Geweest

2017 Tentoonstelling Sipke van der Schaar verlengd tot 19 augustus

De waardering voor de schilderijen van Sipke van der Schaar in Museum Kennemerland is groot. En terecht. Tevens zijn er enkele ‘nieuwe’ werken aangeboden. Twee goede redenen om de tentoonstelling van deze begaafde kunstenaar met twee maanden te verlengen: tot 19 augustus. Nu met extra aandacht voor zijn productie in en om Wijk aan Zee.
Zeker de inwoners van Wijk aan Zee weten de in maart geopende tentoonstelling ‘Sipke van der Schaar in Kennemerland’ te vinden. Logisch, want kunstschilder Van der Schaar (1879-1961) portretteerde zijn favoriete, destijds ongerepte badplaats veelvuldig. Voor de dorpelingen een feest van herkenning. Zelfs de afgebeelde paarden op de dorpsweide zijn door bewoners herkend en van naam voorzien.
Gezien de goede belangstelling en de positieve reacties is besloten om de tentoonstelling twee maanden extra te laten hangen: tot 19 augustus. Wel zijn er per medio juni enkele wisselingen aangebracht: tien van de in totaal tachtig schilderijen hebben plaats gemaakt door recent beschikbaar gesteld werk van de geboren Friese kunstenaar, die van 1914 tot 1928 eerst in Velsen-Noord en later in Beverwijk woonde.
De nadruk ligt nu vooral op taferelen in en om Wijk aan Zee. Zie verder onder Nieuws 2017

Mini tentoonstelling schenking Velser Aardewerk t/m 22 mei 2017

Beverwijk In de geest van vernieuwende kunstenaars als Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld
richtte Potterie Kennemerland zich begin vorige eeuw op de vervaardiging
van sieraardewerk. Dit ’Velser Aardewerk’ staat met deze spectaculaire
nalatenschap van Rina Terstall weer in de belangstelling.
Klik u dit aan voor het volledige artikel 20170419-REGIO-KEN-KEN010-Velser Aardewerk

Sipke van der Schaar in Kennemerland 4-3 t/m 20-8 ’17

De nieuwe tentoonstelling in het Museum Kennemerland toont werken van de schilder-tekenaar Sipke van der Schaar (1879-1961).

Deze kunstenaar woonde deel van zijn leven in Velsen, Beverwijk en Heemstede.  In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw was Kennemerland nog voor een flink deel ongerepte natuur. Daarin vond Van der Schaar zijn inspiratie. Hij was ook een groot liefhebber van zee en strand en bracht met zijn familie vele vakanties door in Wijk aan Zee en hij schilderde er dorps- en zeegezichten.

Het Museum Kennemerland heeft drie werken van Van der Schaar in bezit, de ruim tachtig schilderijen, aquarelles en pasteltekeningen in de expositie komen vrijwel geheel uit particulier bezit en zijn nog nooit in het openbaar getoond. Dankzij speurwerk van twee kleindochters van de schilder zijn werken uit binnen- en buitenland bij elkaar gebracht. 

Naast het thema “Kennemerland” wordt in de expositie aandacht besteed aan Van der Schaar’s werk als oriëntalist. Hij maakte grote kunstreizen naar Noord-Afrika en Palestina. Zijn kennis van de oosterse kunst gebruikte hij bij het maken van illustraties in bijbeluitgaven. 

Van deze tentoonstelling verschijnt een mooie catalogus, die wordt aangevuld met verrassende ontdekkingen over de regionale geschiedenis in de periode dat Van der Schaar hier woonde en werkte. 

De tentoonstelling Sipke van der Schaar in Kennemerland werd geopend op zaterdag 4 maart en loopt tot en met 18 juni.

Geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14 – 17 uur

Website: Sipke van der Schaar

[ng20170301 Persbericht uit Nieuwsblad De_Kennemergallery id=44]

2017 Foto’s tentoonstelling Sipke

Nieuwe kunsttentoonstelling Sipke van der Schaar vanaf 4 maart 2017

Persbericht 24 februari 2017

Nieuwe kunsttentoonstelling: Sipke van der Schaar in Kennemerland

De kunstschilder Sipke van der Schaar (1879-1961) maakte prachtige schilderijen, toch is hij nauwelijks bekend. Zelfs in Beverwijk waar hij jarenlang heeft gewoond kennen slechts weinigen zijn naam. Museum Kennemerland brengt daar met een welverdiende tentoonstelling verandering in. Veel kunstwerken hebben de duinen, het strand en de badplaats Wijk aan Zee als onderwerp.

