Actueel

2017 Tentoonstelling Sipke van der Schaar verlengd tot 19 augustus

De waardering voor de schilderijen van Sipke van der Schaar in Museum Kennemerland is groot. En terecht. Tevens zijn er enkele ‘nieuwe’ werken aangeboden. Twee goede redenen om de tentoonstelling van deze begaafde kunstenaar met twee maanden te verlengen: tot 19 augustus. Nu met extra aandacht voor zijn productie in en om Wijk aan Zee.
Zeker de inwoners van Wijk aan Zee weten de in maart geopende tentoonstelling ‘Sipke van der Schaar in Kennemerland’ te vinden. Logisch, want kunstschilder Van der Schaar (1879-1961) portretteerde zijn favoriete, destijds ongerepte badplaats veelvuldig. Voor de dorpelingen een feest van herkenning. Zelfs de afgebeelde paarden op de dorpsweide zijn door bewoners herkend en van naam voorzien.
Gezien de goede belangstelling en de positieve reacties is besloten om de tentoonstelling twee maanden extra te laten hangen: tot 19 augustus. Wel zijn er per medio juni enkele wisselingen aangebracht: tien van de in totaal tachtig schilderijen hebben plaats gemaakt door recent beschikbaar gesteld werk van de geboren Friese kunstenaar, die van 1914 tot 1928 eerst in Velsen-Noord en later in Beverwijk woonde.
De nadruk ligt nu vooral op taferelen in en om Wijk aan Zee. Zie verder onder Nieuws 2017

Sipke van der Schaar in Kennemerland 4-3 t/m 20-8 ’17

De nieuwe tentoonstelling in het Museum Kennemerland toont werken van de schilder-tekenaar Sipke van der Schaar (1879-1961).

Deze kunstenaar woonde deel van zijn leven in Velsen, Beverwijk en Heemstede.  In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw was Kennemerland nog voor een flink deel ongerepte natuur. Daarin vond Van der Schaar zijn inspiratie. Hij was ook een groot liefhebber van zee en strand en bracht met zijn familie vele vakanties door in Wijk aan Zee en hij schilderde er dorps- en zeegezichten.

Het Museum Kennemerland heeft drie werken van Van der Schaar in bezit, de ruim tachtig schilderijen, aquarelles en pasteltekeningen in de expositie komen vrijwel geheel uit particulier bezit en zijn nog nooit in het openbaar getoond. Dankzij speurwerk van twee kleindochters van de schilder zijn werken uit binnen- en buitenland bij elkaar gebracht. 

Naast het thema “Kennemerland” wordt in de expositie aandacht besteed aan Van der Schaar’s werk als oriëntalist. Hij maakte grote kunstreizen naar Noord-Afrika en Palestina. Zijn kennis van de oosterse kunst gebruikte hij bij het maken van illustraties in bijbeluitgaven. 

Van deze tentoonstelling verschijnt een mooie catalogus, die wordt aangevuld met verrassende ontdekkingen over de regionale geschiedenis in de periode dat Van der Schaar hier woonde en werkte. 

De tentoonstelling Sipke van der Schaar in Kennemerland werd geopend op zaterdag 4 maart en loopt tot en met 18 juni.

Geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14 – 17 uur

Website: Sipke van der Schaar

[ng20170301 Persbericht uit Nieuwsblad De_Kennemergallery id=44]

2017 Foto’s tentoonstelling Sipke

Nieuwe kunsttentoonstelling Sipke van der Schaar vanaf 4 maart 2017

Persbericht 24 februari 2017

Nieuwe kunsttentoonstelling: Sipke van der Schaar in Kennemerland

De kunstschilder Sipke van der Schaar (1879-1961) maakte prachtige schilderijen, toch is hij nauwelijks bekend. Zelfs in Beverwijk waar hij jarenlang heeft gewoond kennen slechts weinigen zijn naam. Museum Kennemerland brengt daar met een welverdiende tentoonstelling verandering in. Veel kunstwerken hebben de duinen, het strand en de badplaats Wijk aan Zee als onderwerp.

De tentoonstelling ‘Sipke van der Schaar in Kennemerland’ (schilderijen, aquarellen en tekeningen) biedt een overzicht van het werk van de kunstenaar die lange tijd (1916-1937) met zijn grote gezin in deze regio woonde en werkte: eerst in Velsen-Noord, vervolgens in Beverwijk en later in Heemstede. In Wijk aan Zee kwam hij al sinds 1900, omdat de familie van zijn vrouw er zomers verbleef. Ook op latere leeftijd bleef hij de badplaats bezoeken.

