Museum Kennemerland blijft voorlopig op het Westerhoutplein in Beverwijk en zal niet verhuizen naar De Schans. Het bestuur van Museum Kennemerland heeft dit deze week besproken met de directie van Pré Wonen, hoofdsponsor van het museum, en met wethouder Erol van de gemeente Beverwijk. Ook de vrijwilligers van het museum zijn ingelicht.
(meer…)

velser_aardewerk_de_kast_200Onder de titel “Alles uit de kast” opent Museum Kennemerland op 1 september een bijzondere tentoonstelling. Een groot aantal objecten van het beroemde Velser Aardewerk wordt voor deze gelegenheid uit het depot gehaald. Het museum bezit waarschijnlijk de grootste verzameling van Nederland, waarvan doorgaans slechts een klein deel in de permanente tentoonstelling te bewonderen is.

Het Velser Aardewerk is onderdeel van de kerncollectie van het museum. Het museum bezit ongeveer 300 objecten, waarvan een deel te zien is in de vaste opstelling, een deel in het open depot en ongeveer 200 objecten worden bewaard in het gesloten depot. Bijzondere gebruiksvoorwerpen worden nu uit de depotkast gehaald. De expositie wordt ondersteund met foto’s en documentatie.
(meer…)

De tentoonstelling over 65 jaar bevrijding in Museum Kennemerland gaat alweer de laatste maand in. “De Vlag Uit” is nog te zien tot en met 30 juni. Doordat het museum meedoet met de actie “Beleef de IJmond” is de tentoonstelling aanstaande zondag (6 juni) zelfs gratis toegankelijk.
(meer…)

Museum Kennemerland zoekt materiaal

Museum Kennemerland werkt aan een tentoonstelling over 65 jaar bevrijding in deze regio. Nederland viert op 5 mei de bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog. In het hele land zal er dit jaar bijzondere aandacht zijn in de media en door middel van herdenkingsbijeenkomsten. Het museum wil voor deze gelegenheid een tentoonstelling inrichten gericht op Kennemerland. Voor dat doel zoekt het museum materiaal dat tijdelijk in bruikleen wordt afgestaan.
(meer…)

Op zondag 14 februari, om 14.30 uur, vertelt de zoon van schilder Jos Stam over het leven en werk van zijn vader. De tentoonstelling van Jos Stam (1926-1985) is nog te zien tot begin maart in Museum Kennemerland aan het Westerhoutplein in Beverwijk.
(meer…)

Op donderdag 4 februari start de verbouwing van Museum Kennemerland. Het museum en het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland krijgen een nieuwe plek aan De Schans in Beverwijk. Dit pand was jarenlang in gebruik als buurthuis en is inmiddels eigendom van Pré Wonen, hoofdsponsor van het museum. De start van de verbouwing wordt gevierd met een bijeenkomst met de vrijwilligers, andere genodigden zoals gedeputeerde mw. S. Baggerman, burgemeester Van Leeuwen van Beverwijk, wethouder Dorenbos en de directie van Pré Wonen.
(meer…)

schans_200Het bestuur van Museum Kennemerland is bijzonder verguld met de toekenning van ruim € 700.000 provinciale subsidie. Het besluit van de Provincie werd vlak na de jaarwisseling bekend. Het museumbestuur deed de subsidieaanvraag eind vorig jaar met het oog op de aanstaande verhuizing van het Westerhoutplein naar De Schans in Beverwijk. Het geld mag worden besteed aan het gebruiksklaar  maken van het gebouw. De Schans was tot voor kort in gebruik als buurthuis en staat al enkele jaren leeg. Nu is het eigendom van Pré Wonen, die het aan het Museum wil verhuren.

De tentoonstelling toont gemeentehuizen van Beverwijk door de jaren heen in oude prenten, foto’s documenten en ontwerptekeningen.
De uitgewerkte plannen voor de nieuwbouw geven de bezoeker een blik op de toekomst.

stadhuis_01_250 stadhuis_02_250

De tentoonstelling is een samenwerkingsverband tussen gemeente Beverwijk en Museum Kennemerland,
ter gelegenheid van de nieuwbouw van het Stadhuis voor Beverwijk.

stadhuis_03_250 stadhuis_04_250

Miep de Wildt-van Overmeeren bestuurslid van het museum heet de gasten van harte welkom tijdens de opening van de tentoonstelling “Gebouwen om van te houden”, een nieuw Stadhuis voor Beverwijk.

Gemeentevoorlichter Floris Roos in gesprek met Riny Conijn, voorzitter van het museum.
Floris Roos leverde de nodige informatie en materialen over het huidige, verouderde stadskantoor en het nieuwe stadhuis.

stadhuis_05_250 stadhuis_06_250

In de jaren 1998 tot en met 2000 heeft de Universiteit van Amsterdam grootschalige opgravingen uitgevoerd in de Broekpolder van Beverwijk en Heemskerk. Het wetenschappelijk onderzoek is onlangs afgerond en gepubliceerd. De Stichting Welzijn Beverwijk heeft, in samenwerking met de Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk, een lezingenprogramma opgezet om de resultaten van het onderzoek voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Het programma ziet er als volgt uit: (meer…)