Tja, dat Historisch Informatie Centrum. We durven er bijna niets meer over te schrijven. Toch is intussen het huurcontract met de gemeente Beverwijk getekend en is er een eerste bespreking geweest met de firma Van Assema Bouw die de verbouwing van het voormalige SAB-gebouw binnenkort ter hand gaat nemen.

In de lokale pers is, kort na het verschijnen van onze vorige Nieuwsbrief, bericht over de opgelopen vertraging, die te wijten was aan fouten in de aanbestedingsprocedure. Die is nu opnieuw doorlopen en -hoewel we nu bijna geen voorspellingen meer durven te doen- we streven er naar om in april de nieuwe vleugel van het museum te kunnen gaan inrichten. Ons Regionale Huis van Geschiedenis kan dan beginnen.
Daarvoor zijn de plannen intussen al grotendeels klaar. De boekenkasten, die in het interieur van de presentatieruimte en van de lees- en vergaderzaal beeldbepalend zullen worden, zullen speciaal voor ons vervaardigd worden, net zoals de vergadertafel en de verrijdbare balie. De keukeninrichting is ook al bedacht en voor de ICT-voorzieningen wordt aan een plan gewerkt.

Binnenkort start ook de wervingscampagne onder het bedrijfsleven in de regio, om zoveel mogelijk van onze plannen via sponsoring en donaties gefinancierd te krijgen. Willeke Vrij heeft een kleurige folder ontworpen die daarbij ondersteunend kan zijn.
Wij blijven optimistisch!