Nieuws 2017

2017 juni Verlenging tentoonstelling Sipke van der Schaar

De waardering voor de schilderijen van Sipke van der Schaar in Museum Kennemerland is groot. En terecht. Tevens zijn er enkele ‘nieuwe’ werken aangeboden. Twee goede redenen om de tentoonstelling van deze begaafde kunstenaar met twee maanden te verlengen: tot 19 augustus. Nu met extra aandacht voor zijn productie in en om Wijk aan Zee.
Zeker de inwoners van Wijk aan Zee weten de in maart geopende tentoonstelling ‘Sipke van der Schaar in Kennemerland’ te vinden. Logisch, want kunstschilder Van der Schaar (1879-1961) portretteerde zijn favoriete, destijds ongerepte badplaats veelvuldig. Voor de dorpelingen een feest van herkenning. Zelfs de afgebeelde paarden op de dorpsweide zijn door bewoners herkend en van naam voorzien.
Gezien de goede belangstelling en de positieve reacties is besloten om de tentoonstelling twee maanden extra te laten hangen: tot 19 augustus. Wel zijn er per medio juni enkele wisselingen aangebracht: tien van de in totaal tachtig schilderijen hebben plaats gemaakt door recent beschikbaar gesteld werk van de geboren Friese kunstenaar, die van 1914 tot 1928 eerst in Velsen-Noord en later in Beverwijk woonde.
Lees verder »

2017 Kindermiddag schilderkunst en schilderen (11 juni)

Het was een heel gezellige middag die zondagmiddag 11 juni.
Het ging over de schilderkunst en de schilder Sipke van der Schaar.
Wat was er te beleven die middag?

  • Algemene introductie
  • Een presentatie over “Hoe maak je een schilderij”
  • Een speurtocht naar schilderijen
  • Zelf een schilderij maken op een schildersdoek en met echte verf
  • Op de foto als kunstschilder

  • 2017 Sipke foto's

PDF artikel NHD 3 juni 2017 en brochure Breestraat

 

 

Vergapen aan de Breestraat, artikel uit het Noord Hollands Dagblad van 3 juni 2017. Klik hier voor het volledig artikel

 

 

In het museum ligt er ook de Brochure Breestraat die informatie geeft over de 50 tentoongestelde foto’s.

Hoge resolutie kopieën van de foto’s zijn te bestellen via:
mk@museumkennemerland.nl

 

 

De ‘visitekaartjes’ van Museum Kennemerland – mei 2017

De ‘visitekaartjes’ van Museum Kennemerland (door Jan Butter)

Beverwijk – Een museum is vol stokoude dingen die niet terugpraten. Een beetje stil en saai dus. Helemaal niet, protesteren gastheer Jacob Brakenhoff en gastvrouwen Willie Galesloot en Truus Quax van Museum Kennemerland. Al die spullen uit het verleden vertellen juist een boeiend verhaal over de streek. Stil is het zeker niet. Het wordt steeds drukker.
Wie Museum Kennemerland binnenloopt, stuit al meteen op een van de gastvrouwen of –heren. Zij rekenen het toegangsbewijs af, schenken een kop koffie of thee, houden toezicht, beantwoorden vragen en geven desgewenst een rondleiding. Dankbaar werk, vinden ze. Ze zijn de ‘visitekaartjes’ van de eerbiedwaardige instelling. Het baantje wordt overigens niet betaald. Alles draait hier op vrijwilligers.
Oud-docent geschiedenis Jacob Brakenhoff doet het werk al twintig jaar. Hij doet
het met liefde en weet ook veel. Zo vertelt hij graag over de fraaie blazoenen van de rederijkerskamers. Topstukken, waarop hij bijzonder gesteld is.
Willie Galesloot, oud-bibliothecaresse, en Truus Quax (‘altijd in een winkel gewerkt)’ zijn er korter bij. Truus: ,,Ik wist niets van geschiedenis, maar dat kun je leren. Het team is zo aardig, zo geduldig.’’ ,,Het belangrijkste is dat je met mensen kunt omgaan’’, vult Willie aan. Zij werkt tevens in de museumbibliotheek. Haar favoriete boek? ,,Het dagboek van schoolmeester Vermooten uit 1799 over de doortocht van de Franse troepen in Beverwijk.’’ Lees verder »

