U bent van af zondag 17 februari van harte welkom op de tentoonstelling “Zo vierden we feest in Kennemerland na 1950”, die in ons Museum Kennemerland zal plaatsvinden.

Deze fototentoonstelling toont de eigen wijze waarop er overal in Kennemerland feest is gevierd in de naoorlogse decennia. De foto’s van Santpoort, IJmuiden, Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee en Assendelft laten ook zien dat er in die periode veel is veranderd in de regio. En dat er gelukkig ook veel bewaard is gebleven.

De plaatsen in de regio hebben ieder een eigen karakteristieke invulling van de volksfeesten. In de hele regio zijn vooral de ‘kerremis’ en de draverijen hoogtepunten waar een jaar naar toe geleefd wordt. Daarnaast zijn Luilak (Looielak) en Sint Maarten hier nog heel populair en in een aantal plaatsen zijn er nog Palmpasenoptochten. En dan zijn er de bijzondere volkse feesten zoals de Zeepkistenrace in Wijk aan Zee, het Paalzitten in Heemskerk en de Pinkenveiling in Assendelft.

Vanaf 1 september t/m 27 januari 2019 presenteert Museum Kennemerland 100 Jaar Staal in de IJmond | WERKEN | WONEN |ONDERNEMEN. Een tentoonstelling over de invloed van honderd jaar Hoogovens/Tata buiten de poorten. Ontdek hoe jouw wijk de afgelopen eeuw is veranderd. In het museum kan de bezoeker zelf inzoomen op zijn eigen wijk en terugkijken in de tijd.

(meer…)

Twee Haarlemse kunstenaars, Jan Jacobs Mulder en Jaap Binnema, nemen gedurende twee maanden bezit van de tentoonstellingszaal van Museum Kennemerland. Mulder komt met ruimtelijke objecten, Binnema toont schilderijen. Dit onder de gezamenlijke noemer ‘Poëzie in staal’.

Staal en industrie zijn momenteel de  sleutelwoorden in Museum Kennemerland. Tussen de tentoonstelling ‘Blik’ (over de Beverwijkse conservenindustrie) en de tentoonstelling over Hoogovens/Tata Steel 100 jaar (vanaf april) is het de beurt aan de twee beeldend kunstenaars. Hun werk is in lijn met beide andere exposities. Ze laten de onderwerpen staal en industrie van een heel andere kant zien, met oog voor de harde en de poëtische kwaliteiten van staal en steen. 

(meer…)

Over de conservenindustrie in de IJmond

De IJmond is rond 1900 een belangrijk tuinbouwgebied. Maar al dat vers aan groenten en fruit is maar beperkt houdbaar. De grote uitdaging is daarom: wat te doen met de overschotten van de oogst? Weggooien is natuurlijk zonde!
Huisvrouwen proberen de groenten en het fruit zo lang mogelijk te bewaren door ze bijvoorbeeld te conserveren in potten en weckflessen. Met de uitvinding van het conservenblik is het opeens mogelijk om op veel grotere schaal te gaan conserveren. De conservenindustrie komt op.
In het centrum van Beverwijk, waar de groenten ook geveild worden, worden twee grote conservenfabrieken opgericht: Bever Conserven en Docter. (meer…)

De waardering voor de schilderijen van Sipke van der Schaar in Museum Kennemerland is groot. En terecht. Tevens zijn er enkele ‘nieuwe’ werken aangeboden. Twee goede redenen om de tentoonstelling van deze begaafde kunstenaar met twee maanden te verlengen: tot 19 augustus. Nu met extra aandacht voor zijn productie in en om Wijk aan Zee.
Zeker de inwoners van Wijk aan Zee weten de in maart geopende tentoonstelling ‘Sipke van der Schaar in Kennemerland’ te vinden. Logisch, want kunstschilder Van der Schaar (1879-1961) portretteerde zijn favoriete, destijds ongerepte badplaats veelvuldig. Voor de dorpelingen een feest van herkenning. Zelfs de afgebeelde paarden op de dorpsweide zijn door bewoners herkend en van naam voorzien.
Gezien de goede belangstelling en de positieve reacties is besloten om de tentoonstelling twee maanden extra te laten hangen: tot 19 augustus. Wel zijn er per medio juni enkele wisselingen aangebracht: tien van de in totaal tachtig schilderijen hebben plaats gemaakt door recent beschikbaar gesteld werk van de geboren Friese kunstenaar, die van 1914 tot 1928 eerst in Velsen-Noord en later in Beverwijk woonde.
De nadruk ligt nu vooral op taferelen in en om Wijk aan Zee. Zie verder onder Nieuws 2017

De nieuwe tentoonstelling in het Museum Kennemerland toont werken van de schilder-tekenaar Sipke van der Schaar (1879-1961).

Deze kunstenaar woonde deel van zijn leven in Velsen, Beverwijk en Heemstede.  In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw was Kennemerland nog voor een flink deel ongerepte natuur. Daarin vond Van der Schaar zijn inspiratie. Hij was ook een groot liefhebber van zee en strand en bracht met zijn familie vele vakanties door in Wijk aan Zee en hij schilderde er dorps- en zeegezichten.

Het Museum Kennemerland heeft drie werken van Van der Schaar in bezit, de ruim tachtig schilderijen, aquarelles en pasteltekeningen in de expositie komen vrijwel geheel uit particulier bezit en zijn nog nooit in het openbaar getoond. Dankzij speurwerk van twee kleindochters van de schilder zijn werken uit binnen- en buitenland bij elkaar gebracht. 

Naast het thema “Kennemerland” wordt in de expositie aandacht besteed aan Van der Schaar’s werk als oriëntalist. Hij maakte grote kunstreizen naar Noord-Afrika en Palestina. Zijn kennis van de oosterse kunst gebruikte hij bij het maken van illustraties in bijbeluitgaven. 

Van deze tentoonstelling verschijnt een mooie catalogus, die wordt aangevuld met verrassende ontdekkingen over de regionale geschiedenis in de periode dat Van der Schaar hier woonde en werkte. 

De tentoonstelling Sipke van der Schaar in Kennemerland werd geopend op zaterdag 4 maart en loopt tot en met 18 juni.

Geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14 – 17 uur

Website: Sipke van der Schaar

[ng20170301 Persbericht uit Nieuwsblad De_Kennemergallery id=44]