Te verwachten

Najaar 2017 Industrialisatie in de regio Kennemerland

Het is de bedoeling dat er in de loop van het najaar hier een tentoonstelling over plaats gaat vinden.
De onderwerpen met betrekking hierop zijn:
ambachtelijk handwerk, gebruik van windkracht, gebruik van stoomkracht, mechanisatie en automatisering.
Materiaal m.n. van de conservenfabrieken is nog welkom.

« Page 1 »