2017 18 mei bezoek Leonardusschool

Vanmorgen brachten ongeveer 28 leerlingen van deze school uit Heemskerk een bezoek aan het museum.
De veranderingen van Heemskerk in de loop der jaren, het tuindersgebied kwamen in een PowerPoint presentatie aan bod. De kinderen deden enthousiast mee, er was veel herkenning voor ze. Daarna gingen ze in drie groepjes het museum in onder leiding van Miep de Wildt, Ria van Roon en Jacob Brakenhoff.
Ook volgde er nog een speurtocht of deden de kinderen mee aan oude kinderspelen.
Het was een leuke ochtend.

Vandaag bezoek aan Museum Kennemerland met groep 4 van de Leonardusschool. Kinderen vonden het prachtig in het vernieuwde museum. Film over de geschiedenis Kennemerland, vervoer naar de veiling maar ook de kakstoel ofwel het kamergemak kreeg belangstelling.  

Bron: https://www.facebook.com/deblauwedeur.nl/

 

 

      

Moederdag: Moeders worden getrakteerd!

Zondag 14 mei is het Moederdag.
De dag dat de moeders eens extra verwend worden!
Ook in het museum worden de moeders zondag getrakteerd en wel op wat lekkers bij de koffie (of thee) die overigens voor iedereen gratis is.
Kom naar het museum dat onlangs vernieuwd is en waar er veel te zien is en neem moeder mee!
Voor openingstijden en entreeprijzen: Klik hier

Voormalig voorzitter Museum Kennemerland Koninklijk onderscheiden

Woensdag 26 april ontving Riny Conijn een Koninklijke onderscheiding.


Vanaf 2005 tot 2010 was ze een zeer gewaardeerd voorzitter van Museum Kennemerland. Veel is er onder haar bezielende leiding tot stand gekomen.
Meer bestuursfuncties heeft zij op haar naam staan.
Ze was oprichter en voorzitter van Stichting Afrika een dorp, voorzitter van de Vve C.H. Moensstraat te Beverwijk, bestuurslid landelijk vereniging Nivon natuurvrienden, organisator vakanties eenoudergezinnen enz.
Momenteel is ze vicevoorzitter van Stichting Wereldwinkel Beverwijk, lid en secretaris Rotaryclub, secretaris van De Zonnebloem.

2017 Kostbare erfenis Velser Aardewerk

NHD 19 april door Koen van Eijk

Beverwijk In de geest van vernieuwende kunstenaars als Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld
richtte Potterie Kennemerland zich begin vorige eeuw op de vervaardiging
van sieraardewerk. Dit ’Velser Aardewerk’ staat met deze spectaculaire
nalatenschap van Rina Terstall weer in de belangstelling.
Klik u dit aan voor het volledige artikel 20170419-REGIO-KEN-KEN010-Velser Aardewerk

Foto’s 2017 tentoonstelling Sipke van der Schaar

2017 Foto’s overdracht schenking Velser Aardewerk

2017 Unieke verzameling Velser aardewerk uit de nalatenschap van Rina Terstall

Joke Vreede (links) en Cees Hazenberg

Joke Vreede (links) die het legaat namens haar zuster Rina Terstall aan het museum heeft aangeboden en conservator Renate van Zalen.

Half februari ontving Museum Kennemerland een berichtje dat er uit de nalatenschap van mevrouw Rina Terstall uit Beverwijk Velser aardewerk voorwerpen aan het Museum Kennemerland zouden worden geschonken. In eerste instantie leek het te gaan om een paar stuks. De verzameling bleek echter te bestaan uit 70 puntgave aardewerk voorwerpen. Het was de uitdrukkelijke wens van Rina Terstall dat haar verzameling aan het museum zou worden aangeboden.

De aanzet tot het opbouwen van de verzameling was een Velser aardewerk voorwerp uit de nalatenschap van de moeder van Rina. De interesse voor Velser aardewerk werd daarmee gewekt. De verzameling werd door haar in de loop van de jaren zorgvuldig op- en uitgebouwd. Veilingen, markten en antiekwinkels werden regelmatig bezocht op zoek naar aanvullingen op de collectie.

