De tentoonstelling is verlengd tot en met zondag 2 febr. 2020.

 

De Bisschoppelijke Kweekschool was in de vorige eeuw een van de voorname instituten van Beverwijk. Honderden onderwijzers kregen er een gedegen opleiding. Museum Kennemerland belicht in de nieuwe tentoonstelling ‘PA-driehoek, Burcht-vulkaan-oase’ het verleden van deze in 1984 naar elders vertrokken school. Te zien vanaf zondag 10 november.

Eerder dit jaar is het monumentale schoolgebouw, nu een appartementencomplex, fraai opgeknapt. Het kan weer jaren mee. Museum Kennemerland sluit daar mooi op aan met terugblik in de tijd: terug naar het jaar 1906 toen de kweekschool, met internaat, zich vestigde aan de Baanstraat. Het groeide uit tot een streng katholiek bolwerk, de burcht uit de titel van de tentoonstelling.
Vele Beverwijkers zullen zich nog levendig de ‘vulkanische uitbarsting’ in het cursusjaar 1969-1970 herinneren. Met de condoomrel, studentenopstand, bezetting en ontruiming door een ware politiemacht. Tussendoor kwam schrijver Jan Wolkers de studenten een hart onder de riem kwam steken. Een en ander geheel passend in de democratiseringsgolf van toen. Dit roerige jaar komt uitgebreid aan bod.

In 1984 ging de school, inmiddels Pedagogische Academie (PA) geheten, dicht. Gelukkig bleef het hoofdgebouw zelf bestaan. Sindsdien heeft het een woonbestemming met 55 appartementen. Terwijl de binnenstad vanwege de stadsvernieuwing grotendeels op de schop ging, ontwikkelde de zogenoemde PA-driehoek zich tot een prachtige, historische en groene oase.
Met hulp van het Onderwijsmuseum zijn de tentoonstellingsruimten van het museum schools ingericht. Er is flink wat filmmateriaal, van voor en na de bezetting. Te zien zijn ook gefilmde interviews met betrokkenen. Een blikvanger is een geïllustreerd dagboek van student Wim Peterse uit diens kweekschooltijd (1923). Verder zijn er lesboeken, agenda’s, foto’s en dergelijke, in bruikleen gegeven door oud-leerlingen en anderen.

De PA-tentoonstelling is helemaal compleet met een boekje, dat oud-gemeentesecretaris Jan de Wildt over de Bisschoppelijke Kweekschool schreef, een uitgave van Historisch Genootschap Midden-Kennemerland. Dat boekje bij een museumbezoek te koop. In de loop van de expositie zijn er lezingen en andere activiteiten, die verband houden met het onderwerp. Schrijfster Nelleke Noordervliet bijt op donderdag 21 november het spits af met een ‘opstandige lezing’ (aanmelden noodzakelijk, zie website museum).

Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)
Openingstijden: zaterdag, zondag en woensdag van 14 tot 17 uur
Toegangsprijs: € 5
www.museumkennemerland.nl

De tentoonstelling is vanaf 7 juni open voor publiek.

Openingstijden

woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Tijdens feestdagen is het museum gesloten!

Manse Vrouwen zijn vrouwen die volgens Van Dale heel wat mans zijn, vrouwen die hun mannetje staan, vrouwen die zelfstandig en flink zijn. Vrouwen zijn de stille krachten van de samenleving. De rechtsongelijkheid is altijd groot geweest. Het is nog maar 100 jaar geleden dat vrouwen actief kiesrecht kregen en drieenzestig jaar dat ze handelingsbekwaam zijn verklaard. In de geschiedenis zijn ze verbazend weinig aanwezig. Toch hebben ze door de eeuwen kans gezien om op allerlei manieren hun invloed aan te wenden en nuttige en bijzondere bijdragen te leveren aan de samenleving.

En ook in Kennemerland zijn er heel veel van zulke ‘Manse Vrouwen’. In de tentoonstelling portretteren we ruim honderd vrouwen uit verleden en heden. Stuk voor stuk vrouwen die uw aandacht en waardering verdienen. Een selectie, voortgekomen uit veel speurwerk en rondvragen, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer.

Naast portretten en korte teksten zijn er interviews met vrouwen van nu te beluisteren en van weer anderen is filmmateriaal te zien. De thematische tentoonstelling is aangekleed met voorwerpen die of door de vrouwen zelf of hun familie in bruikleen zijn gegeven of bij hun verhaal zijn gezocht uit de collectie van het Museum Kennemerland en de Historische Kring Heemskerk en vele andere bruikleengevers. Tot slot tonen we een bijzondere presentatie van ‘manse’ vrouwenkleding uit de collectie van Joke van Dijk van ‘Couturage’.

Rondom de tentoonstelling worden diverse activiteiten georgansieerd.
Informatie hierover verschijnt op de website en de Facebookpagina.
website: www.museumkennemerland.nl.

Vrolijkheid troef in Museum Kennemerland. Oorzaak: de fototentoonstelling ‘Zo vierden we feest in Kennemerland’. De nieuwe expositie geeft een beeld van het feestvermaak in de regio. Gefeest werd er in elk geval volop. Te zien vanaf zondag 17 februari.

Een feest der herkenning, tevens de vrolijkste tentoonstelling die er ooit is geweest in Museum Kennemerland. De meest uiteenlopende feesten uit de periode 1950-1980 komen aan bod. Uiteraard de kermissen en draverijen, waarin Kennemerland vanouds uitblinkt. Te denken valt verder aan historische en kerkelijke optochten, pinkenmarkt, bloemencorso en Sint Maarten.

