23-11-2016 Bezoek van Groep 8 ‘t Kraaienest aan Museum
Introductie over het Museum Kennemerland gevolgd door vier keer 15 minuten uitleg in het museum over achtereenvolgens: Oertijd en ontstaan Beverwijk, Kinderspeelgoed en Buitenhuizen, Nijverheid en Industrie en tenslotte de tentoonstelling over vluchtelingen die hun toevlucht kozen voor Beverwijk als “Wijkplaats”.

30-11-2016 Workshop verzorgd voor groep 6 ’t Kraaienest op school
Een interactieve les verzorgd over voorwerpen die in het museum Kennemerland te zien zijn. Het doel van de les is kinderen bekend te maken met voorwerpen uit het verleden, verrijken van de woordenschat, plaatsen van voorwerpen in de historische context waarover op school les is/wordt gegeven; bijv. “de pruikentijd”, waar mogelijk een link naar spreekwoorden en gezegden leggen, vreemde woorden (bijv. lorgnet of reisnecessaire) toelichten.”

Foto’s volgen nog