De tentoonstelling ‘Sipke van der Schaar in Kennemerland’ (schilderijen, aquarellen en tekeningen) biedt een overzicht van het werk van de kunstenaar die lange tijd (1916-1937) met zijn grote gezin in deze regio woonde en werkte: eerst in Velsen-Noord, vervolgens in Beverwijk en later in Heemstede. In Wijk aan Zee kwam hij al sinds 1900, omdat de familie van zijn vrouw er zomers verbleef. Ook op latere leeftijd bleef hij de badplaats bezoeken.

Wijk aan Zee en de duinen (Breesaap) komen veelvuldig in zijn schilderijen voor. Het zijn vooral deze werken die het museum uit het ruime aanbod heeft gekozen. De ongerepte (geen spoor van Hoogovens) dorps-, duin- en strandgezichten vallen op door hun felle kleuren. Verder zijn er (zelf-) portretten, stillevens en een grote Bijbelse voorstelling: ‘De genezing van een blinde’. Enkele fraaie oriëntaalse taferelen herinneren aan zijn avontuurlijke reizen naar het verre oosten.

De in totaal tachtig kunstwerken zijn beschikbaar gesteld door nazaten en particulieren. Drie schilderijen komen uit het bezit van het museum zelf. Verder zijn er enkele (zak-) schetsboeken met studies. Zijn schilderskist en diverse voorwerpen die hij gebruikte voor stillevens complementeren de tentoonstelling. Het is overigens niet voor het eerst dat zijn werk wordt getoond. Hij had tal van exposities, solo en in groepsverband, onder meer in het Stedelijk Museum Amsterdam. Maar dat is al lang geleden.

Sipke van der Schaar, zoon van een bouwondernemer, is in Amsterdam (Rijksacademie) opgeleid als kunstenaar. Hij verkeerde in kringen van de modernistische schilders Jan Sluijters en Leo Gestel, twee geestverwanten die wel beroemd werden. Hij was tamelijk productief en experimenteerde in verschillende stijlen. Naar men aanneemt is een deel van zijn werk via een zwager (kunsthandelaar) in Amerika beland. Om zijn gezin te onderhouden gaf hij tekenles en illustreerde hij Bijbelboekjes.

De opening van de tentoonstelling, een initiatief van zijn kleinkinderen Brigitte Rink en Bernardine Ensink, is op zaterdag 4 maart. De Leidse kunsthistoricus dr. Louk Tilanus houdt op deze besloten bijeenkomst een inleiding. Het publiek kan zondag 5 maart voor het eerst terecht. De expositie duurt tot half juni. Op nader bekend te maken dagen zijn er extra activiteiten: een lezing, een rondleiding en een spel voor kinderen.

Museum Kennemerland en Historisch Genootschap Midden-Kennemerland brengen bij de tentoonstelling een catalogus uit met daarin het levensverhaal van de kleurrijke Sipke van der Schaar.

Website: Sipke van der Schaar

Het adres van Museum Kennemerland is Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)

Open: zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur
Toegangsprijs: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: € 5
www.museumkennemerland.nl

Sipke van der Schaar in Kennemerland vanaf 4 maart 2017

Website: Sipke van der Schaar

Mini tentoonstelling foto’s Velsertunnel in Museum kennemerland

De heropening van de Velsertunnel op maandag 16 januari 2017 is een historische gebeurtenis waarbij Museum Kennemerland uiteraard stil wil staan. Over de Velsertunnel zijn in de beeldbank van het museum circa 165 foto’s opgenomen: van de bouw in de jaren vijftig, de Opening op 28 september 1957, het interieur van de Tunnel, het Verkeer tot en met de de Renovatie van Tunnel. Tevens omvat het foto’s van de Velsertunnel-run en -wandeling.
De foto’s over de Velsertunnel vormen slechts een fractie van de totale fotocollectie van ongeveer 8.000 foto’s. Al deze foto’s zijn beschreven en aan elke foto zijn relevante kenmerken toegekend.
Hoewel wij al onze gasten graag in levenden lijve willen ontmoeten hoeft men voor het raadplegen van de beeldbank niet per se naar het Museum te komen. De bestanden zijn ook via Internet te benaderen; www.museumbeverwijk.nl.
Ter gelegenheid van de heropening van de Velsertunnel wordt er in de hal van het Museum een vitrine ingericht met foto’s van de geschiedenis van de Velsertunnel en de renovatie.
Deze minitentoonstelling is te bewonderen vanaf zaterdag 21 januari, tijdens de openstellingstijden; woensdag-, zaterdag- en zondagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur. Op die tijdstippen is het ook mogelijk de beeldbank van het museum te raadplegen.
Pdf: brochure met foto’s en beschrijvingen Velsertunnel

