Regelmatig krijgt het museum schenkingen en/of bruiklenen aangeboden.

Deze schenkingen en/of bruiklenen worden opgenomen in de collectie als blijkt dat ze passen binnen het verzamelbeleid van het museum. Een schenking of bruikleen dient een relatie te hebben met de historie van Midden-Kennemerland. Een schenking of bruikleen kan bestaan uit een kunstwerk, een historisch (gebruiks)voorwerp of uit een financiële bijdrage.

Het museumbestuur verzoekt u bij het schenken of in bruikleen geven van een voorwerp deze eerst kenbaar te maken door middel van het invullen van een Intentieverklaring.
U kunt het formulier hier downloaden.

U wordt verzocht het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Omschrijf het voorwerp en geef voorzover bekend aan hoe oud het is en waar het vandaan komt. Omdat bruikleners soms verwachten dat het museum het object verzekert wordt ook gevraagd naar de verzekerde waarde.
Het formulier stuurt u naar Museum Kennemerland, Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk.

U maakt het ons makkelijk wanneer u ook een foto stuurt, dat kan via het e-mailadres  mk@museumkennemerland.nl.
Vermeld dan uw naam, adres en telefoonnummer in de email. U kunt de foto ook bijvoegen bij de Intentieverklaring.

Het bestuur van het museum zal in een eerstkomende vergadering een besluit te nemen over het aanvaarden van de schenking of de bruikleen.
Het bestuur stelt u schriftelijk op de hoogte van haar besluit. Over een besluit kan dan niet meer worden gecommuniceerd.
Indien besloten is de schenking te aanvaarden of het voorwerp in bruikleen te nemen wordt er een schriftelijke overeenkomst van schenking/bruikleen opgemaakt.
De overeenkomst van schenking of van bruikleen zal dan getekend worden, welke overeenkomst tevens geldt als ontvangstbewijs.

Wilt u het museum financieel steunen?

Dan kunt u als particulier een persoonlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het museum. Het museum kan daarmee haar collectie uitbreiden, tentoonstellingen organiseren of restauraties laten uitvoeren.
Wilt u direct een donatie doen, maak dan uw gift over op postbankrekening nummer 224944.
Meer informatie ..

U kunt natuurlijk ook even contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.