2016 putto 2Uit het leeggehaalde depot aan de IJsselstraat kwamen deze 2 putti, 2 van de 4 tuinbeelden afkomstig uit Scheybeek, weer tevoorschijn.

2016 putto 1-02-07 12 14 24
Inmiddels zijn ze gerestaureerd en staan de putti in de bostuin bij Huis Schouwenburg te ‘t Harde. De overige 2 putti zijn meestal in het museum te zien.