Bij Uitgeverij Noord-Holland verschijnt binnenkort de ‘Atlas van het Oer-IJ gebied’. Een omvangrijk en rijk geïllustreerd boek over het ‘verborgen’ landschap in de driehoek Haarlem, Zaanstad, Alkmaar. Op 22 november krijgt de Commissaris van de Koning in Noord-Holland de heer Johan Remkes in het archeologisch centrum Huis van Hilde te Castricum het eerste exemplaar overhandigd.

Het Oer-IJ was een grillige noordelijke tak van de Rijn, die tot aan het begin van de jaartelling bij Castricum in zee uitmondde. In het landschap is daar tot op de dag van vandaag nog veel van terug te zien. Over de boeiende ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van zuidelijk Noord-Holland is nu voor het eerst een boek gemaakt. Een keur van deskundigen heeft daar bijdragen voor geleverd.

Het boek is veel meer dan een biografie van het landschap. Er is veel gebeurd in de loop der tijd. Mensen hebben er hun sporen nagelaten. Dat levert boeiende verhalen op; over de strijd tegen het water, over kastelen, forten en buitenplaatsen, over oorlogen tegen indringers van buiten en groeiende verstedelijking waardoor het aanzien en gebruik spectaculair veranderden.  

Veel plekken en gebouwen in het gebied hebben een beschermde status, als aardkundig monument vanwege de archeologische waarde, als beschermd natuurgebied vanwege de bijzondere biotoop of als historische waardevol vanwege de geschiedkundige betekenis. Niet alleen bij het grote publiek ook bij de mensen die zich bezig houden met de inrichting van het landschap is dat vaak onvoldoende bekend.

De Atlas is een initiatief van de Stichting Oer-IJ, een groeiende groep bij het landschap betrokken burgers die meer aandacht wil voor de kwaliteit en kwetsbaarheid van het unieke gebied. Er zijn bedreigingen, maar ze zien ook kansen. In het boek is er daarom ook ruimte voor een toekomstvisie met concrete suggesties om het landschap een duurzame rol te geven bij het oplossen van actuele verstedelijkingsvraagstukken en milieuproblemen.

Wanneer de redactie daar prijs op stelt zijn de samenstellers of auteur van de uitgave beschikbaar voor een interview. Er zijn ook prachtige luchtfoto’s gemaakt die voor publicatiedoeleinden gebruikt mogen worden. De inhoudsopgave biedt daarvoor mogelijk een goed aanknopingspunt. Desgewenst sturen we eerst een recensie-exemplaar naar de redactie. Dat kan ook digitaal. 

Zijn er vragen, schroom niet daarmee bij ons aan te kloppen.

 

Met een vriendelijke groet,

Léon Klein Schiphorst

Stichting Oer-IJ

06 3492 5839