11386
Rechthoekige gevelsteen met een afbeelding van het jaartal 1622 in reliëf. Hier omheen een randdecoratie, ook in reliëf.
Datering : 1622
Materiaal : steen
Afmetingen : L=42cm, B=28cm, H=10cm
13356
Eerste steen voor de bouw van de Oranjebuurt te Beverwijk met als opschrift: Eerste steen gelegd door Mr. H.J.J. Scholtens Burgemeester van Beverwijk 18-12-1948, deze steen was gemetseld in de eerste van de acht flats van de Oranjebuurt.
Op 6 november 2003 begon de sloop van deze flats. Datering : 1948
Collectie : Overige
Materiaal : zandsteen
Afmetingen : L=52.2cm, B=9cm, H=43.3cm
13477
Eerste steen met tekst : De eerste steen aan dit huis en dezen weg, gelegd door den burgemeester C. Karshoff, 23 april 1845.
Datering : 1845
Materiaal : marmer
Afmetingen : L=28.7cm, B=2.2cm, H=18cm
13479
Eerste steen gelegd door: J.W. de Bruyn, 3 oct 1871. Datering : 1871
Materiaal : marmer
Afmetingen : L=24cm, B=10.5cm, H=14.5cm
13586
Eerste steen van de synagoge aan de Breestraat 117 te Beverwijk gelegd door I. Lob op 18 mei 1863. Joods jaar 5623.
Datering : 18 mei 1863
Materiaal : natuursteen
Afmetingen : L=34.4cm, B=3cm, H=28.2cm
13589
Langwerpige gevelsteen met in het midden 5 violen op steel. Datering : 1600 – 1700
Materiaal : zandsteen
Afmetingen : L=28cm, B=25cm, H=49cm
13606
Eerste steen van de Conservenfabriek van Docter aan de Dwarsstraat-Koningstraat, sinds 1932 genoemd Meester van Lingenlaan.
Datering : 1917
Materiaal : mergel
Afmetingen : L=33cm, B=5cm, H=24cm
13609
Eerste steen gelegd door J.M. Lucassen, Deken van Beverwijk, 3 november 1926. Datering : 1926
Materiaal : leisteen
Afmetingen : L=44cm, B=4.5cm, H=37.5cm
13673
Eerste steen gelegd door Deken B.G. Hosman, in het Mariajaar 1954.
Voor het te bouwen gymnastieklokaal van de St. Bavoschool aan de Hobbesteeg.Date- ring : 10 juni 1954
Materiaal : natuursteen
Afmetingen : L=54cm, B=10.5cm, H=31cm
13682
Eerste steen v.h. nieuwe veilinggebouw v.d. Verenigde Vrije Groenten – en Fruitveiling voor Beverwijk en omstreken, Meerstraat 35.
“DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR
F.J. BREMERKAMP VOORZITTER DER VER:
VRIJE GROENTEN EN FRUITVEILING VOOR BEVERWIJK EN OMSTREKEN TE BEVERWIJK
21 FEBRUARI 1912”
Datering : 21 februari 1912 Materiaal : natuursteen
Afmetingen : L=55cm, B=10.5cm, H=44cm
13757
Wijdingssteen met consecratiekruis; twee van de 12 zogeheten inwijdingsstenen afkom- stig uit de R.K. Regina Caeli-kerk te Beverwijk.
Datering : 1958 – 1995
Materiaal : graniet
Afmetingen : B=15cm, H=19cm
13816
Eerste steen met opschrift L.G.B. 22-10-1856.
Datering : 22 oktober 1856 Materiaal : zandsteen
Afmetingen : B=12.5cm, H=12cm
13878
Eerste steen in wit marmer met inscriptie:
DE EERSTE STEEN
GELEGD DOOR
M. SLOTEMAKER-KORVER
DEN 9 APRIL 1914
De steen bevond zich links in de voorgevel van het winkelpand Meerstraat 98.
Joh. Slotemaker was daar toen een café begonnen. Later werd het gekocht door Coöperatie De Handelsraad, welke land- en tuinbouwbenodigdheden leverde. Eerste beheerders waren Lucas Aardenburg en Siem Schuyt, waarna familie T. Wester er lange tijd
winkelde. In 1980 was Bouwbedrijf Groen eigenaar. Daarna is het afgebroken.