Tentoonstelling 50 jaar Velsertunnel 18-8-2007 tot 3-3-2008

Opening twee tentoonstellingen 50-jarig bestaan Velsertunnels op 18 aug. ’07

Op zaterdag 18 augustus 2007 zijn de tentoonstellingen in Velsen en Beverwijk ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Velsertunnels geopend. De tentoonstellingen zijn georganiseerd door de Historische Kring Velsen en het Museum Kennemerland in Beverwijk.
De opening van de Velser tentoonstelling in het Raadhuis voor de Kunst aan de Torenstraat te Velsen-Zuid is gepland om 15.00 uur. Omdat de burgemeester van Beverwijk, mevrouw F. Ravestein, eerst nog per mobieltje naar de juiste locatie geloodst moet worden door de burgemeester van Velsen, de heer P.A.G. Cammaert, begint de ceremonie een kwartier later. Nadat de genodigden zich verzameld hebben in de entree op de begane grond van het monumentale pand, heet HKV-voorzitter Mike Uyl allen welkom en bedankt alle personen en werkgroepen die hebben samengewerkt bij de totstandkoming van de tentoonstellingen. Volledig verslag

Lees verder »

Tentoonstelling Sipke van der Schaar in Kennemerland

Vanaf 4 maart 2017 te zien in het museum.

De badplaats Wijk aan Zee en het Kennemer landschap waren geliefde onderwerpen van de kunstschilder Sipke van der Schaar (1879-1961). Dat leverde tal van dorpsgezichten, duinlandschappen, strandtaferelen en zeegezichten op. Museum09-0871
Kennemerland wil een tentoonstelling aan de kunstenaar wijden en vraagt aan het publiek om daarvoor werk tijdelijk beschikbaar te stellen. De vraag is: wie heeft er thuis een werk van Sipke van der Sch14-0872aar aan de muur hangen en is bereid om dat werk in de eerste helft van het volgend jaar gedurende enkele maanden uit te lenen ten behoeve van de expositie?
Er moeten genoeg schilderijen en tekeningen in omloop zijn, want Van der Schaar was tamelijk productief. Hij woonde in de periode 1914-1928 eerst in Velsen-Noord en daarna in Beverwijk. Voor die tijd bezocht hij al regelmatig het toeristisch ontluikende Wijk aan Zee, alwaar zijn schoonouders veelal vakantie hield32-dsc05437en.
Sipke van der Schaar is geboren in Leeuwarden, maar verhuisde als kind met zijn ouders naar Amsterdam waar zijn vader een bouwbedrijf had. De jongeman volgde de kunstacademie. Hij behoorde tot de groep experimentele kunstenaars, onder wie Leo Gestel en Jan Sluiter. Lees verder »

Tentoonstelling Wijkplaats verlengd tot 30 januari 2017

Nieuwe afbeelding (1)

WijkPlaats is een samenwerkingsproject van Stichting KIST en Museum Kennemerland

WijkPlaats is een community building evenement. WijkPlaats zoekt raakvlakken tussen de verschillende bevolkingsgroepen, oudkomers en nieuwkomers, in de smeltkroes die de IJmond wordt genoemd.  Aan de basis ligt een vergeten locale geschiedenis, waarin vluchtelingen een belangrijke rol speelden. Die vergeten geschiedenis werd de inspiratie voor een project waarin het gaat over de locale samenleving en de vluchtelingen van nu. WijkPlaats spiegelt herkenbare en vergelijkbare patronen in heden en verleden. Het verleden wordt belicht in de historische tentoonstelling ‘WijkPlaats: vluchtelingen, gastarbeiders en gelukzoekers in de IJmond’ in Museum Kennemerland. Daarnaast is drie maanden lang het randprogramma: ‘Ontmoetingen’ gepland. In verschillende culturele producties (film, muziek, vertelmiddagen, een educatief fotoproject en het minifestival ‘Renkonti’) komen uiteenlopende aspecten van immigratie en nieuwkomerschap aan de orde. Lees verder »

Verborgen Schatten – 28 november 2015 t/m 6 maart 2016

VoorkantFlyer1Deze tentoonstelling is te zien t/m 6 maart 2016.

Deze ‘schatten’ zijn door de vrijwilligers uit het depot tevoorschijn gehaald om eens aan u getoond te worden. Het is een bonte, maar erg mooie tentoonstelling geworden.

Zie verder onder Pers 2015

Lees verder »

Sail, Historische zeilvaart langs de Hollandse kust 25-07 tot 1-11 ’15

Lees verder »

Oranje Boven – 200 jaar Koninkrijk – 25 april t/m 28 juni 2015

Lees verder »

Wijkermeer nat en droog vanaf 25 okt 2014 t/m 29 maart 2015

Lees verder »

2014- 2015 Tentoonstelling: De razzia van 16 april 1944

« Page 1, 2, 3»