bezoek_uit_brussel_200Op donderdag 25 juni jl. ontvingen we een groep cursisten van instituut IDEE 53 uit Brussel.

Het waren immigranten uit voornamelijk Noord Afrika die een omscholingsproject volgen bij dit door de EU gesubsidieerde instituut. Ze bezochten de IJmond voor een werkweek en logeerden in het Stay Okay hotel te Heemskerk. Hun cursusleidster, mevrouw Christine Cornelis, legde het contact voor een bezoek aan ons museum, waarmee ze via de website kennis had gemaakt.

Omdat het ging om hoofdzakelijk Franstaligen werd de rondleiding in deze taal verzorgd door Jacob Brakenhoff en Jannie Polak. Zij verzorgden ook een kopje koffie en een korte inleiding.

We ontvingen een uitgebreid bedankje plus foto via de mail, waarbij de collectie werd geprezen. De IJmond werd weer eens goed op de kaart gezet met dit werkbezoek.