De steen is gebroken in vijf stukken uit de gevel gekomen en inmiddels gelijmd.
Datering : 09 april 1914
Materiaal : marmer
Afmetingen : L=25.4cm, B=2cm, H=22.8cm
18318
1e steen met tekst: de eerste steen is aan dit huis gelegd door den onderwijzer
h.d. sluiter 16-x-1848.
Datering : 16 oktober 1848
Materiaal : marmer
Afmetingen : B=28.5cm, H=17.5cm
18359
Marmeren gedenksteen “De eerste steen gelegd door B. Noordman
den 24 April 1860”.
Datering : 1860
Materiaal : marmer
Afmetingen : B=36.5cm, H=20.3cm
18458
Gevelsteen met klaverblad. Boven het klaverblad is vermeld: “1929”, eronder de tekst:
“IN DE CLAVER” Deze 2e steen was eveneens aangebracht in de gevel bij de nieuwbouw van Kerkstraat 16, Beverwijk in 1929.
Datering : 1929
Materiaal : steen
Afmetingen : L=52.8cm, B=16.5cm, H=48.3cm
18459
De eerste steen gelegd door Jhr J.C.W. Strick van Linschoten,
burgemeester der gemeente Beverwijk, 26 januari 1900.
Waarschijnlijk van de gasfabriek
Datering : 26 januari 1900
Materiaal : steen
Afmetingen : L=57.5cm, B=6.5cm, H=40cm
31800
Een eerste steen afkomstig uit het pand van bakkerij Swalve aan de Breestraat.
De steen vermeldt: “B.F. SWALVE. 14-4-1863.”
Datering : 1863
Materiaal : marmer
Afmetingen : L=23.5cm, B=3.7cm, H=11.5cm
11023
2e beschadigd exemplaar van een stenen grenspaal in rechthoekige staande vorm met
afgeronde top. Op de twee brede tegenover elkaar liggende zijdes staat “DELCOURT”
en “TUSSCHENWIJK”
“DELCOURT” duidt op de familie del Court van Krimpen. Zij bewoonden sinds 1842
het landgoed Rooswijk.
Datering : 1800 – 1899
Materiaal: steen
Afmetingen : L=15cm, B=10cm, H (van hele exemplaar) =76cm
18165
Brievenbus Gemeente Bestuur, onderdeel van gevelsteen. Waarschijnlijk uit het voormalige raadhuis van de gemeente Wijk aan Zee en Duin.
Datering : 1890 – 1920
Materiaal : steen
Afmetingen : L=33cm, B=24cm, H=5cm
Niet in de muur:
32249
Molen Wijkerbroek Herbouwd door het polderbestuur van de Wijkerbroek, eerste
steen:
“AFGEBRAND 5 AUGUSTUS 1835,
HERBOUWD 1837.
DOOR J:V:D: GIESSEN VAN AMSTELVEEN.
ONDER HET BESTUUR VAN,
Jr RENDORP VAN MARQUETTE. – DIJKGRAAF.
W. DE WILDT PZ
D:H: KRACHT.
Jr PZ KOOL.
E: GRAMAN. – – – – – – – – – – – – – – HEEMRADEN
C: STUMPHIUS.
W.J.C. VAN WATERSCHOOT V:D: GRACHT.”
De molen is afgebroken in 1941/1942.
Datering : 1837
Materiaal : steen
Afmetingen : L=105cm, B=41cm (dik 8 cm)
30050
“DE EERSTE STEEN GELEGD
door
J. DE WILDT
A. VAN AMERSFOORT
en
J. RIJKE
REGENTEN VAN DIT GASTHUIS
1913”
Het Gasthuis of ‘Oude Mannen- en Vrouwenhuis’ werd afgebroken in 1985-’86.
Datering : 1913
Materiaal : steen
Afmetingen : L=60cm, B=4cm, H=50cm
18457
Gevelsteen van het “Oude Mannen en Vrouwenhuis” dat aan de Gasthuisstraat te Wijk
aan Zee stond van 1913 tot 1985.
Datering : 1913
Materiaal : natuursteen
Afmetingen : L=72cm, B=66cm, H=8cm