rijtuig_200De tentoonstelling over buitenplaatsen in de regio: “Arcadië aan het Wijkermeer” sluit aan bij het landelijk thema Het Jaar van de Historische Buitenplaatsen 2012.

Er is in Museum Kennemerland een ongekende schat te zien aan afbeeldingen en wetenswaardigheden van nog bestaande en bijna vergeten hofsteden en “lustplaetzen”. Voor de liefhebber is de tentoonstelling te combineren met koffie en gebak in Huize Westerhout en een wandeltocht langs buitenplaatsen in de buurt.
In de periode van 1600 -1900 hebben in een haast aaneengesloten reeks tientallen buitenplaatsen bestaan binnen de gemeentegrenzen van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Deze zomerverblijven werden gebouwd door rijke Amsterdamse families, waaronder de familie Bicker, Boreel, Baeck en Pels. De zoom van het Wijkermeer was met name geliefd, nog voor de streek rondom de Vecht in beeld kwam bij de Amsterdamse welgestelden. Opvallend is dat de bewoners zich aangetrokken voelden tot het water- en bosrijke gebied tussen de kust en Amsterdam; de ‘woestenij’ van strand en duinen lieten ze voor wat het was.

De tentoonstelling schenkt aandacht aan de nog bestaande buitenplaatsen Assumburg, Marquette, Beeckesteyn, Velserbeek, Waterland en Westerhout. De geschiedenis van Akerendam krijgt bijzondere aandacht in verband met de maatschappelijke betekenis voor de regio van de eigenaar, de familie Sluyterman van Loo. Ook Scheybeeck, waar dichter Joost van den Vondel enkele malen te gast was, neemt een bijzondere plaats in binnen de expositie. Van vijftien buitenplaatsen die niet meer bestaan, laat het museum beeldmateriaal zien. Deze buitenplaatsen leven onder andere nog voort in (straat-)namen zoals Adrichem, Rooswijk of De Schans.