Museumnorm
2020

Het bestuur en de medewerkers van het museum onderschrijven de uitgangspunten van de Codes, zoals genoemd in de Museumnorm 2020, voor zover van toepassing en binnen de mogelijkheden van een vrijwilligersorganisatie. Te weten:

Governance Code Cultuur
• Ethische code musea en LAMO
• Code Diversiteit & Inclusie
• Fair Practice Code

Allen die bij het museum betrokken zijn leven deze codes zo goed mogelijk na. We realiseren ons daarbij dat het museum een lerende organisatie is, die elke dag werkt aan de ontwikkeling van de professionaliteit van bestuur en vrijwilligers.

Het bestuur heeft in de MK Matrix Governance Code Cultuur 2019 in kaart gebracht hoe zij aan de GCC voldoet en waar nog aan gewerkt moet worden.
In het beleidsplan wordt tevens ingegaan op mogelijke belangenverstrengeling in het bestuur wat open en eerlijk besproken is.

De statuten kunt u hier downloaden

Beleidsplan en Collectieplan

Het collectieplan kunt u hier downloaden

Het beleidsplan kunt u hier downloaden

 

ANBI

Het ingevulde standaardformulier publicatieplicht ANBI vindt u hier.

.

AVG

In het kader van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) tracht Museum Kennemerland het privacybeleid up-to-date te houden.
De privacyverklaring kunt u
hier downloaden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het museum.