Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) heeft, aan de hand van statistische gegevens van ca. 150 Nederlandse erfgoedinstellingen de recente trends in het Nederlands digitale erfgoed inzichtelijk gemaakt.
Lees verder voor meer …  Persbericht_Publicatie De Digitale Feiten

DeDigitaleFeiten2.jpg