Bruikleen 2010 Bodebus
bodebus_200 De bodebus was vroeger een onderscheidingsteken voor de bode, in dienst van het stadsbestuur. Dit exemplaar is gemaakt in de 17de eeuw, waarschijnlijk in leeuwarden. Het wapen is in porselein uitgevoerd en gemaakt door Tiggelaar, Makkum. Tot eind januari in het museum tentoongesteld in het kader van de tentoonstelling: “Gebouwen om van te houden”. (Bruikleen Gemeente Beverwijk)