Museum Kennemerland zoekt materiaal

Museum Kennemerland werkt aan een tentoonstelling over 65 jaar bevrijding in deze regio. Nederland viert op 5 mei de bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog. In het hele land zal er dit jaar bijzondere aandacht zijn in de media en door middel van herdenkingsbijeenkomsten. Het museum wil voor deze gelegenheid een tentoonstelling inrichten gericht op Kennemerland. Voor dat doel zoekt het museum materiaal dat tijdelijk in bruikleen wordt afgestaan.
Documenten over de bevrijding en de viering van de bevrijdingsfeesten, brieven, affiches, tijdschriften, verordeningen, herdenkingsobjecten, bekers, penningen, wandborden, kleding die ter gelegenheid van de bevrijding is gemaakt, foto’s, zelfgemaakte objecten, herinneringen en wat er verder is verzameld en bewaard gebleven: het museum maakt er graag gebruik van. Voor de bruikbare spullen stelt het museum een bruikleenovereenkomst op. Na de tentoonstelling krijgen de bezitters hun spullen weer terug.
T: 0251-214507 of E: mk@museumkennemerland.nl

Het museum is geopend op zaterdagen en zondagen van 14.00 tot 17.00 uur. Tijdens de openingstijden kan iedereen langskomen met spullen die mogelijk voor de tentoonstelling gebruikt kunnen worden. De tentoonstelling is te zien van 17 april tot en met 30 mei en heet “De Vlag Uit”. Het museum bevindt zich aan het Westerhoutplein 1 in Beverwijk, de toegang bedraagt € 2,50 voor volwassenen en
€ 1,50 voor 65+ en kinderen tot en met 12 jaar.