Rondleiding door Piet Vos in het Museum Kennemerland.
Het museum Kennemerland werkt dit jaar weer aan een leuk programma voor haar bezoekers. Op zondag12 januari a.s. zal Piet Vos, beeldend kunstenaar en goede vriend van Jan van der Schoor, vanaf 14.00 uur een rondleiding in het overzichtstentoonstelling geven. In de schilderijen van Jan zitten vele (technische) details die Piet als geen ander aan het licht kan brengen.


Volledig persbericht 6 jan.: PERSBERICHT_JanvdSchoor_Rondleiding

Vanaf 20 december  kan men de archeologie van Oer – IJ ontdekken!  De  mini-tentoonstelling komt in Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum te staan van 20 december t/m 5 januari. Daarna gaat deze mini tentoonstelling naar Huis van Hilde waar die samen met alle andere mini tentoonstellingen van Ontdek Archeologie in Noord-Holland de eerste tijdelijke tentoonstelling vormt in Huis van Hilde.
Bijgevoegd vindt u de fietsroute. Vanaf 20 december staat deze fietsroute online op www.huisvanhilde.nl, www.onh.nl en www.uitinnoordholland.nl.  Het Noordhollands Dagblad zal op zaterdag 20 december aandacht besteden aan deze route in de Vrijbijlage. Met behulp van alle input die is gegeven tijdens het overleg en na het overleg is de archeologie fietsroute Langs sporen van Oer-IJ bewoners gemaakt door Peter Saal en Ceciel Nyst.  De routepunten zijn definitief maar aan de tekst zijn we nog aan het schaven. Dus mocht u hier nog iets aan willen veranderen dan horen wij dat graag.
Graag geven wij via onze communicatiemiddelen (persbericht, facebook pagina van Huis van Hilde,  twitter en diverse websites)  aandacht aan de lokale activiteiten op het gebied van archeologie. Mocht u in de maand november een rondleiding hebben, een lezing of staat er bij u al een mooie tentoonstelling met aandacht aan archeologie. U kunt dit dan uiterlijk  10 december via e-mail doorgeven aan Geertje van Emmerik, communicatieadviseur: geertjevanemmerik@cultuurcompagnie.nl.

Nogmaals dank voor al uw informatie!   We zien uit naar de ontdekkingstocht in het Oer-IJ gebied.

In het kader van de Senioracademie organiseren het HGMK en het Museum Kennemerland een nieuwe activiteit in de bibliotheek IJmond-Noord, Kerkplein 5 op dinsdagmiddag 4 november van 14 uur tot 15.30 uur.
Hebt u oude foto’s waarvan uw zich afvraagt wie of wat staat hier op? Of waar was dit eigenlijk precies?
Ga dan naar de Bibliotheek IJmond-Noord Kerkplein 5, 1941 HD Beverwijk  € 5 / € 4 SenZ/bibliotheekpas.
Links:  www.hgmk.nl , Seniorenacademie Beverwijk

cor_bartMiep Gies en Rudi Carell hadden het Verdienstkreuz am Bande. Herman van Veen heeft er een. En nu ook Cor Bart. De Be­ver­wij­ker ver­dien­de de hoge Duit­se on­der­schei­ding voor het slui­ten van vriend­schap­pen – ‘over de oor­log heen’ – tus­sen Ne­der­lan­ders en Duit­sers. Een uit­vloei­sel van al zijn in­span­nin­gen om de raz­zia van Be­ver­wijk en Vel­sen-Noord, een dra­ma uit de Twee­de We­reld­oor­log. on­der de aan­dacht te bren­gen en te hou­den.

Bloe­men en ca­deaus
De huis­ka­mer van Nel en Cor Bart staat vol met bloe­men en ca­deaus. De te­le­foon rin­kelt keer op keer. De Duit­se ‘rid­der’ Cor Bart blijft glim­men van de hoge eer die hem don­der­dag ten deel viel op de Duit­se am­bas­sa­de. Hij haalt het klei­nood uit zijn doos­je. Een glan­zend rood kruis, met in het mid­den de Duit­se ade­laar. Als hij op in­ter­net de lijst van ge­de­co­reer­den ziet, wordt hij er ver­le­gen van.

,,Min­der dan twin­tig Ne­der­lan­ders heb­ben het Ver­dienst­kreuz. Dat zijn er niet veel. Nee, een Ne­der­lands lint­je heb ik niet. Hij is twee keer voor mij aan­ge­vraagd en twee keer ge­wei­gerd, zo heb ik be­gre­pen. Ik was nog te kort be­zig. Ik be­twij­fel of ik hem, als het ooit zo­ver komt, zal ac­cep­te­ren. Wel kreeg ik vo­rig jaar de leg­pla­quet­te van Be­ver­wijk. Ook prach­tig.’’

