Uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling

Burcht – Vulkaan – Oase

De Bisschoppelijke Kweekschool Beverwijk van 1906 tot nu

Wij nodigen u graag uit voor de opening van deze tentoonstelling op zaterdag 9 november om 16.00 in het Museum Kennemerland.

15.30 inloop

16.00 praatjes en muziek van K-zes

16.35 openingshandeling en bezoek tentoonstelling

16.40 borrel met hapjes met muziek toe

17.45 sluiting

In 1906 vestigt de Bisschoppelijke Kweekschool zich in Beverwijk in wat nu de PA-driehoek wordt genoemd. Decennialang is het een gesloten bolwerk dat als burcht wordt ervaren. Een vulkaanuitbarsting in 1969 zorgt ervoor dat alles verandert, wat grote impact heeft op het gehele onderwijs in Nederland. Als de Kweekschool in 1984 uit Beverwijk verdwijnt wordt het monumentale hoofdgebouw behouden maar krijgt een woonbestemming. De rest van het gebied gaat op de schop en er komt nieuwbouw met een groene oase ertussen.

Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie die de geschiedenis van de kweekschool in historisch perspectief plaatst. De publicatie is van de hand van Jan de Wildt en uitgegeven door het HGMK.

Naast uniek bewegend beeld is er ook veel materiaal te zien dat ter beschikking is gesteld door tal van oud-leerlingen van en betrokkenen bij de Kweekschool.

Rondom de tentoonstelling worden diverse activiteiten georganiseerd. Informatie hierover verschijnt op de website en de facebook pagina.

Wij hopen u op 9 november te mogen verwelkomen.

Bestuur Museum Kennemerland

——————————————————————————————————

De Burcht – De Vulkaan – De Oase
De bewogen geschiedenis van de Bisschoppelijke Kweekschool of Pedagogische Academie Beverwijk van 1906 tot 1990.

Museum Kennemerland is op zoek naar spullen, die afkomstig zijn uit of herinneren aan de vroegere Bisschoppelijke Kweekschool aan de Baanstraat in Beverwijk. De objecten worden tijdelijk gebruikt voor de nieuwe wisseltentoonstelling, vanaf 10 november, en gaan daarna weer terug naar de eigenaar.

Wie heeft er bijvoorbeeld een ouderwetse stencilmachine of een typemachine (liefst nog werkend) te leen? Een stuk meubilair of lesmateriaal uit de school? Ook welkom zijn persoonlijke spulletjes van de kwekelingen, bijvoorbeeld uit hun eigen kamer (kotje) in het bijbehorende internaat. Te denken valt verder aan oude lesboeken, scripties, tassen, agenda’s, schrijfmaterialen en rapportboekjes. Populaire muziek en groepsfoto’s uit die tijd komen eveneens van pas.

Gezocht zijn objecten uit het hele bestaan van de Bisschoppelijke Kweekschool, later de Katholieke Pedagogische Academie, die vele generaties onderwijzers opleidde. De geschiedenis begint in 1906 en eindigt eind jaren ’80. Dan wordt het beeldbepalende gebouw omgebouwd tot een appartementencomplex. Uiteraard zal de tentoonstelling aandacht besteden aan het onstuimige schooljaar 1969-1970, met zijn roemruchte onderwijsopstand met de condoomrel die de druppel was die de emmer deed overlopen.

Voor alle ingezonden objecten maakt Museum Kennemerland een bruikleenformulier op. De inzender ontvangt een uitnodiging voor de opening. Aanmeldingen en tips kunt u sturen naar het mailadres t.dejong@museumkennemerland.nl.