Het eerste bedrag is binnen!

Op 16 juni 2019 zijn wij tijdens en bij “Beverwijk Uit de Kunst” met een crowdfundingsactie gestart voor de restauratie van het schilderij “Zicht op Beverwijk” van Sipke van der Schaar (1879-1961), die in de jaren ’20 en ‘30 van de vorige eeuw in diverse plaatsen in Kennemerland heeft gewoond en gewerkt, waaronder Beverwijk en Wijk aan Zee.
Het is een schitterend schilderij van Beverwijk met als blikvanger de Wijkertoren, maar moet heeeel nodig gerestaureerd worden. Er is door de jaren heen misschien wel een pallet (Beverwijkse) sigaren onder gerookt.

Omdat het een belangrijk werk is voor ons Beverwijks erfgoed hebben we een restaurateur van de Hermitage Amsterdam, Wassily Khudyakov, gevraagd de restauratie op zich te nemen. Deze restauratie is kostbaar en gaat zo’n € 1000,00 kosten. Via crowdfunding willen wij een bedrag van € 800,00 ophalen.
De eerste actie tijdens Beverwijk Uit de Kunst heeft al een bedrag van € 400,00 opgeleverd. Met andere woorden: de helft van het benodigde bedrag is al binnen! Wij danken al die gulle gevers.

Wilt u ons restauratieproject steunen, maak dan een bedrag over op bankrekeningnummer NL 28 INGB 0000224944, o.v.v. donatie restauratie schilderij.

Elk bedrag is welkom!