hul­ling in aan­we­zig­heid van de ge­brui­ke­lij­ke bo­bo’s, on­der wie bur­ge­mees­ter Strick van Lin­scho­ten (naast de jon­gen in ma­tro­zen­pak). De fon­tein be­staat on­der meer uit een drink­bak voor paar­den (bo­ven) en een drink­bak voor trek­hon­den (on­der). Hij was ver­sierd met ko­per­werk dat ove­ri­gens al­lang foet­sie is. Het bij­zon­de­re straat­meu­bi­lair staat nu op het Moensplein.
Mis­schien is het een idee om de fon­tein te res­tau­re­ren en te her­plaat­sen op zijn ori­gi­ne­le plek: het ver­nieuw­de Sta­ti­ons­plein.
Bij­zon­der­heid is dat er van deze foto twee ver­sies zijn. Op een ko­pie is een aan­we­zi­ge (ver­moe­de­lijk een sim­pe­le ziel) weg­ge­poetst en ver­van­gen door een aan­zien­lij­ker per­soon. Een vroeg staal­tje beeld­ma­ni­pu­la­tie, of­wel fo­to­shop­ping avant la let­tre.

Beverwijk Glashelder: Ongeluk zit in een klein hoekje (2017 NHD)

 In de zomermaanden trakeert Museum Kennemerland wekelijks op een fraaie foto uit zijn eigen beeldbank. Het zijn taferelen uit een ver verleden meest uit Beverwijk, vastgelegd op glasplaat. Dat laatste is goed te zien, want foto’s van glasnegatieven ademen verrassend veel sfeer uit. Smullen dus. De beeldbank met achtduizend foto’s zelf bezoeken kan ook, via de website: museumkennemerland.nl
 

Museum Kennemerland installeert drie jeugdambassadeurs (2017)

Tijdens een korte officiële plechtigheid op donderdagmiddag 13 juli is, onder het toeziend oog van wethouder Cecilia van Weel-Niesten, een drietal Jeugdambassadeurs benoemd door het Bestuur van Stichting Museum Kennemerland. Marjolein de Boer uit IJmuiden en Fyonne Faber en Damian Rood uit Beverwijk viel de eer te beurt.
Voorzitter Cees Hazenberg onderstreepte het belang van de benoeming van de Jeugdambassadeurs. Educatie is een van de kernactiviteiten van een erkend museum. De afgelopen periode is door ons veel tijd en aandacht besteed aan de invulling van het educatieprogramma voor de komende jaren. Wij richten het educatie beleid op de bewoners van regio Kennemerland (Assendelft, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen), en leggen de focus in eerste instantie op de leeftijdscategorie 6 – 15 jaar.
Lees verder »

Historisch Kring Velsen brengt haar bibliotheekcollectie onder bij het Museum Kennemerland (2017)

De bibliotheekcollectie van de Historische Kring Velsen (HKV) is op 30 juni 2017 door middel van een schenking overgedragen aan Stichting Museum Kennemerland (MK). Dit gebeurde tijdens een korte plechtigheid waarbij afgevaardigden van beide besturen aanwezig waren.
De HKV wilde haar bibliotheekcollectie graag een breder publiek geven. Volgens het Bestuur is het MK in Beverwijk daarvoor uitermate geschikt. 
Tot nu toe was de inhoud van de collectie, die circa 250 titels omvat, niet ontsloten. Door de collectie onder te brengen bij het MK en vervolgens op te nemen in beheer en registratiesysteem ZCBS wordt de collectie digitaal ontsloten. Daarmee zijn de titels vindbaar via Google en terug te vinden via de openbare bibliotheek.
Tijdens de reguliere openingstijden van het MK kunnen belangstellenden de boeken uit de collectie raadplegen. De boeken maken deel uit van een museale collectie waarmee het behoud van de collectie voor de toekomst gewaarborgd is.
Volgens Kees Vroonhof, bibliothecaris van het MK, is dit een belangrijke uitbreiding van de collectie van het MK die het regionale karakter van het MK hiermee ook nog een extra onderstreept. Hannie van den Outenaar, secretaris van de HKV, is blij dat de mooie collectie een prominente plek krijgt en voor iedereen in Velsen en daarbuiten benaderbaar is.

