De bibliotheekcollectie van de Historische Kring Velsen (HKV) is op 30 juni 2017 door middel van een schenking overgedragen aan Stichting Museum Kennemerland (MK). Dit gebeurde tijdens een korte plechtigheid waarbij afgevaardigden van beide besturen aanwezig waren.
De HKV wilde haar bibliotheekcollectie graag een breder publiek geven. Volgens het Bestuur is het MK in Beverwijk daarvoor uitermate geschikt. 
Tot nu toe was de inhoud van de collectie, die circa 250 titels omvat, niet ontsloten. Door de collectie onder te brengen bij het MK en vervolgens op te nemen in beheer en registratiesysteem ZCBS wordt de collectie digitaal ontsloten. Daarmee zijn de titels vindbaar via Google en terug te vinden via de openbare bibliotheek.
Tijdens de reguliere openingstijden van het MK kunnen belangstellenden de boeken uit de collectie raadplegen. De boeken maken deel uit van een museale collectie waarmee het behoud van de collectie voor de toekomst gewaarborgd is.
Volgens Kees Vroonhof, bibliothecaris van het MK, is dit een belangrijke uitbreiding van de collectie van het MK die het regionale karakter van het MK hiermee ook nog een extra onderstreept. Hannie van den Outenaar, secretaris van de HKV, is blij dat de mooie collectie een prominente plek krijgt en voor iedereen in Velsen en daarbuiten benaderbaar is.