Momenteel is het museum voor bezoekers met een fysieke beperking alleen toegankelijk op de begane grond.
Bezoekers wordt aangeraden zich vooraf te melden.
Het museum kan dan zorgen voor de nodige hulp bij bijvoorbeeld in- en uitstappen dicht bij het gebouw en drempels.
Er is een invalidentoilet maar dat voldoet niet aan alle eisen.
Er zijn helaas geen voorzieningen voor bezoekers met een visuele beperking.

Het bureau Ongehinderd heeft een advies op voorzieningen bij een fysieke beperking gedaan.
Aan de hand daarvan zijn al enkele maatregelen genomen.

Het museum sluit begin 2022 de deuren voor een aantal grootscheepse aanpassingen:
1 duurzaamheid van ons rijksmonument,
2 toegankelijkheid van ons museum (er komt o.a. een lift en luie trap naar de zolderverdieping),
3 het verbeteren van beheer en behoud van onze collectie.

Momenteel worden er plannen gemaakt voor voorzieningen voor visueel en auditief beperkten.
Op termijn hopen we dan volledig toegankelijk te zijn.