Volgens Joost Out zijn foto’s gemaakt van glasnegatieven niet alleen vol sfeer, maar ook haarscherp (NHD 2017).

De digitale fotografie is makkelijk, de kwaliteit is voortreffelijk. Toch mist er iets, namelijk de sfeer van foto’s van een glasnegatief. Op het punt van sfeer is de oude techniek onovertroffen. Museum Kennemerland bezit enkele honderden glasnegatieven, een ware schat.

De verzameling glasnegatieven ligt opgeslagen in een kast, archiefdozen vol. Joost Out van de fotowerkgroep van het museum opent een doos. De inhoud bestaat uit een handvol glasnegatieven met de Goede Raadkerk als onderwerp. Laagjes papier er tussen ter bescherming. „Ze zijn gemaakt in opdracht van architect Kropholler. Hij was trots op zijn werk”, weet Out die ze weer voorzichtig inpakt.

Een glasnegatief is een doorzichtige glasplaat met daarop een lichtgevoelig zilverlaagje. De fotograaf schoof de plaat in zijn houten camera, verdween zelf onder een zwart doek, riep ’even naar het vogeltje kijken’ en haalde dan eventjes de dop van de lens. Klaar. De sluitertijden waren best lang, een halve seconde of langer. „Soms zie je een veeg op de foto. Dat was een voorbijganger.”

De glasplaten van de Goede Raadkerk zijn tamelijk groot, 18 bij 24 centimeter. „Daarom zijn ze haarscherp. Je kan de steentjes tellen.” Er zijn ook kleinere formaten, veelal opgeborgen in hun originele verpakking, bijvoorbeeld in doosjes van het merk Verax. Om het verhaal af te ronden: in de vergroter werd van het negatief een positief gemaakt op lichtgevoelig papier.

Het museum verzamelt de negatieven die uiteraard een lokale link hebben: gebouwen, families, festiviteiten. Het zijn schenkingen. Zo kreeg het museum de collectie Dirk Koster, een verdienstelijk amateurfotograaf. Op menig zolder liggen vast en zeker meer IJmondse glasnegatieven. Out roept eigenaren op om ze te laten beoordelen, te schenken of door het museum te laten digitaliseren. „Ik vrees dat hun nabestaanden de waarde niet zullen inzien. Voor je het weet, liggen ze bij het afval.”

Jacob Olie

Het museum bezit enkele foto’s van beroepsfotograaf J.G. Beltermann (1875-1955) die in de Zeestraat 18 zijn studio had. In de oorlog zijn diens originele glasplaten vernietigd. „Jammer, want ze hebben de klasse van de foto’s van de beroemde Jacob Olie”, aldus Out vol bewondering. „Gelukkig hebben we enkele afdrukken.”

Niet erg mooi, maar wel heel curieus zijn de glasnegatieven met werktekeningen van het rioolstelsel. „De originele papieren tekeningen zijn vastgelegd op glasnegatief om ze te bewaren. Dat gold als betrouwbare wijze van archiveren. Nu zouden we ze op een harde schijf zetten.” Verder zijn er series glasnegatieven van onder meer het Gasbedrijf Beverwijk en de gemeentepolitie.

De glasnegatieven zijn allemaal gedigitaliseerd en opgenomen in de beeldbank van het museum die inmiddels achtduizend foto’s telt. Vrijwel dagelijks komen er foto’s bij, aldus Joost Out. Geen glasnegatieven, die zijn veelal weg. Maar wel prentbriefkaarten. Hij wijst op de ansichten die zijn uitgegeven door de Beverwijkse firma Dingler. Die kaarten komen ook van glasnegatieven, dat was immers de standaard. Ze hebben dan ook dezelfde mooie sfeer.

