Bestuursleden

Voorzitter  Dhr. mr. C. Hazenberg
Secretaris  Dhr. J. Pouw
Penningmeester Dhr. A. Noomen
Lid Juridische zaken
Dhr. mr. E.F. van Bolhuis
Lid beleids- en strategische zaken Dhr. M. Broedelet
Lid erfgoededucatie Dhr. J. Zoetmulder
   
Notulist Mw. E. Lubbers
Museale zaken Mw. T.A.N de Jong

Bestuursadviseurs

Conservator vacature
Curator Mw. A de Nijs
Vrijwilligerscoördinator Mw. mr. M. van de Vijver
Adviseur
Dhr. L. Overman
Communicatie en PR Dhr. S. Weterings

 

Contact
mk@museumkennemerland.nl
Tijdens openstelling: 0251-214507