afscheid_f_berkhout27 maart 2009  Op vrijdag 27 maart 2009 nam Museum Kennemerland afscheid van de heer Fries Berkhout. Fries heeft vele jaren eerst als provinciaal museumconsulent en later als bestuurslid en vrijwillig conservator veel tijd en energie gegeven aan het museum.

Namens het bestuur van de gemeente Beverwijk overhandigde Jan de Wildt een mooie etstekening van de Wijkertoren. De gemeente Beverwijk bedankte Fries voor zijn inzet en inspanning voor een breed scala van aspecten betreffende het museum en zijn collectie en het behoud daarvan voor de komende generaties van Beverwijk en omgeving.

Op verzoek van Fries werd het glas geheven met naaste medewerkers van het museum en van het Genootschap Midden-Kennemerland.