Op donderdag 28 en vrijdag 29 december vieren we 725 jaar stadsrechten van Beverwijk. De Wijkertoren wordt dan tijdens een spectaculaire torenshow in de schijnwerpers gezet.

Als onderdeel van de tentoonstelling “Geweld, Gewin en de Wijc” in Museum Kennemerland werken we samen met ‘Beverwijk Viert! Het Museum exposeert vanaf eind december ingediende ontwerptekeningen voor “Beverwijk viert.”

Wil je ook meedoen, kom dan een kleurplaat halen in het museum! Er zijn ter plekke ook stiften en kleurpotloden om aan de slag te gaan. De meest indrukwekkende inzendingen worden geprojecteerd op de toren tijdens de show.

En vergeet niet je gratis showbandje om zeker te zijn van je plek op het plein! Kijk bij beverwijkviert.nl waar je dat kunt doen.

Deze tentoonstelling laat zien hoe het zit met Beverhem, Wijc en Beverwijk, de marktrechten en het stadskeur. Van wie kregen ze het en waarom eigenlijk? Wie zijn de spelers in deze kluwen van machthebbers en wat is hun rol en hun belang? Wat staat er in het stadskeur, wie profiteert ervan en wat betekent het voor de hardwerkende inwoners van het Kennemerland? Waar verdienen die hun kost mee, hoe leven ze, en wat is er van hen teruggevonden?En hoe zit dat eigenlijk met de verdediging, want Beverwijk heeft nooit stadspoorten of een stadsmuur gehad en onmin, afgunst en intriges zijn er genoeg in die 13e eeuw! Wat is de rol van de Bisschop van Utrecht en de Abdij van Egmond?Het stadskeur is geschreven in het Latijn, een taal die de meeste mensen in de 13e eeuw niet machtig zijn. Gelukkig is er een hedendaagse vertaling. En dan valt op dat er veel bepalingen in staan over wat niet mag met, zelfs voor dit tijd, stevige boetes. Er staan bepalingen in die in onze tijd maar moeilijk te bevatten zijn, en weer ander die zelfs ronduit absurd gevonden kunnen worden. Frits Smid, beeldend kunstenaar, dichter, cartoonist bij het Noord-Hollands Dagblad heeft van een aantal artikelen een cartoon gemaakt.Aan het einde van de tentoonstelling geven we een impressie van de belangrijkste vieringen van het markt- en stadsrecht.In de komende maanden gaan leerlingen van scholen in Beverwijk zich vanuit de leerlijn Kern van Kennemerland over die artikelen buigen. Hun interpretaties en reflecties zullen in later stadium aan de tentoonstelling worden toegevoegd.Museum Kennemerland wenst u veel kijkplezier!

Neem je familie en/of vrienden mee naar Museum Kennemerland in de herfstvakantie!

Op woensdagmiddag 25 oktober kunnen kinderen in de leeftijd van groep 3 en 4 samen met kunstenaar en organisator Jaap Velserboer zelf stempels maken en daarmee de allermooiste bloem ter wereld stempelen. Een bloem die nog fantastischer is dan de zwarte tulp in de 17e eeuw! Een bloem waar ze in het Heemskerkerduin nog een puntje aan kunnen zuigen!!! Afdrukken gaat met alle kleuren verf op alle kleuren papier. We beginnen om 13.30- en het duurt tot maximaal 15.45.

De tekeningen worden voor de rest van de tentoonstelling getoond aan het publiek. De activiteiten zijn gratis voor kinderen, begeleiders kunnen zelf het museum bezoeken, voor hen geldt de normale toegangsprijzen. Ze mogen ook in het Historisch Informatie Centrum wachten.

Tulpen, andere bloemen, vlinders en een vlieg, anoniem, 1688 – 1698, bron Rijksstudio.

Neem je familie en/of vrienden mee naar Museum Kennemerland in de herfstvakantie!

Op zaterdag middag 28 oktober kijken kinderen in de leeftijd van groep 5, 6 en 7 naar bijzonder verhaal over tuinieren op film verteld door Piet Paree. Daarna gaan ze speuren in de tentoonstelling en kunnen ze een gedicht of tekening maken over hun kijk op de tuinbouw. Er zijn museumgidsen aanwezig voor uitleg en vragen. Deze activiteit start vanaf 14.00 uur en het kost ongeveer een uur tijd om alles te doen.

De gedichten worden voor de rest van de tentoonstelling getoond aan het publiek. De activiteiten zijn gratis voor kinderen, begeleiders kunnen zelf het museum bezoeken, voor hen geldt de normale toegangsprijzen. Ze mogen ook in het Historisch Informatie Centrum wachten.

