Bestuursleden

Voorzitter  Dhr. mr. C. Hazenberg
Secretaris  Mw. C.T.J. van Santen
Penningmeester Dhr. H. Uttien
Lid Juridische zaken
Dhr. mr. E.F. van Bolhuis
Lid beleids- en strategische zaken Dhr. M. Broedelet
Lid erfgoededucatie Dhr. J. Zoetmulder
Communicatie en PR Dhr. S. Weterings
Notulist Mw. C. van Heerde
   

Bestuursadviseurs

Conservator vacature
Curator Mw. T. de Jong
Vrijwilligerscoördinator Mw. mr. M. van de Vijver
Adviseur
Dhr. L. Overman

 

Contact
mk@museumkennemerland.nl
Tijdens openstelling: 0251-214507