Goed nieuws voor eenieder die er nog niet aan toe is gekomen de tentoonstelling Geweld, gewin en de Wijc te bezoeken. En natuurlijk het originele stadskeur (de stadsrechten) van Beverwijk te bewonderen! En alle andere bijzondere objecten die rondom het 725-jarig bestaan bij elkaar zijn gebracht.
DE TENTOONSTELLING IS VERLENGD TOT EN MET 4 MAART AANSTAANDE!

Deze tentoonstelling laat zien hoe het zit met Beverhem, Wijc en Beverwijk, de marktrechten en het stadskeur. Van wie kregen ze het en waarom eigenlijk? Wie zijn de spelers in deze kluwen van machthebbers en wat is hun rol en hun belang? Wat staat er in het stadskeur, wie profiteert ervan en wat betekent het voor de hardwerkende inwoners van het Kennemerland? Waar verdienen die hun kost mee, hoe leven ze, en wat is er van hen teruggevonden?En hoe zit dat eigenlijk met de verdediging, want Beverwijk heeft nooit stadspoorten of een stadsmuur gehad en onmin, afgunst en intriges zijn er genoeg in die 13e eeuw! Wat is de rol van de Bisschop van Utrecht en de Abdij van Egmond?Het stadskeur is geschreven in het Latijn, een taal die de meeste mensen in de 13e eeuw niet machtig zijn. Gelukkig is er een hedendaagse vertaling. En dan valt op dat er veel bepalingen in staan over wat niet mag met, zelfs voor dit tijd, stevige boetes. Er staan bepalingen in die in onze tijd maar moeilijk te bevatten zijn, en weer ander die zelfs ronduit absurd gevonden kunnen worden. Frits Smid, beeldend kunstenaar, dichter, cartoonist bij het Noord-Hollands Dagblad heeft van een aantal artikelen een cartoon gemaakt.Aan het einde van de tentoonstelling geven we een impressie van de belangrijkste vieringen van het markt- en stadsrecht.In de komende maanden gaan leerlingen van scholen in Beverwijk zich vanuit de leerlijn Kern van Kennemerland over die artikelen buigen. Hun interpretaties en reflecties zullen in later stadium aan de tentoonstelling worden toegevoegd.Museum Kennemerland wenst u veel kijkplezier!

De tentoonstelling “Onvrijheid toen en nu” is verlengd tot en met 18 oktober.

Museum Kennemerland opent vanaf 20 juni weer de deuren, met de uitgestelde tijdelijke expositie in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid en de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.
Met indringende beelden wordt getoond wat de beperking van de vrijheid gedurende de oorlog voor de inwoners van de IJmond heeft betekend: welke maatregelen door het nazi-regime werden opgelegd en hoe de bevolking daaronder heeft geleden. Daarbij kan de bezoeker verschillende video-interviews bekijken waarin diverse IJmonders vertellen over hun eigen ervaringen tijdens de bezetting.

Ook worden in de expositie de historische filmopnamen vertoond die we vorig jaar terugvonden, waarop voor het eerst bewegende beelden te zien zijn van de vernielingen en inundatie in onze omgeving, maar ook van de intocht van de Canadezen en het bevrijdingsdefilé.

In de expositie worden vooral objecten getoond die duidelijk maken met welke vrijheidsbeperkende maatregelen de bevolking toen werd geconfronteerd:
de proclamaties van evacuaties, de mededelingen van de burgemeesters, verschillende pasjes, Sonderausweise en vergunningen die men nodig had om zich op straat te mogen begeven etc.
Natuurlijk wordt er ook een verband gelegd met de huidige corona-crisis.

Vooral wordt duidelijk dat een vergelijking niet opgaat: de situatie was in de oorlog veel schrijnender, langduriger en voortdurend dreigender. En daarbij was de communicatie vanuit de overheid van een heel andere aard en toon dan we nu van de persconferenties van de minister-president kennen. In voetnoten wordt de bezoeker uitgenodigd om na te denken over de vraag wat we er intussen van geleerd hebben.

Vanwege de corona-maatregelen kunnen er steeds ten hoogste 12 bezoekers worden toegestaan. U moet daarom een bezoek vooraf reserveren; dat kan via de website van het museum:
www.museumkennemerland.nl

De tentoonstelling is verlengd tot en met zondag 2 febr. 2020.

 

De Bisschoppelijke Kweekschool was in de vorige eeuw een van de voorname instituten van Beverwijk. Honderden onderwijzers kregen er een gedegen opleiding. Museum Kennemerland belicht in de nieuwe tentoonstelling ‘PA-driehoek, Burcht-vulkaan-oase’ het verleden van deze in 1984 naar elders vertrokken school. Te zien vanaf zondag 10 november.

Eerder dit jaar is het monumentale schoolgebouw, nu een appartementencomplex, fraai opgeknapt. Het kan weer jaren mee. Museum Kennemerland sluit daar mooi op aan met terugblik in de tijd: terug naar het jaar 1906 toen de kweekschool, met internaat, zich vestigde aan de Baanstraat. Het groeide uit tot een streng katholiek bolwerk, de burcht uit de titel van de tentoonstelling.
Vele Beverwijkers zullen zich nog levendig de ‘vulkanische uitbarsting’ in het cursusjaar 1969-1970 herinneren. Met de condoomrel, studentenopstand, bezetting en ontruiming door een ware politiemacht. Tussendoor kwam schrijver Jan Wolkers de studenten een hart onder de riem kwam steken. Een en ander geheel passend in de democratiseringsgolf van toen. Dit roerige jaar komt uitgebreid aan bod.

In 1984 ging de school, inmiddels Pedagogische Academie (PA) geheten, dicht. Gelukkig bleef het hoofdgebouw zelf bestaan. Sindsdien heeft het een woonbestemming met 55 appartementen. Terwijl de binnenstad vanwege de stadsvernieuwing grotendeels op de schop ging, ontwikkelde de zogenoemde PA-driehoek zich tot een prachtige, historische en groene oase.
Met hulp van het Onderwijsmuseum zijn de tentoonstellingsruimten van het museum schools ingericht. Er is flink wat filmmateriaal, van voor en na de bezetting. Te zien zijn ook gefilmde interviews met betrokkenen. Een blikvanger is een geïllustreerd dagboek van student Wim Peterse uit diens kweekschooltijd (1923). Verder zijn er lesboeken, agenda’s, foto’s en dergelijke, in bruikleen gegeven door oud-leerlingen en anderen.

De PA-tentoonstelling is helemaal compleet met een boekje, dat oud-gemeentesecretaris Jan de Wildt over de Bisschoppelijke Kweekschool schreef, een uitgave van Historisch Genootschap Midden-Kennemerland. Dat boekje bij een museumbezoek te koop. In de loop van de expositie zijn er lezingen en andere activiteiten, die verband houden met het onderwerp. Schrijfster Nelleke Noordervliet bijt op donderdag 21 november het spits af met een ‘opstandige lezing’ (aanmelden noodzakelijk, zie website museum).

Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)
Openingstijden: zaterdag, zondag en woensdag van 14 tot 17 uur
Toegangsprijs: € 5
www.museumkennemerland.nl