dit_was_beverwijk_200Onder zeer grote belangstelling is op 13 november 2009 het boek “Dit was Beverwijk” gepresenteerd. Burgemeester de heer J.F.C. van Leeuwen ontving uit de handen van Jan van der Linden het allereerste exemplaar.

Auteur Wim Spruit voorzag het boek, met ruim 300 foto’s, van bijpassende teksten.
De burgemeester prees de prachtige stad Beverwijk gelukkig met zo’n boek.

De heer J.Th. Leeuw, oud-bestuurslid van de Stichting Prentenkabinet Van der Linden werd benoemd tot erelid.
Hij ontving het tweede exemplaar uit handen van burgemeester Van Leeuwen.

Vanaf 21 november is het boek voor € 19,50 te koop in Museum Kennemerland.

Zaterdag 7 november jl. ontvingen wij een groep voor een rondleiding.

Het was een gezellige vriendengroep, die elkaar al jarenlang kent en met elkaar mooie reizen maakt. De vrienden wonen verspreid door Nederland; Limburg, Brabant, de Randstad … en de meesten zijn gepensioneerd of in de Vut. Af en toe trekken zij met een man of twintig een weekend erop uit.

Deze keer was Noord-Holland het doel en de groep verbleef in Bergen, waar zij o.a. museum Kranenburgh bezochten.
Tegen elven arriveerde de groep met 16 personen bij het Museum Kennemerland waar Paul Frankenhuizen en Jannie Polak hen ontvingen. Pré Wonen was ook aanwezig om het bezoek op de film vast te leggen (als document van de verhuizing naar de nieuwe locatie). Na een welkomstwoord van Jannie werd de groep in tweeën gesplitst voor de rondleiding.

De groep was erg geïnteresseerd in de geschiedenis van Kennemerland en de verschillende deelcollecties.
Vooral het Velser Aardewerk had hun belangstelling.

Rond half een vertrokken zij weer, voor een lunch in Wijk aan Zee, met de belofte nog eens terug te komen.

tentoonstelling_jos_stam_01_200Vrijdag 6 november 2009 opende burgemeester J.F.C. van Leeuwen de tentoonstelling over Jos Stam.

De burgemeester legde met humor en bewondering de verbinding tussen het museum, de familie en de kunstenaar Jos Stam.
Hij nodigde zoon Jeroen uit om een gedicht voor te dragen, een gedicht ter nagedachtenis aan zijn vader.

De genodigden genoten met volle teugen van de aquarellen, etsen en tekeningen van zijn hand.
De mens Stam komt tot uitdrukking in zijn persoonlijke attributen die in de tentoonstelling te zien zijn.

(meer…)

smartlappenkoor_200Op zaterdag 10 oktober 2009 vierde het Smartlappenkoor Beverwijk hun 20-jarig jubileum. Het koor bestaat uit bijna 50 leden en staat onder leiding van dirigent en pianist Leo Prinz.

Die dag werd ingevuld met allerlei leuke activiteiten.
En één daarvan was het brengen van een bezoek aan het Museum.
Daarvoor was de groep gesplitst in een ochtend- en een middaggroep.

De rondleiders gingen met veel plezier met de groepen het museum rond; de toehoorders waren enthousiast en erg geïnteresseerd.

bezoek_uit_brussel_200Op donderdag 25 juni jl. ontvingen we een groep cursisten van instituut IDEE 53 uit Brussel.

Het waren immigranten uit voornamelijk Noord Afrika die een omscholingsproject volgen bij dit door de EU gesubsidieerde instituut. Ze bezochten de IJmond voor een werkweek en logeerden in het Stay Okay hotel te Heemskerk. Hun cursusleidster, mevrouw Christine Cornelis, legde het contact voor een bezoek aan ons museum, waarmee ze via de website kennis had gemaakt.

Omdat het ging om hoofdzakelijk Franstaligen werd de rondleiding in deze taal verzorgd door Jacob Brakenhoff en Jannie Polak. Zij verzorgden ook een kopje koffie en een korte inleiding.

We ontvingen een uitgebreid bedankje plus foto via de mail, waarbij de collectie werd geprezen. De IJmond werd weer eens goed op de kaart gezet met dit werkbezoek.

atelierroute_beverwijk_200Zondag 14 juni was er weer de atelierroute in Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord.
Het thema was deze keer ‘Evolutie’ (Darwinjaar).

22 Kunstenaars hielden die dag open huis en iedereen was uitgenodigd bij hen thuis het werk te bewonderen.
Het museum lag op de route en was dan ook de hele dag open.

Janine van Stiphout exposeerde bij ons.

Het was er gezellig druk; zeker 200 mensen bezochten die dag het museum.

opening_ijserinkhuijsen_200Op donderdag 23 april is het druk in Museum Kennemerland. De heer Jos Dekker vestigingsmanager van Pré Wonen Beverwijk opent de nieuwe tentoonstelling ‘De IJsbeer in Midden Kennemerland’ met etsen van Frans J. IJserinkhuijsen over Midden-Kennemerland.

Voorzitter van Museum Kennemerland mw. Riny Conijn verwelkomt de genodigden en begroet een speciale gast, wethouder mw. J. Dorenbos.
In haar openingswoord bedankt zij de vrijwilligers van het museum voor de samenstelling van de fraaie tentoonstelling. De voorzitter meldt tevens dat het de eerste tentoonstelling is onder het predicaat ‘Geregistreerd Museum”.

Daarnaast wijst zij nog op de vernieuwde website van het museum.

De heer Jos Dekker presenteert IJserinhuijsen, een begenadigd tekenaar, die met zijn gezin vele vakanties doorbracht in Kennemerland. Landschappen, kerken en boerderijen zijn fraai getekend. Jos benoemt het speurwerk van de tentoonstellingssamenstellers. Er is materiaal uit het
Stadsarchief van de gemeente Amsterdam en er zijn diverse prenten uit particulier bezit. De samenstellers combineren de etsen van IJserinkhuijsen met fraaie foto’s van huidige locaties in deze streek. We maken kennis met een ambachtelijk en veelzijdig tekenaar en leraar.

 

Op donderdag 16 april kwam groep 8 C van basisschool de Anjelier uit Beverwijk langs voor een speurtocht door het museum.
22 Jongens en meisjes met hun leerkracht maakten, vaak voor de eerste keer, aan de hand van de speurtocht een rondgang door het museum. Het idee voor het bezoek was van Ruben Brinkman. Hij had een spreekbeurt gehouden over de geschiedenis van Beverwijk die hem een negen en een half opleverde!

krantcafe29 maart 2009 Op zondag 29 maart installeerde het Noordhollands Dagblad een KrantCafé in Beverhof.

Jan de Wildt vertegenwoordigde het museum onder het motto: “In Beverwijk gebeurt er altijd wat!”
Jan stapte met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van Beverwijk (meer…)

afscheid_f_berkhout27 maart 2009  Op vrijdag 27 maart 2009 nam Museum Kennemerland afscheid van de heer Fries Berkhout. Fries heeft vele jaren eerst als provinciaal museumconsulent en later als bestuurslid en vrijwillig conservator veel tijd en energie gegeven aan het museum. (meer…)