Zoals al op vele plekken valt te lezen, bestaat Heemskerk dit jaar 950 jaar.
Tijd om de rijke geschiedenis en mooie toekomst als dorp te vieren, maar waar ligt de oorsprong van dit alles?
Die oorsprong ligt in De Akte van Echternach, het eerste document waarin de naam van Heemskerk is teruggevonden.
De Akte dateert uit het jaar 1063, nu dus 950 jaar geleden.
In het kader van het 950-jarige bestaan van Heemskerk hebben de kinderen vanaf zeven jaar van Welschap Kinderopvang zich kunnen inschrijven voor een workshop Stop Motion. Deze workshop is tot stand gekomen in samenwerking met de Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk, Museum Kennemerland, Welschap Kinderopvang en workshopbegeleidster Marcia de Bruijn.
In de workshop die deze week van start is gegaan, zullen kinderen van zes verschillende locaties voor naschoolse opvang het verhaal van De Akte van Echternach gaan uitbeelden in een stopmotion filmpje.
Een vakjury bestaande uit vertegenwoordigers van de Archeologische Werkgroep en het Museum Kennemerland bepaalt welk filmpje het verhaal het best verbeeldt.
Het winnende filmpje zal te zien zijn in Museum Kennemerland vanaf zaterdag 23 februari.
Voor heel Heemskerk een prachtige kans om te bekijken wat het oorsprongsverhaal van hun dorp is.
Het museum aan het Westerhoutplein 1 te Beverwijk is open op zaterdag- en zondagmiddag van 14-17 uur.