2016-vredespaleisBezoek aan het Vredespaleis in Den Haag op uitnodiging van Jacobine Wieringa Coördinator Kunstcollectie en archief van de Carnegie Stichting. De delegatie van Museum Kennemerland bestond uit Renate van Zalen, Ria van Roon, Luc Overman en René Muetstege. Voornaamste doel van het bezoek was op na te gaan of het mogelijk zou zijn vast te stellen hoeveel van de 15 door de firma Kinheim begin vorige eeuw geleverde tapijten nog in het bezit zijn van de Carnegie Stichting. Wij zijn zeer gastvrij ontvangen en hebben twee tapijten kunnen bekijken en fotograferen. Ook hebben wij correspondentie over de aankoop van de tapijten uit 1912 en wat foto’s kunnen bewonderen. Wij hebben van dit materiaal inmiddels een scan ontvangen