Veel aandacht gaat uit naar allerlei populaire, volkse evenementen in Beverwijk, Wijk aan Zee, Heemskerk, Assendelft, IJmuiden en Santpoort. Zoals katknuppelen, paalzitten, zeepkistracen en modderworstelen. ,,Het lijkt er op dat de bevolking een voorkeur heeft voor feesten waarbij je vies wordt of een nat pak haalt.’’, aldus Teatske de Jong, curator van de wisseltentoonstelling.

De historische verenigingen hebben voor de expositie de mooiste feestfoto’s uit hun archief opgediept. Zo ook het Prentenkabinet Van der Linden en het museum zelf. Bijzonderheid: bezoekers kunnen een eigen feestfoto (kopie) uit hun privéalbum meebrengen of mailen (t.dejong@museumkennemerland.nl) om op de kiekjeswand te plakken. Er zijn al enkele mooie inzendingen binnen. De kiekjeswand moet uitgroeien tot een bonte, ontroerende plaatjesverzameling.

Het museum heeft gekozen voor de periode (circa) 1950-1980, vertelt de curator. ,,Het waren de jaren van de wederopbouw, de gemeenten in de IJmond maakten een enorme groei door, er kwamen veel nieuwe bewoners van buiten en met hen ontstonden er nieuwe initiatieven. In 1980 waren de meeste veranderingen in gang gezet. Dat leek ons  een goed eindpunt.’’

Behalve de mooiste foto’s is er het prachtige ontwerp te zien voor de historische stoet ter gelegenheid van 650 jaar stadsrechten (1948) in Beverwijk: een twaalftal kartonnen bladen, getekend door Herman Moerkerk. Bezienswaardig zijn de affiches van allerlei evenementen en (amateur-) filmpjes. Nog in voorbereiding zijn lezingen en educatieve activiteiten voor de jeugd.

De fototentoonstelling ‘Zo vierden we feest in Kennemerland’ is te zien vanaf zondag 17 januari tot en met zondag 19 mei.

 

 

Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)

Openingstijden: zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur

Toegangsprijs: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: € 5

www.museumkennemerland.nl

Het moet een feest van herkenning gaan worden: de nieuwe fototentoonstelling in het Museum Kennemerland. Samen met de regio IJmond wil het museum foto’s van volksfeesten tussen 1950 en 1980 verzamelen. Iedereen met zulke plaatjes in bezit wordt opgeroepen die te delen.
“We zoeken leuke foto’s met daarachter een leuk verhaal. Verhalen moeten worden doorverteld, daar is een museum ook voor geschikt”, zegt Jeroen Zoetmulder van Museum Kennemerland in de video op de site van het Noord-Hollands Nieuws.
Volksfeest is het toverwoord: van de kermis tot ringsteken en de bloemencorso. Die herinneringen krijgen een speciaal plekje op de ‘Kiekjeswand’. “Als het maar feestelijk is of met een feest te maken heeft.”

Hieronder ziet u de link naar de site van Noord-Hollands Nieuws:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/239682/museum-kennemerland-zoekt-feestelijke-herinneringen-voor-kiekjeswand

Museum Kennemerland richt speciaal hiervoor een kiekjeswand in. Het moet wel een feestelijke foto zijn, gemaakt in de periode 1950-1980, zoals deze foto van de kermis op het Meerplein in Beverwijk in 1974.

De kiekjeswand is een onderdeel van de aanstaande fototentoonstelling ‘Zo vierden we feest in Kennemerland.’

Het museum nodigt het publiek uit om aan deze wisseltentoonstelling een bijdrage te leveren: door een foto in te sturen die aansluit bij het thema ‘Feest.’

Geen kiekjes van verjaardagen , maar van volksfeesten, zoals kermis, luilak, bloemencorso, Palmpasenoptocht, Sintmaarten, intocht van Sinterklaas of een ander volksfeest uit onze regio Kennemerland.

Als u een foto wilt insturen, wilt u dan deze foto inscannen of fotograferen met uw mobiele telefoon en deze kopie wel graag met een hoge resolutie mailen naar onze museumcurator Teatske de Jong op mailadres t.dejong@museumkennemerland.nl.

De tentoonstelling is te zien vanaf 17 februari 2019.

 

   

U bent van af zondag 17 februari van harte welkom op de tentoonstelling “Zo vierden we feest in Kennemerland na 1950”, die in ons Museum Kennemerland zal plaatsvinden.

Deze fototentoonstelling toont de eigen wijze waarop er overal in Kennemerland feest is gevierd in de naoorlogse decennia. De foto’s van Santpoort, IJmuiden, Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee en Assendelft laten ook zien dat er in die periode veel is veranderd in de regio. En dat er gelukkig ook veel bewaard is gebleven.

De plaatsen in de regio hebben ieder een eigen karakteristieke invulling van de volksfeesten. In de hele regio zijn vooral de ‘kerremis’ en de draverijen hoogtepunten waar een jaar naar toe geleefd wordt. Daarnaast zijn Luilak (Looielak) en Sint Maarten hier nog heel populair en in een aantal plaatsen zijn er nog Palmpasenoptochten. En dan zijn er de bijzondere volkse feesten zoals de Zeepkistenrace in Wijk aan Zee, het Paalzitten in Heemskerk en de Pinkenveiling in Assendelft.