comite_van_aanbevelingjan. 2009 Museum Kennemerland werkt aan haar toekomst: “het Huis van
Geschiedenis”.
Een nieuw museum, inclusief historisch informatiecentrum in het gebouw aan de Schans 1 te Beverwijk.

De nieuwe plannen krijgen vorm en vele gesprekken, vergaderingen en bijeenkomsten staan op stapel. Ondertussen opteert Museum Kennemerland voor het certificaat “Geregistreerd Museum”. De aanvraag is onlangs de deur uitgegaan. Het certificaat is ook van belang voor de ontwikkelingen van het Huis van Geschiedenis aan de Schans.

Op donderdag 22 januari 2009 kwam het “Comité van Aanbeveling Huis van Geschiedenis” op bezoek in Museum Kennemerland. Museum Kennemerland is verheugd u te melden dat het comité bestaat uit de heren Jan Boudesteijn, Ad Kemper, Paul Leistra en Dick Batenburg.

Zij werden ontvangen, rondgeleid en geïnformeerd door de besturen van Museum Kennemerland en Historisch Genootschap Midden-Kennemerland.

Het comité zet zich in voor het nieuwe museum, de heren verbinden hun naam hieraan en ondersteunen de missie van het museum.