Bert in zijn moestuin, still uit vertelling van Piet Paree.

Inmiddels is de tentoonstelling verrijkt met een van de gedichten die stadsdichter Mattijs Reinen maakte voor de buitententoonstelling op boerderij Zuid Endt

Het museum is geopend op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Toegangsprijs 5,50. Gratis voor kinderen tot 12 jaar, Museumkaart,
Vrienden van het Museum, leden HGMK, ‘Vereniging Rembrandt’ en ICOM.

Flyer verlenging museum, ontwerp Peter Neijenhoff

Van vreemde eend naar vertrouwde vogel

Wie kent niet die koperen koepel op Heemskerkerduin? Een markant herkenningspunt voor fietsers en wandelaars in de regio. Maar wie weet ook wat erin zit en achter de koperen’ wanden schuilt? Eigenaar van deze koepel is de bekende orchideeënveredelaar Floricultura. Marc Eijsackers, manager communicatie bij Floricultura, verhaalt tijdens een lezing over deze locatie en andere duurzame ontwikkelingen in het bedrijf. Dit in het kader van Goeie Grond, een tentoonstelling over de tuinbouw in deze streek.

Floricultura is oorspronkelijk afkomstig uit Assendelft waar oprichter Klaas Schoone in 1963 begon met teelt en verkoop van orchideeën. Begin jaren tachtig werd een vermeerderingsbedrijf opgericht. In 2001 streek de veredelaar en vermeerderaar neer in het Heemskerkse tuinbouwgebied. Die eerste jaren was het bedrijf tussen de Heemskerkse tuinders een vreemde eend in de bijt. Maar vrij snel ontwikkelde de orchideeënveredelaar zich tot een vertrouwd maar uniek onderdeel van de Heemskerkse tuinbouwgebied. Floricultura was en is namelijk voorloper als het gaat om duurzaamheid. De veredelaar was een van de eerste glastuinbedrijven met een eigen geothermische bron op 3 km diepte, waarmee er jaarlijks 9 duizend ton CO2 uitstoot wordt bespaard. Om maar niet te spreken van de inzet van insecten om planten op een natuurlijke manier te beschermen in de kassen. Marc Eijsackers, sinds vijf jaar in dienst bij Floricultura, vertelt tijdens zijn lezing onder meer over de orchideeënmarkt, de inspanningen voor een duurzame productie en de speciale verhouding met de Heemskerkse tuinders.

Goeie Grond is een tentoonstelling over de tuinbouw in de regio. Weliswaar is de tijdelijke succesvolle tentoonstelling bij boerderij Zuid Endt beëindigd, maar je kunt nog tot 29 oktober naar Museum Kennemerland voor een historische terugblik op de tuinbouw. En dus ook nog naar de lezing van Floricultura/ Donderdag 19 oktober, aanvang 20 uur. Reserveren via hgmk.nl is gewenst in verband met het aantal beschikbare plaatsen (45) in het museum, Noorderwijkweg 2A, Beverwijk.

Duidelijk zichtbaar is de warmte-opslagtank van Floricultura-op deze Dronefoto.
© Floricultura

Teelt van halffabrikaten Floricultura.
© Floricultura

Meer over Goeie Grond

Onbekend met de binnenduinrand van Beverwijk en Heemskerk? Nieuwsgierig naar de buitententoonstelling Goeie Grond bij boerderij Zuid Endt? Meld je aan voor een wandeling met gids van ca. een half uur. Je loopt in dat ene half uur van begraafplaats Duinrust naar de tentoonstellingslocatie Goeie Grond. En allicht verbaas je je over de bloemrijke Nollen en boerderij Zuid Endt die een oase is in de verstedelijkte IJmond. Aansluitend op de halfuurs-wandeling kun je desgewenst bij Zuid Endt een rondleiding volgen langs de 14 tentoongestelde kunstwerken aldaar. Start: parkeerplaats begraafplaats Duinrust, Beverwijk. Zaterdag 2 september, 14 uur; zondag 3 september, 11 uur. Aanmelden via: info@beekalsbron.nl Zie ook www.museumkennemerland.nl

Kunstenaar Guust Persoon plaatst zijn beeld bij Goeie Grond / boerderij Zuid Endt.

De Nollen, een postzegel natuur met onder andere hazepootjes, rode ogentroost, boerenwormkruid, slangenkruid, middelste teunisbloem en wilde peen.