Museum heeft een donatie van € 1000,00 gekregen van de loge Beverwijk van de Odd Fellows.
De donatie zal deels besteed worden aan de invulling van de educatieruimte van het museum en deels aan de toegankelijkheid van het museum voor mensen met een lichamelijke beperking.