(meer…)

omd-logoHet thema is op reis.
Het museum is zaterdag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is die dag gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt altijd op prijs gesteld.
Het museum heeft zondag de normale openstelling en heft dan de normale entreeprijs.

Door Bart Vuijk – 18-7-2014 (bron Dagblad Kennemerland)

BEVERWIJK – Met de tentoonstelling over wijlen kunstenaar Jan van der Schoor heeft Museum Kennemerland vorig jaar een bezoekersrecord geboekt. Er kwamen meer dan duizend mensen op af. Daarmee is het de bestbezochte expositie ooit van het museum.

De expositie omvatte zoveel tekeningen, schilderijen en ander materiaal dat eenmalig de ruimte van de kunstuitleen in Huize Westerhout door de gemeente beschikbaar werd gesteld om alles te laten zien. In het museum aan de overkant van het Westerhoutplein was dat alles niet te herbergen. Bij de expositie hoorde ook een boekje dat in samenwerking met deze krant is gemaakt. Van der Schoor was decennialang verbonden aan de krant als cartoonist.

Museum Kennemerland, een stichting die door zo’n veertig vrijwilligers wordt gedreven, heeft een uitdijende collectie en beperkte expositieruimte. Om die reden wil de stichting graag een extra gebouw erbij huren. Dat kan alleen als de gemeente Beverwijk bijspringt, als eigenaar van dat pand, dat achter het museum is gelegen.

Gestegen

Het aantal bezoekers van het museum is in totaal ietwat gestegen ten opzichte van 2012. Toen werden er 2500 bezoekers geteld, in 2013 steeg dat een beetje naar 2530 mensen. Van de bezoekers betaalden 650 het volle entreegeld, 450 betaalden half geld en 1150 mensen kwamen gratis binnen. De leden van Historisch genootschap Midden-Kennemerland kwamen 275 keer over de vloer.

De meeste bezoekers kwamen uit de regio. Slechts drie procent kwam uit andere provincies. Op de website van het museum die onder meer een online beeldbank, een beeldbank van objecten uit de collectie en een bibliotheek omvat, kwam een veelvoud van het aantal fysieke bezoekers langs: 7330. Dit aantal is zonder de vermelde beeldbanken. Het aantal online bezoekers steeg nog sterker dan het aantal ’echte’ bezoekers. In 2012 wisten nog 5407 mensen de website van het museum te vinden.

Voor de objecten-beeldbank was de meeste belangstelling. Daar kwamen dik 8300 mensen op af. De online bibliotheek werd door bijna 1600 mensen geraadpleegd, en het aantal bezoekers van de online beeldbank – die is gevuld met afbeeldingen en oude foto’s – lag op 5315. Die bekeken samen bijna 183.000 foto’s.

De documentaire ‘Oorlog tot in het graf’ werd op 18 mei twee maal vertoond in Museum Kennemerland, was indrukwekkend en nog lang niet af. De film die 35 minuten duurt, wordt nog uitgebreid tot 50 minuten en waarschijnlijk begin 2015 op de Nederlandse televisie vertoond, aldus Roy Dames.
Er waren ongeveer 40 aanwezigen in totaal bij de twee voorstellingen. Velen waren wat ouder en op de een of andere manier vanuit de familiegeschiedenis betrokken bij dit onderwerp.
De verhalen van de razzia in Beverwijk en Velsen-Noord zijn door de cineast Roy Dames in al hun verschrikking, rauw en realistisch in beeld gebracht. Ook waren er er enkele schaarse historische beelden te zien.
Mogelijk komt er in september in het museum nog een voorstelling.

Voor het artikel uit de Beverwijker, klikt u hier

Zondag 18 mei 2014 wordt in het Museum Kennemerland de documentaire “Oorlog tot in het graf” van Roy Dames vertoond.
Deze film geeft in circa 35 minuten een beeld van de invloed, die de Razzia 1944 heeft gehad op de slachtoffers en hun familiedelen. Persoonlijke getuigenissen van betrokkenen.
De film wordt twee maal vertoond t.w. om 14.30 en 15.30 uur.
Er is gelegenheid tot een nagesprek met  regisseur Roy Dames en Cor Bart van de Stichting 16 april 1944.
Tevens kan de tentoonstelling over de Razzia 1944 worden bezichtigd.
Toegangsprijs € 4,–.

Vanwege de beperkte plaatsruimte is reserveren voor welk tijdstip u kiest, gewenst.
U kunt dit doen via e-mail: info@razziabeverwijk.nl of telefoon 0251-243000.