“Het komt niet zo vaak voor dat je zo’n prachtige verzameling aan de collectie van een museum toe kunt voegen”, aldus Renate van Zalen, conservator van het museum. “Museum Kennemerland is erg blij dat zij deze collectie in eigendom heeft gekregen. Het is een mooie aanvulling op de stukken die het museum al in bezit had”.

Lees verder »

2017 19 april en 1 juni Lezing Sipke van der Schaar

De kleindochters van de schilder Sipke van der Schaar zullen op woensdagmiddag 19 april een lezing geven over hun opa bij het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland.
Na afloop wordt er een rondleiding gegeven over de tentoonstelling over de schilder die momenteel in het Museum Kennemerland is.

Sipke van der Schaar (1879-1961) woonde lange tijd in Kennemerland en heeft daar veel geschilderd, vooral in Wijk aan Zee. Hier wordt tijdens de lezing bij stil gestaan, maar ook zijn jeugd, opleiding, studiegenoten, reizen en invloeden komen aan de orde.

De lezing en rondleiding zullen worden herhaald op donderdagavond 1 juni.

Lezing Pre-industriële ontwikkeling in het gebied tussen Alkmaar en Zaandam

In deze lezing op dinsdag 28 maart, met als spreker Wladimir Dobber, staat Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, zestiende-eeuwse uitvinder/ innovator en zijn rol bij de pre-industriële ontwikkeling van het stroomgebied van het Oer-IJ centraal.

Daarbij gaat het om vroegste toepassing van windenergie, de eerste windmolens in de Lage Landen en de inzet van windmolens bij landwinning en over de toepassing van de krukas in windmolens door Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Verder over de mechanisering van arbeidsprocessen met behulp van ‘windmotoren’, de effecten op scheepsbouw, scheepvaart, de hegemonie op de wereldzeeën en handel die daar het gevolg van was. De Gouden Eeuw volgde: de basis voor onze huidige economische welvaart. Lees verder »

Gemeenteraadslid Carli Bilars onthult historisch tegeltableau Beverwijk – mrt. 2017

Persbericht
Het ruim 90 jaar oude tegeltableau “650 jaar Weekmarkt”, ook wel genoemd “Tegeltableau 650 jaar Beverwijk” hangt sinds deze maand op een prominente plaats in Museum Kennemerland. De tekst op het tableau maakt de kijker duidelijk dat het een geschenk is van de Beverwijkse burgerij:
“AANGEBODEN DOOR DE BURGERY TER GELEGENHEID VAN DE 650-JARIGE HERDENKING VAN HET VERLEENEN EENER WEEKMARKT AAN BEVERWIJK DOOR GRAAF FLORIS V OP 19 JUNI 1276”.
Op het tableau worden afgebeeld: Hermes of Mercurius, met de mercuriusstaf en mercuriushoed, de Wijkertoren, Floris V te paard, met de tekst “Der kerlen god” en het wapen van Beverwijk.
Het tableau is ingemetseld geweest in het oude raadhuis – later het politiebureau – aan de Breestraat, tot de sloop ervan in 1984. Tot 2014 bevond het zich in de Salle des pas-perdus in het Stadskantoor aan het Kennedyplein.
Na de sloop van het Stadskantoor raakte het tableau in de vergetelheid. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de ambtenaren en wethouder van Kunst en Cultuur(historie) en het Bestuur van Stichting Museum Kennemerland is het tableau opgedoken uit het depot en op een fantastische manier gerestaureerd. Het tableau is nu in volle luister te bewonderen in het Huis van Geschiedenis waar het hangt boven de receptiebalie. Het is één van de pronkstukken van het Museum.
Carli Bilars viel de eer te beurt om het tableau officieel te mogen onthullen. “Het tableau hangt nu op een plek waar het naar mijn idee thuishoort” aldus Carli.
Het tableau is te bewonderen in Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)
Open: zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur. Op feestdagen gesloten
Toegangsprijs: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: € 5 (inclusief 1 kopje koffie)
www.museumkennemerland.nl

 Voor meer informatie:
Museum Kennemerland
T.a.v. Ineke van Santen – Secretaris – ctjvan.santen@gmail.com
06-54648997

2017 Maart Tentoonstelling Sipke van der Schaar

« Page 1, 2 »