Persbericht
Het ruim 90 jaar oude tegeltableau “650 jaar Weekmarkt”, ook wel genoemd “Tegeltableau 650 jaar Beverwijk” hangt sinds deze maand op een prominente plaats in Museum Kennemerland. De tekst op het tableau maakt de kijker duidelijk dat het een geschenk is van de Beverwijkse burgerij:
“AANGEBODEN DOOR DE BURGERY TER GELEGENHEID VAN DE 650-JARIGE HERDENKING VAN HET VERLEENEN EENER WEEKMARKT AAN BEVERWIJK DOOR GRAAF FLORIS V OP 19 JUNI 1276”.
Op het tableau worden afgebeeld: Hermes of Mercurius, met de mercuriusstaf en mercuriushoed, de Wijkertoren, Floris V te paard, met de tekst “Der kerlen god” en het wapen van Beverwijk.
Het tableau is ingemetseld geweest in het oude raadhuis – later het politiebureau – aan de Breestraat, tot de sloop ervan in 1984. Tot 2014 bevond het zich in de Salle des pas-perdus in het Stadskantoor aan het Kennedyplein.
Na de sloop van het Stadskantoor raakte het tableau in de vergetelheid. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de ambtenaren en wethouder van Kunst en Cultuur(historie) en het Bestuur van Stichting Museum Kennemerland is het tableau opgedoken uit het depot en op een fantastische manier gerestaureerd. Het tableau is nu in volle luister te bewonderen in het Huis van Geschiedenis waar het hangt boven de receptiebalie. Het is één van de pronkstukken van het Museum.
Carli Bilars viel de eer te beurt om het tableau officieel te mogen onthullen. “Het tableau hangt nu op een plek waar het naar mijn idee thuishoort” aldus Carli.
Het tableau is te bewonderen in Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)
Open: zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur. Op feestdagen gesloten
Toegangsprijs: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: € 5 (inclusief 1 kopje koffie)
www.museumkennemerland.nl

 Voor meer informatie:
Museum Kennemerland
T.a.v. Ineke van Santen – Secretaris – ctjvan.santen@gmail.com
06-54648997