Museum Kennemerland werkt aan de voorbereiding van een nieuwe tentoonstelling. De tentoonstelling wordt een eerbetoon aan kunstenaar Jan van der Schoor. In september is het vijf jaar geleden dat hij overleed. Het museum is op zoek naar werken van de kunstenaar die voor de duur van de tentoonstelling in bruikleen gegeven worden.

Jan van der Schoor was een kleurrijke Beverwijkse schilder en tekenaar. Hij overleed in 2008 op 67-jarige leeftijd. De kunstenaar stond bekend om zijn creatieve en onafhankelijke kijk op onze regio. Zowel de actualiteit in de omgeving als de geschiedenis van de streek boeiden hem.

Van der Schoor was een productief kunstenaar. Honderden tekeningen en schilderijen hebben hun weg gevonden naar particulieren en instellingen in de regio. Het museum wil door middel van de tentoonstelling een overzicht geven van zijn oever. Daarvoor is het afhankelijk van de medewerking van bezitters van werken van Jan van der Schoor.

Het museum doet een oproep aan eigenaren van schilderijen, tekeningen of voorwerpen die herinneren aan Jan van der Schoor om deze in bruikleen te geven.
Hun medewerking wordt zeer op prijs gesteld en kan aangemeld worden via e-mail:

infomuseumkennemerland@gmail.com,
of telefoon 0251-374591 (Jan de Wildt).

De tentoonstelling staat gepland van oktober 2013 tot maart 2014.

Noot voor de redactie:
voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jan de Wildt, telefoon 0251 374591 of 06-53768109