Wijk aan Zee en de duinen (Breesaap) komen veelvuldig in zijn schilderijen voor. Het zijn vooral deze werken die het museum uit het ruime aanbod heeft gekozen. De ongerepte (geen spoor van Hoogovens) dorps-, duin- en strandgezichten vallen op door hun felle kleuren. Verder zijn er (zelf-) portretten, stillevens en een grote Bijbelse voorstelling: ‘De genezing van een blinde’. Enkele fraaie oriëntaalse taferelen herinneren aan zijn avontuurlijke reizen naar het verre oosten.

De in totaal tachtig kunstwerken zijn beschikbaar gesteld door nazaten en particulieren. Drie schilderijen komen uit het bezit van het museum zelf. Verder zijn er enkele (zak-) schetsboeken met studies. Zijn schilderskist en diverse voorwerpen die hij gebruikte voor stillevens complementeren de tentoonstelling. Het is overigens niet voor het eerst dat zijn werk wordt getoond. Hij had tal van exposities, solo en in groepsverband, onder meer in het Stedelijk Museum Amsterdam. Maar dat is al lang geleden.

Sipke van der Schaar, zoon van een bouwondernemer, is in Amsterdam (Rijksacademie) opgeleid als kunstenaar. Hij verkeerde in kringen van de modernistische schilders Jan Sluijters en Leo Gestel, twee geestverwanten die wel beroemd werden. Hij was tamelijk productief en experimenteerde in verschillende stijlen. Naar men aanneemt is een deel van zijn werk via een zwager (kunsthandelaar) in Amerika beland. Om zijn gezin te onderhouden gaf hij tekenles en illustreerde hij Bijbelboekjes.

De opening van de tentoonstelling, een initiatief van zijn kleinkinderen Brigitte Rink en Bernardine Ensink, is op zaterdag 4 maart. De Leidse kunsthistoricus dr. Louk Tilanus houdt op deze besloten bijeenkomst een inleiding. Het publiek kan zondag 5 maart voor het eerst terecht. De expositie duurt tot half juni. Op nader bekend te maken dagen zijn er extra activiteiten: een lezing, een rondleiding en een spel voor kinderen.

Museum Kennemerland en Historisch Genootschap Midden-Kennemerland brengen bij de tentoonstelling een catalogus uit met daarin het levensverhaal van de kleurrijke Sipke van der Schaar.

Website: Sipke van der Schaar

Het adres van Museum Kennemerland is Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)

Open: zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur
Toegangsprijs: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: € 5
www.museumkennemerland.nl

Sipke van der Schaar in Kennemerland vanaf 4 maart 2017

Website: Sipke van der Schaar

Tentoonstelling Sipke van der Schaar in Kennemerland

Vanaf 4 maart 2017 te zien in het museum.

De badplaats Wijk aan Zee en het Kennemer landschap waren geliefde onderwerpen van de kunstschilder Sipke van der Schaar (1879-1961). Dat leverde tal van dorpsgezichten, duinlandschappen, strandtaferelen en zeegezichten op. Museum09-0871
Kennemerland wil een tentoonstelling aan de kunstenaar wijden en vraagt aan het publiek om daarvoor werk tijdelijk beschikbaar te stellen. De vraag is: wie heeft er thuis een werk van Sipke van der Sch14-0872aar aan de muur hangen en is bereid om dat werk in de eerste helft van het volgend jaar gedurende enkele maanden uit te lenen ten behoeve van de expositie?
Er moeten genoeg schilderijen en tekeningen in omloop zijn, want Van der Schaar was tamelijk productief. Hij woonde in de periode 1914-1928 eerst in Velsen-Noord en daarna in Beverwijk. Voor die tijd bezocht hij al regelmatig het toeristisch ontluikende Wijk aan Zee, alwaar zijn schoonouders veelal vakantie hield32-dsc05437en.
Sipke van der Schaar is geboren in Leeuwarden, maar verhuisde als kind met zijn ouders naar Amsterdam waar zijn vader een bouwbedrijf had. De jongeman volgde de kunstacademie. Hij behoorde tot de groep experimentele kunstenaars, onder wie Leo Gestel en Jan Sluiter. Lees verder »

« Page 1 »