 

Zomercursus ‘Ontdek Museum Kennemerland’

BEVERWIJK – In Museum Kennemerland wordt deze zomer een korte zomercursus gegeven. De cursussen gaan over geschiedenis, cultuur en erfgoed. Moeilijk? Niet na de korte zomercursus ‘Ontdek Museum Kennemerland’.

De cursisten leren de fijne kneepjes over gebouw, collectie, depot, bibliotheek, noem maar op. De cursus wordt gegeven op 19 juli (Blazoenen en uitleg bibliotheek), 2 augustus (Buitenplaatsen en uitleg beeldbanken), 16 augustus (Archeologie), 30 augustus (Algemene collecties en depot) en 13 september (Collecties Kinheim tapijten en Velser aardewerk). Deelname kost per avond 10 euro, inclusief koffie/thee. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op woensdagavond, van 19.30 tot 21.00 uur. Na afloop zijn de deelnemers wegwijs in het museum en wie weet vinden zij het leuk om hun kennis op anderen over te brengen. Bijvoorbeeld als gastvrouw of gastheer. Meer informatie bij Ineke van Santen, ctjvan.santen@gmail.com.

Artikel geplaatst op dinsdag 20 juni 2017 – 16:31 in NHD

2017 juni Verlenging tentoonstelling Sipke van der Schaar

De waardering voor de schilderijen van Sipke van der Schaar in Museum Kennemerland is groot. En terecht. Tevens zijn er enkele ‘nieuwe’ werken aangeboden. Twee goede redenen om de tentoonstelling van deze begaafde kunstenaar met twee maanden te verlengen: tot 19 augustus. Nu met extra aandacht voor zijn productie in en om Wijk aan Zee.
Zeker de inwoners van Wijk aan Zee weten de in maart geopende tentoonstelling ‘Sipke van der Schaar in Kennemerland’ te vinden. Logisch, want kunstschilder Van der Schaar (1879-1961) portretteerde zijn favoriete, destijds ongerepte badplaats veelvuldig. Voor de dorpelingen een feest van herkenning. Zelfs de afgebeelde paarden op de dorpsweide zijn door bewoners herkend en van naam voorzien.
Gezien de goede belangstelling en de positieve reacties is besloten om de tentoonstelling twee maanden extra te laten hangen: tot 19 augustus. Wel zijn er per medio juni enkele wisselingen aangebracht: tien van de in totaal tachtig schilderijen hebben plaats gemaakt door recent beschikbaar gesteld werk van de geboren Friese kunstenaar, die van 1914 tot 1928 eerst in Velsen-Noord en later in Beverwijk woonde.
Lees verder »

2017 Kindermiddag schilderkunst en schilderen (11 juni)

Het was een heel gezellige middag die zondagmiddag 11 juni.
Het ging over de schilderkunst en de schilder Sipke van der Schaar.
Wat was er te beleven die middag?

  • Algemene introductie
  • Een presentatie over “Hoe maak je een schilderij”
  • Een speurtocht naar schilderijen
  • Zelf een schilderij maken op een schildersdoek en met echte verf
  • Op de foto als kunstschilder

PDF artikel NHD 3 juni 2017 en brochure Breestraat

 

 

Vergapen aan de Breestraat, artikel uit het Noord Hollands Dagblad van 3 juni 2017. Klik hier voor het volledig artikel

 

 

In het museum ligt er ook de Brochure Breestraat die informatie geeft over de 50 tentoongestelde foto’s.

