Doel van de factsheet is:

  • Vastleggen van de opdracht aan Museum Kennemerland en de afgesproken vergoeding
  • Vaststellen welke middelen door Museum Kennemerland zullen worden ingezet
  • Het verzamelen van feiten met betrekking tot de uitvoering, bedoeld als basis voor verbetering