17Deze week kwamen vier dagen lang kinderen uit de naschoolse opvang van Heemskerk naar het museum.
Ze sloten daarmee een speciaal project af over de Acte van Echternach in het kader van de feestelijkheden 950 jaar Heemskerk.
In de filmzaal werden stop-motion-films vertoond, die de groepen zelf hebben gemaakt. (ook te zien op You Tube).
De ruim 80 kinderen maakten ook een speurtocht door het museum om hun blik op de geschiedenis van de streek te verruimen.

Foto’s

Zoals al op vele plekken valt te lezen, bestaat Heemskerk dit jaar 950 jaar.
Tijd om de rijke geschiedenis en mooie toekomst als dorp te vieren, maar waar ligt de oorsprong van dit alles?
Die oorsprong ligt in De Akte van Echternach, het eerste document waarin de naam van Heemskerk is teruggevonden.
De Akte dateert uit het jaar 1063, nu dus 950 jaar geleden.
In het kader van het 950-jarige bestaan van Heemskerk hebben de kinderen vanaf zeven jaar van Welschap Kinderopvang zich kunnen inschrijven voor een workshop Stop Motion. Deze workshop is tot stand gekomen in samenwerking met de Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk, Museum Kennemerland, Welschap Kinderopvang en workshopbegeleidster Marcia de Bruijn.
In de workshop die deze week van start is gegaan, zullen kinderen van zes verschillende locaties voor naschoolse opvang het verhaal van De Akte van Echternach gaan uitbeelden in een stopmotion filmpje.
Een vakjury bestaande uit vertegenwoordigers van de Archeologische Werkgroep en het Museum Kennemerland bepaalt welk filmpje het verhaal het best verbeeldt.
Het winnende filmpje zal te zien zijn in Museum Kennemerland vanaf zaterdag 23 februari.
Voor heel Heemskerk een prachtige kans om te bekijken wat het oorsprongsverhaal van hun dorp is.
Het museum aan het Westerhoutplein 1 te Beverwijk is open op zaterdag- en zondagmiddag van 14-17 uur.

19 april
4 groepen van de basisschool “Het Kraaiennest” worden door de heer J. van der Linden rondgeleid langs de bevrijdingstentoonstelling “De vlag uit'”.

kraaiennest

20 april
‘Rondje Cultuur’ Kennemer College Havo/VWO: 3 groepen bezoeken MK vanaf 9.30 tot 13.30 uur

22 en 23 april
Bassischool “De Vrijheit” bezoekt met 4 groepen het museum.

kennemercollege

lunetten_09Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met De Baak, De Lunetten, de Archeologische- en educatiegroep van Museum Kennemerland.

ARCHEOLOGISCHE WORKSHOP SPOREN IN DE GROND
Een geslaagde samenwerking.

Vrijdag 14 januari jl. kregen 62 leerlingen van basisschool de Lunetten een workshop over archeologie.

Groep 7 van genoemde school was al een klein beetje voorbereid, de meeste kinderen  herinnerden zich nog de projectmaand in 2009 toen de hele school actief bezig was met  de geschiedenis van hun streek. (meer…)

vrijheit_14Op 22 en 23 april 2010 brachten 4 groepen van de basisschool “De Vrijheit” een bezoek aan Museum Kennemerland. Dit paste binnen het project waarmee de school bezig is: Cultureel Erfgoed.

Omdat de 2e Wereldoorlog 65 jaar geleden eindigde, wordt er dit jaar aan de bevrijding veel aandacht geschonken. Hier doet ook Museum Kennemerland aan mee door middel van de tijdelijke expositie “De Vlag Uit” die zal duren tot eind juni 2010. (meer…)