Na de voorbereidende werkzaamheden begint vanaf 1 juni 2017 de herinrichting van de Breestraat. In het Stadhuis komt een fototentoonstelling hiervan.
De mini-tentoonstelling in het museum gaat over de Breestraat terug in de tijd.
U kunt een 50 tal prachtige foto’s zien vanaf eind 19e eeuw.

Krantenartikelen zie verder onder Enkele foto’s en krantenartikelen
De Breestraat bestond al veel langer!!!!
Aangezien Beverwijk in 1276 van graaf Floris de vijfde het recht kreeg om een wekelijkse markt te houden, lijkt het aannemelijk dat de Breestraat toen is aangelegd. In 1432 word er in een akte melding gemaakt van ‘die steenstraete van den Wijc’ wat erop duidt dat de Breestraat toen al verhard was. De naam Breestraat zelf wordt voor het eerst vermeld in 1560. De Breestraat heeft in 1632 korte tijd de Voorstraat geheten. De straat lag toen voor de Achterstraet tegenwoordig de Koningstraat. Deze naam sloeg kennelijk niet aan want later spreekt men weer over de Breestraat.
Een plattegrond van Beverwijk in 1840 is niet moeilijk te beschrijven. Komende uit zuidelijke richting via de Velserweg, bereikte men de Breestraat. Dit was de voornaamste straat, die toen als enige van plaveisel was voorzien. In de eerste jaren van de negentiende eeuw had men de Breestraat in noordelijke richting doorgetrokken. In een raadsbesluit van de gemeente Beverwijk van 2 maart 1892 werd de naam toen officieel vastgesteld. Daardoor sloot de Breestraat aan op de toen aangelegde Alkmaarseweg. Zo ontstond een belangrijke route voor het doorgaand verkeer. (Bron www.awn-beverwijk-heemskerk.nl)

Zie verder onder https://museumkennemerland.nl/enkele-fotos-die-er-te-zien-zijn/