In het zojuist verschenen lente nummer van Metiér magazine staat een mooi artikel over de Kinheim tapijten, één van de 5 pijlers van Museum Kennemerland.

Métier magazine is een onafhankelijk tijdschrift dat zich begeeft op het snijvlak van ambacht en kunst, materiaal en techniek. Hun doel is een dialoog te ontketenen tussen ontwerpers, ambachtslieden en historici over de wijze waarop door de eeuwen heen en in verschillende culturen gebruik gemaakt wordt van materiaal. Op die manier creëren zij food for thought en inspiratie voor onze lezers.

Verkrijgbaar bij de betere boekhandel/kiosk.