Hoge resolutie kopieën van de foto’s zijn te bestellen via:
mk@museumkennemerland.nl

 

 

De ‘visitekaartjes’ van Museum Kennemerland – mei 2017

De ‘visitekaartjes’ van Museum Kennemerland (door Jan Butter)

Beverwijk – Een museum is vol stokoude dingen die niet terugpraten. Een beetje stil en saai dus. Helemaal niet, protesteren gastheer Jacob Brakenhoff en gastvrouwen Willie Galesloot en Truus Quax van Museum Kennemerland. Al die spullen uit het verleden vertellen juist een boeiend verhaal over de streek. Stil is het zeker niet. Het wordt steeds drukker.
Wie Museum Kennemerland binnenloopt, stuit al meteen op een van de gastvrouwen of –heren. Zij rekenen het toegangsbewijs af, schenken een kop koffie of thee, houden toezicht, beantwoorden vragen en geven desgewenst een rondleiding. Dankbaar werk, vinden ze. Ze zijn de ‘visitekaartjes’ van de eerbiedwaardige instelling. Het baantje wordt overigens niet betaald. Alles draait hier op vrijwilligers.
Oud-docent geschiedenis Jacob Brakenhoff doet het werk al twintig jaar. Hij doet
het met liefde en weet ook veel. Zo vertelt hij graag over de fraaie blazoenen van de rederijkerskamers. Topstukken, waarop hij bijzonder gesteld is.
Willie Galesloot, oud-bibliothecaresse, en Truus Quax (‘altijd in een winkel gewerkt)’ zijn er korter bij. Truus: ,,Ik wist niets van geschiedenis, maar dat kun je leren. Het team is zo aardig, zo geduldig.’’ ,,Het belangrijkste is dat je met mensen kunt omgaan’’, vult Willie aan. Zij werkt tevens in de museumbibliotheek. Haar favoriete boek? ,,Het dagboek van schoolmeester Vermooten uit 1799 over de doortocht van de Franse troepen in Beverwijk.’’ Lees verder »

2017 18 mei bezoek Leonardusschool

Vanmorgen brachten ongeveer 28 leerlingen van deze school uit Heemskerk een bezoek aan het museum.
De veranderingen van Heemskerk in de loop der jaren, het tuindersgebied kwamen in een PowerPoint presentatie aan bod. De kinderen deden enthousiast mee, er was veel herkenning voor ze. Daarna gingen ze in drie groepjes het museum in onder leiding van Miep de Wildt, Ria van Roon en Jacob Brakenhoff.
Ook volgde er nog een speurtocht of deden de kinderen mee aan oude kinderspelen.
Het was een leuke ochtend.

Vandaag bezoek aan Museum Kennemerland met groep 4 van de Leonardusschool. Kinderen vonden het prachtig in het vernieuwde museum. Film over de geschiedenis Kennemerland, vervoer naar de veiling maar ook de kakstoel ofwel het kamergemak kreeg belangstelling.  

Bron: https://www.facebook.com/deblauwedeur.nl/

 

 

      

Moederdag: Moeders worden getrakteerd!

Zondag 14 mei is het Moederdag.
De dag dat de moeders eens extra verwend worden!
Ook in het museum worden de moeders zondag getrakteerd en wel op wat lekkers bij de koffie (of thee) die overigens voor iedereen gratis is.
Kom naar het museum dat onlangs vernieuwd is en waar er veel te zien is en neem moeder mee!
Voor openingstijden en entreeprijzen: Klik hier

Voormalig voorzitter Museum Kennemerland Koninklijk onderscheiden

Woensdag 26 april ontving Riny Conijn een Koninklijke onderscheiding.


Vanaf 2005 tot 2010 was ze een zeer gewaardeerd voorzitter van Museum Kennemerland. Veel is er onder haar bezielende leiding tot stand gekomen.
Meer bestuursfuncties heeft zij op haar naam staan.
Ze was oprichter en voorzitter van Stichting Afrika een dorp, voorzitter van de Vve C.H. Moensstraat te Beverwijk, bestuurslid landelijk vereniging Nivon natuurvrienden, organisator vakanties eenoudergezinnen enz.
Momenteel is ze vicevoorzitter van Stichting Wereldwinkel Beverwijk, lid en secretaris Rotaryclub, secretaris van De Zonnebloem.

« Page 1, 2, 3 »