Industrie en handel
industrie Industrie en handel vormden naast de tuinbouw een belangrijke bron van inkomsten.