Kennemerland is tegenwoordig de benaming voor een samenwerkingsverband van achttien gemeentes, met samen meer dan 600.000 inwoners. Maar ook voor onze tijd bestond Kennemerland al. De regio heeft een bewogen geschiedenis, die begint in de prehistorie. De bewoners hebben sinds die tijd overal In de bodem hun sporen nagelaten.

Veel van die sporen zijn aan het licht gekomen door het werk van amateurarcheologen uit de regio. De afgelopen 60 jaar hebben zij, door werkgroepen in verschillende gemeenten, archeologisch onderzoek verricht naar de vondsten en bijgedragen aan de kennis over de regio.
De vondsten zijn gedaan door de archeologische werkgroep Haarlem, de archeologische werkgroep Beverwijk -Heemskerk en de archeologische werkgroep Velsen van AWN afdeling 4.

Tot de afdeling Kennemerland behoren vier werkgroepen die elk een eigen werkgebied hebben:

  • De oudste werkgroep van de afdeling is de (voormalige) Archeologische Werkgroep Hoogovens (1961-1992).
  • Deze werkgroep is later opgegaan in de Archeologische Werkgroep Velsen, die in 1968 werd opgericht.
  • In 1962 werd de Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk opgericht, die is aangesloten bij de Kennemer Oudheidkamer, het tegenwoordige Museum Kennemerland te Beverwijk.
  • In 1970 volgde de oprichting van de Archeologische Werkgroep Haarlem en omstreken.

Bronnen: Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk