Documenten voor vrijwilligers
Alleen de vrijwilligers van het museum hebben toegang tot deze documenten.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?

Het museum is een gastvrij museum en kan niet zonder hulp van vrijwilligers.
Museum Kennemerland ontvangt zo’n 3.000 bezoekers per jaar. “Maar dat mogen er wat ons betreft best wat meer worden. De laatste jaren hebben we ons meer gericht op activiteiten. We ontvangen bijvoorbeeld basisschoolklassen, maar we hebben ook een groep vaste geïnteresseerden die regelmatig een kijkje komen nemen. De grote verbouwing grijpen we overigens ook aan om in het hoofdgebouw veranderingen door te voeren. Zo willen we de looproutes veranderen, dat betekent dat er extra deuren komen, maar ook de informatievoorziening willen we uitbreiden en toegankelijker maken. De bibliotheek – wij bezitten zo’n 5.000 boeken – komt in de bibliotheek en wordt dus inzichtelijk voor iedereen. En als alles straks klaar is, willen we ons aanbod uitbreiden. We denken er aan om jonge kunstenaars hier te laten exposeren en iets te gaan doen met muziek uit de regio. Met de nieuwe conservator moet dat lukken!”
Met ruim veertig vrijwilligers wordt het museum draaiende gehouden.
En er zijn vacatures voor vrijwilligers voor de werkgroep Educatie en gastvrouwen/-heren.
(reageren via e-mail mk@museumkennemerland.nl of 0251 214 507).

 


Eind 2021 waren er 68 vrijwilligers in het museum werkzaam, als volgt onderverdeeld:

Bestuur: 7

Notulist: 1

Beheer gebouw: 1

Eerste contact alarm: 1

Onderhoud en technische dienst: 5

Vrijwilligerscöordinator 1

Gastenteam: 23 vrijwilligers plus 2 ondersteunende krachten

Rondleiders: 2

Conservator: Nora Stobbe

Werkgroep collectiebeheer: 3

Werkgroep registratie: 3

Werkgroep archeologie: 3

Werkgroep Beeld, geluid en ICT: 8

Kern van Kennemerland: 3

Werkgroep Educatie: 2

Adviseurs: 4

Werkgroep Tentoonstellingen: 6, waaronder 1 assistent curator

Werkgroep Bibliotheek: 5 plus 1 in opleiding

Werkgroep Communicatie en PR: 2

Veel vrijwilligers zijn in meerdere werkgroepen werkzaam.