Zondagmiddag 21 oktober jl. ontving Museum Kennemerland de 1000ste bezoeker van de tentoonstelling “Arcadië aan het Wijkermeer”, over de historische buitenplaatsen in onze regio.

Museumvoorzitter Cees Hazenberg overhandigde de jeugdige Camille Gavard, die met haar ouders Laurent en Lydie het museum bezocht, bloemen en een boek over de streekgeschiedenis.

De familie Gavard woont aan de Noorderwijkweg en bezocht samen met tientallen anderen de “burendag” van het museum. Bewoners van de straten rond het Westerhoutplein hadden deze dag gratis entree. Op een kaart konden ze zien, dat hun huizen lagen op grond, die vroeger behoorde tot een van de buitenplaatsen Akerendam, Duinwijck of Westerhout.

buitenplaatsen